keskiviikko 17. heinäkuuta 2019

HS: KHO: Pientä tyttöä ei voi palauttaa Somaliaan ennen kuin on selvitetty, uhkaako häntä siellä silpominen

Helsingin Sanomat: KHO: Pientä tyttöä ei voi palauttaa Somaliaan ennen kuin on selvitetty, uhkaako häntä siellä silpominen 17.7.2019

ORKEIN HALLINTO-OIKEUS (KHO) on linjannut, että pientä tyttöä ei voida palauttaa Somaliaan ennen kuin on selvitetty, joutuisiko hän siellä silpomisen uhriksi. Sukuelinten silpominen on ajantasaisen maatiedon mukaan Somaliassa erittäin yleinen käytäntö ja uhkaa siellä lähes kaikkia tyttöjä ja naisia, KHO toteaa.

Äiti haki Suomesta turvapaikkaa ja oleskelulupaa vuonna 2015 syntyneen tyttärensä kanssa. Maahanmuuttovirasto hylkäsi hakemuksen ja päätti käännyttää äidin ja lapsen takaisin Somaliaan.

Äiti valitti käännytyspäätöksestä KHO:hon ja vetosi siellä uutena seikkana pelkoon siitä, että Somaliassa hänen tyttärensä sukuelimet silvotaan ja hänelle itselleen tehdään niin sanottu reinfibulaatio. Reinfibulaatiolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa naisen häpyhuulet ommellaan yhteen synnytyksen jälkeen.

Hallinto-oikeus oli aiemmin hylännyt äidin valituksen.

KHO toteaa, että vaikka lähtökohtaisesti suojelun tarpeen perusteet pitäisi esittää jo alkuperäisessä hakemuksessa, on ymmärrettävää, että äiti kertoi asiasta vasta myöhemmin.

Oikeus kuitenkin toteaa, että turvapaikkaa hakevalla ei välttämättä ole tietoa siitä, että sukuelinten silpominen loukkaa ihmisoikeuksia ja sen uhka on merkityksellinen seikka arvioitaessa naisen kansainvälisen suojelun tarvetta.

”Aiheen arkaluonteisuudesta johtuen silpomisen oma-aloitteinen puheeksi ottaminen voi myös olla hakijalle vaikeaa. Edellä todettuun nähden ja asiassa saatu selvitys huomioon ottaen naisella katsottiin olleen hyväksyttävä syy uuden turvapaikkaperusteen esiin tuomiselle vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa”, KHO toteaa.

KHO toteaa, että Maahanmuuttoviraston olisi viran puolesta pitänyt selvittää, onko lapsi vaarassa joutua silpomisen uhriksi.

”Arviointi olisi siis tullut suorittaa siitä riippumatta, oliko lapsen huoltaja vedonnut tähän seikkaan.”

KHO:n päätöksellä asia palautuu Maahanmuuttovirastoon.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN alkuvuonna julkaiseman selvityksen mukaan Somaliassa 98 prosenttia tytöistä silvotaan. Selvityksessä todetaan, että mikään uskonto ei vaadi tyttöjen ja naisten silpomista.

”Sitä harjoitetaan yli uskonnollisten ryhmärajojen niin kristittyjen, juutalaisten, muslimien kuin animistienkin keskuudessa niillä alueilla, joilla tapa on yleinen.”

Selvityksen mukaan silpomista harjoittavissa yhteisöissä tyttöjen silpominen nähdään välttämättömänä osana tyttöjen kasvatusta ja sitä pidetään merkkinä sukukypsyydestä.

”Jos tyttö ei ole läpikäynyt silpomista, saattaa se vaikeuttaa tytön naimisiin päätymistä. Jos morsiamesta annetaan tytön vanhemmille niin sanottu morsiusmaksu, voi silpomisen läpikäynyt tyttö olla perheelleen taloudellisesti paljon leikkaamatonta tyttöä arvokkaampi”, selvityksessä todetaan.

SILPOMISELLA ei ole mitään terveydellisiä hyötyjä, vaan siitä aiheutuu monia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan silpomisessa naisen klitoris sekä pienet ja suuret häpyhuulet poistetaan osittain tai kokonaan. Häpyhuulet saatetaan myös ommella yhteen.

Välittömiä haittoja voivat olla muun muassa kipu, verenvuoto, virtsaputken vaurioituminen, tulehdukset tai kuolema. Lisäksi silpominen voi aiheuttaa esimerkiksi kuukautisvuodon kertymistä emättimeen, kyvyttömyyttä harrastaa seksiä ja ongelmia synnytyksessä.