sunnuntai 10. helmikuuta 2008

HS: Uusia tuulia ulkomaalaispolitiikassa

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus: Uusia tuulia ulkomaalaispolitiikassa 10.2.2008

Ulkomaalaispolitiikassa tapahtui viime vuonna selvä suunnanmuutos niin Suomessa kuin EU:ssakin. Vielä pari vuotta sitten pääpaino oli laittoman maahanmuuton torjunnassa, mutta nyt keskitytään työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Se näkyy Suomessa muun muassa siinä, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut voi hakea työntekijän oleskelulupaa ilman että hänen on poistuttava sitä ennen maasta.

Jos työasiat ovat kunnossa ja työsuhde on pysyvä, oleskelulupa heltiää. Maahanmuuttovirastossa lähdetään nykyisin siitä, että on turha lähettää ihmistä kotimaahansa hakemaan lupaa. Näin virasto jo toteuttaa hallitusohjelmassa selvityksen alaisena olevaa tavoitetta, mikä osoittaa viraston uudenlaista joustavuutta.

Maahanmuuttovirastossa sovelletaan ulkomaalaislakia muutenkin hakijoille myönteisemmin. Turvapaikanhakijoista yli puolelle myönnettiin viime vuonna joko turvapaikka tai oleskelulupa. Eniten myönteisistä päätöksistä lisääntyivät oleskeluluvat suojelun perusteella. Viime vuonna lupia myönnettiin 489, kun edellisenä vuonna saajia oli vain 85.

Muutos johtuu pitkälti siitä, että etenkin Irakista, Afganistanista ja Somaliasta tulleiden suojeluntarvetta katsotaan enemmän maan tilanteen kuin hakijan henkilökohtaisen suojelun kannalta.

Turvapaikan saajia oli viime vuonna 67, mikä on enemmän kuin koskaan yhden vuoden aikana. Näin siitä huolimatta, että turvapaikan hakijoita oli vähemmän kuin kymmeneen vuoteen. Ruotsia lukuun ottamatta myös muissa EU-maissa hakijoiden määrä on vähentynyt. Siihen vaikuttaa muun muassa tuoreesta EU-maasta Bulgariasta tulleiden hakijoiden loppuminen.

Ulkomaalaispolitiikassa puhaltavat selvästi aiempaa suopeammat tuulet. Suunta on oikea paitsi humanitaarisista syistä myös työvoiman tarpeen kasvun vuoksi.