perjantai 18. toukokuuta 2007

Sivistys.net: Thors: Kielitaitovaatimukset tarkistetaan


Maahanmuuttoministeri Astrid Thors lupaa, että kansalaisuuden ehtona olevat kielitaidon vaatimukset otetaan tarkasteluun.
– On tutkittava, onko vaatimustaso kohtuuton, Thors sanoi.


Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Yleisen kielitaidon tutkinnon termein se tarkoittaa alimmillaan tasoa kolme. Käytännössä kielikoe on osoittautunut vaativaksi läpäistä.

Thorsin tietojen mukaan kielitaitovaatimus saa Suomessa muita pohjoismaita suuremman huomion. Ministerin käsitys on, että vaatimustasosta on meillä muodostunut lainsäätäjän tarkoittamaa tiukempi.

Joustavat opinnot tarpeen

Esimerkiksi viime syksynä yleisten kielitutkintojen suomen kokeeseen osallistui yli 1 300 suorittajaa. Suomi on noussut kielitutkintojen suosituimmaksi kieleksi.

Thors korostaa kielen opetuksen merkitystä maahanmuuttopolitiikassa. Työnteko yksistään ei auta maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Kieliopintoja pitäisi olla tarjolla työssä ja vapaa-aikana joustavasti yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Vapaa sivistystyö ja kansalaisjärjestöt ovat osoittaneet maahanmuuttajien kotouttamisessa tärkeän roolinsa. Muun muassa urheilujärjestöt ovat jo ottaneet asiasta tuoreeseen ministeriin yhteyttä.

Kotoutusasiat sisäasiainministeriöön

Sisäministeriöön muodostetaan parhaillaan maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaavaa kokonaisuutta. Thorsin mukaan se luo pohjaa avoimelle ja aktiiviselle maahanmuuttopolitiikalle.

Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää -projekti (SEIS) järjesti vuosittaisen Moninaisuuspäivän konferenssin 15.–16.5. Helsingissä. Hanke on ministeriöiden sekä työelämä- ja muiden järjestöjen yhteinen.