tiistai 19. maaliskuuta 2019

Uusi Suomi: Hätkähdyttävä ilmiö: Yli 70% työluvista viivästyy – syy onkin työnantajan

Uusi Suomi: Hätkähdyttävä ilmiö: Yli 70% työluvista viivästyy – syy onkin työnantajan 19.3.2019

Valtaosa ulkomaalaisten työntekijöiden työluvista viivästyy työnantajien antamien puutteellisten selvitysten vuoksi. Näin sanoo työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen.

”Yli 70 prosenttia hakemuksista vaatii TE-toimiston pyytämiä lisäselvityksiä. Useimmissa tapauksissa lisätietoja tarvitaan juuri työnantajalta”, Sorainen sanoo.Tieto on hätkähdyttävä, koska juuri työvoimapulasta kärsivät työnantajat ovat äänekkäästi moittineet pitkää ja raskasta työlupamenettelyä.

Jos työnantaja siis täyttäisi lupahakemuksen perusteellisesti, käsittelyajat lyhenisivät?

”Kyllä, hakemukset vaativat TE-toimistoilta liian usein lisäselvittelyä ja se vie aikaa”, Sorainen vahvistaa.

Soraisen mukaan kyse saattaa olla osaamattomuuden lisäksi myös ”kapinoinnista”.

”Yritykset eivät ehkä halua antaa tietoja vaikkapa veroista tai vastaavasta.”

Tavoitteena kaksi kuukautta

Työlupahakemuksen panee vireille työntekijä, mutta siihen tarvitaan myös työnantajalta työsuhteeseen liittyviä tietoja. Tiedot liittyvät työsuhteen ehtoihin, kuten palkkaukseen, työsuhteen kestoon ja sovellettavaan työehtosopimukseen. Lisäksi viranomainen selvittää, onko työnantajalla esimerkiksi verovelkoja rästissä.

EU:n ulkopuolelta Suomeen tulevilta työntekijöiltä vaaditaan työn tekemisen salliva oleskelulupa. Hakuprosessi on kaksivaiheinen ja se tarkoittaa, että Migrin lisäksi TE-toimistot käsittelevät hakemuksia.

TE-toimistojen tehtäväksi jää myös paljon puhuttu tarveharkinta. Sillä tarkoitetaan, että periaatteessa TE-toimiston on selvitettävä, löytyisikö kyseiseltä paikkakunnalta työtöntä, joka voisi työllistyä vapaana olevaan paikkaan.

Sipilän hallituksen tavoite oli nopeuttaa hakemusten käsittelyä kahteen kuukauteen ja siinä on Soraisen mukaan osin myös onnistuttu.

”Valtiovallan ohjeistus oli, että käsittelyaikojen täytyy lyhentyä ja ne ovat myös lyhentyneet.”

Ulkomaalaisten työntekijöiden työlupien käsittelyajat ovatkin lyhentyneet keskimäärin noin neljään kuukauteen. Se pitää sisällään TE-toimiston ja Migrin yhteenlasketun käsittelyajan. Keskimäärin kahden kuukauden tavoite on siis yhä kaukana.

Tilanne kuitenkin vaihtelee alueittain. Esimerkiksi Uudenmaan TE-toimistosta kerrotaan, että hakemusten käsittelyaika on lyhentynyt merkittävästi.

”Nyt hakemukset otetaan käsittelyyn kahdessa viikossa”, sanoo palveluesimies Sallamari Salonen. Hänen mukaansa nopeutuminen on lisäresurssien ja käyttöön otetun palvelumuotoiluprosessin ansiosta.

”Arvioimme palvelumuotoilun avulla koko prosessia. Se johti käytännössä esimerkiksi ohjeistuksen parantamiseen”, Salonen sanoo. Hänen mukaansa tavoitteena on, että puutteellisia hakemuksia ei enää tulisi käsittelyyn lainkaan.

Pohjois-Pohjanmaalla hitain käsittely

Pohjois-Pohjanmaalla käsittelyajat ovat toistaiseksi pisimmät. Oulusta kerrotaan, että syynä ovat muun muassa liian vähäiset resurssit ja toisaalta se, että hakemusten käsittely alkoi vasta viime vuonna ja on siten uutta.

Suomessa on jo pitkään puhuttu siitä, kuinka ulkomaalaisia työntekijöitä tarvitaan paljon aiempaa enemmän. Keskustelu on kiihtynyt noususuhdanteen aikana, kun yhä useampi ala on valittanut työvoimapulaa.

Esimerkiksi viime vuonna työlupahakemuksia tuli noin 10 000. Noin 40 prosenttia kaikista hakemuksista tulee Uudenmaan TE-toimiston käsittelyyn. Uudellamaalla työlupia haetaan ravinto-, rakennus- ja siivousaloille. Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta puolestaan kerrotaan, että valtaosa hakemuksista tulee puutarha-, kasvinkasvatus- ja maatalousalalle.

Keskimäärin noin viidennes hakemuksista hylätään. Syitä hylkyyn voi olla useita. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että työnantaja ei vastaa TE-toimiston lisäselvityspyyntöön tai siitä, että palkka ei vastaa työehtosopimuksen tasoa.