tiistai 6. kesäkuuta 2017

HS: Poliisiammatti­korkeakoulun rehtori lähetti paimenkirjeen poliisiksi opiskeleville: ”Rasististen mielipiteiden esittäminen ei ole hyväksyttävää. Piste.”

Helsingin Sanomat: Poliisiammatti­korkeakoulun rehtori lähetti paimenkirjeen poliisiksi opiskeleville: ”Rasististen mielipiteiden esittäminen ei ole hyväksyttävää. Piste.” 6.6.2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN rehtori Kimmo Himberg reagoi nopeasti, kun julkisuuteen tuli tieto poliisien rasistista keskustelua sisältäneestä Facebook-ryhmästä.

”Heti kun asia tuli ilmi, laitoin kaikille koulun opiskelijoille ja henkilökunnalle kirjeen, jossa muistutin siitä, mitä meillä jatkuvasti muutenkin rummutetaan: poliisin keskeinen virkavelvollisuus on kaikinpuolinen tasapuolisuus ja siksi julkisuuteen tullut käytös on poliisilta ehdottomasti kiellettyä”, Himberg kertoo.

Himbergin mukaan kaikille poliiseille pitäisi olla päivänselvää, että heitä koskee yksityiselämään ulottuva lakisääteinen velvollisuus käyttäytyä asianmukaisesti.

”Heille pitäisi myös olla päivänselvää, että rasististen mielipiteiden esittäminen ei ole hyväksyttävää. Piste. Siinä ei ole yhtään mitään keskusteltavaa.”

HIMBERG kertoo myös, että hän puhuu poliisiopinnot aloittaville ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta heti opiskelijoiden ensimmäisellä luennolla. Omien sanojensa mukaan hän tekee silloin ”erittäin selväksi”, että poliisin kuuluu kohdella kaikkia ihmisiä tasapuolisesti.

Himberg pitää Facebook-kirjoittelua erittäin harmillisena poliisin julkisuuskuvan kannalta. Hän uskoo, että rasististen kirjoitusten takana on vain pieni osa Facebook-ryhmän jäsenistä.

”Uskon ja toivon, että kansalaisten käsitys poliisista nojaa kuitenkin enemmän niihin asiakaskokemuksiin, joita saadaan kohtaamisista poliisin kanssa.”

POLIISIEN koulutuksessa ihmisten tasa-arvoista kohtelua käsitellään käymällä läpi poliisin velvollisuudet ja asiaan liittyvä lainsäädäntö.

Eri ihmisryhmiä poliisiksi opiskelevat kohtaavat eniten yli 40 viikkoa kestävän työharjoittelun aikana.

”Koululla yksi konkreettinen toimintamalli on sellainen, jossa poliisiopiskelijat ja maahanmuuttajataustaiset ihmiset kohtaavat ja tekevät yhdessä ryhmätyön, jossa he käyvät läpi, millaisia ajatuksia maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä on poliisista”, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun koulutusjohtaja Petri Alkiora.

Alkioran mukaan ryhmätyö on hyvä mahdollisuus opiskelijoille tutkia myös omaa suhtautumistaan maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin.

Nämä kohtaamiset on koettu opiskelijoiden palautteen perusteella hyödyllisiksi.

ALKIORAN mukaan Poliisiammattikorkeakoulussa aiotaan miettiä, onko poliisien koulutukseen syytä tuoda jonkinlaisia tarkennuksia Long Playn artikkelissa esiin tulleiden asioiden vuoksi. Hän ei kuitenkaan vielä kerro tarkemmin, millaisista tarkennuksista olisi kyse.

Hän kokee, että valtakunnansyyttäjänviraston tutkinta ja asioiden perinpohjainen selvittäminen on paras keino edetä siinä, miten poliisi reagoi Facebook-ryhmän kirjoituksiin.

SUOMEN poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen painottaa, että Suomen poliisi ei ole rasistinen joukko ja hän tuomitsee rasistiset kommentit täysin.

Hänen tietojensa mukaan suurin osa poliisien Facebook-ryhmän keskustelusta on ollut asiallista. Suhosen mukaan ryhmässä on mahdollisesti ollut myös muita ihmisiä kuin poliiseja. Lisäksi siitä ei ole tietoa, ovatko rasistisia kommentteja kirjoittaneet ihmiset edelleen virassa olevia poliiseja.

Suhonen kertoi tiistaina Ylen Ajantasassa, että hänen mielestään poliisin vihapuhetyöryhmän tutkinnanjohtajan Marko Forssin siirtäminen syrjään olikin ylireagointia, koska asiaa ei ole vielä edes tutkittu.

SUHONEN ei silti kiistä, etteikö poliisissa olisi parantamisen varaa. Hänen mielestään poliisin työkulttuuria pitäisi kehittää siihen suuntaan, että työssä syntyneitä turhaumia pystyttäisiin purkamaan asianmukaisesti, etteivät ne purkautuisi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

”On hyvät järjestelmät äärimmäisiin tilanteisiin, jos poliisi joutuu esimerkiksi väkivallan kohteeksi. Rima on niissä kuitenkin aika korkealla. Arkipäivän työhön liittyvät asiat voivat myös stressata ja turhauttaa. Poliisiyksiköissä pitäisi olla parempi valmius käydä keskustelu niin, että esimiehet osallistuvat siihen.”