keskiviikko 21. joulukuuta 2016

Yle: Suomi ja Irak jatkoivat palautussopimusneuvotteluja

Yle: Suomi ja Irak jatkoivat palautussopimusneuvotteluja 21.12.2016
Sisäministeriön tiedote: Neuvottelut turvapaikanhakijoiden paluusta etenivät Bagdadissa hyvin

Suomalaiset ja irakilaiset ovat jälleen neuvotelleet irakilaisten vapaaehtoisesta paluusta ja pakkopalautuksista Irakiin, sisäministeriö tiedottaa. Suomalaiset tapasivat alkuviikosta Bagdadissa Irakin sisäministerin ja oikeusministerin sekä siirtolaisministeriön, ulkoministeriön ja pääministerin kanslian ylintä johtoa.

Irakin sisä- ja siirtolaisuusministerit on kutsuttu Suomeen jatkamaan keskusteluja. Suomen sisäministeriön mukaan myös Irakin pääministeri ja ulkoministeri on tarkoitus kutsua Suomeen.

Suomalaiset esittivät irakilaisille, että maat tekisivät yhteistyötä, jotta saataisiin matkustamiseen vaadittavat dokumentit niitä vailla oleville palautettaville irakilaisille.

Entistä harvempi irakilainen saa turvapaikan Suomesta, sillä viranomaiset katsovat Irakin olevan ainakin osin turvallinen maa.

Suomi ei enää myönnä väliaikaisia oleskelulupia ihmisille, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa Suomesta, mutta joita ei voi palauttaa vastentahtoisesti heidän kotimaahansa kuten esimerkiksi Irakiin. Päätös on johtamassa paperittomien eli ilman oleskelulupaa Suomessa elävien joukon kasvamiseen.

Yli 20 000 irakilaista haki turvapaikkaa Suomesta viime vuonna. Tänä vuonna hakijoita on ollut 1 200. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM on avustanut tänä vuonna noin 1 400 irakilaista palaamaan Suomesta Irakiin vapaaehtoisesti. Saman verran on palannut poliisin järjestämillä lennoilla.

– Pakkopalautus on vihonviimeinen vaihtoehto, kuvailee sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg, joka oli Irakissa neuvottelemassa.

Hän kuitenkin muotoilee, että "jos ihmisellä ei ole oikeutta olla tässä yhteiskunnassa täysivaltaisena jäsenenä, on parempi löytää mekanismi palauttaa hänet pakolla kotimaahansa".

Nergin mukaan Irakin sisäministeriön edustajat näkevät asian samalla tavalla. Esimerkiksi rikoksia tehneitä on palautettu vastoin heidän omaa tahtoaan Suomesta Irakiin. Tällaisia palautuksia on Nergin mukaan tehty yksittäisiä eli esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Nergin mukaan Irakin kanssa käytävien neuvottelujen tavoite on nyt, että Suomi ja Irak voisivat sopia kuinka vapaaehtoiset paluut hoidetaan Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n kautta ja kuinka yksittäisten pakkopalautettavien prosessi hoidetaan. Irakin hallinnon tavoite on kannustaa vapaaehtoiseen paluuseen.

_______________________________

Sisäministeriön tiedote: Neuvottelut turvapaikanhakijoiden paluusta etenivät Bagdadissa hyvin

Suomalaisdelegaatio on neuvotellut alkuviikosta Bagdadissa irakilaisten turvapaikanhakijoiden paluusta ja palauttamisesta sekä maiden kahdenvälisen yhteistyön tiivistämisestä. Vierailun aikana jatkettiin keskusteluja paluujärjestelyjä koskevasta yhteistyöpöytäkirjasta ja tehtiin aloite paluuta tukevan yhteistyöohjelman luomisesta. Jatkokeskustelujen käymiseksi esitettiin Irakin sisä- ja siirtolaisuusministereille kutsu Suomeen ja aloitettiin valmistelut pääministerin ja ulkoministerin kutsumiseksi. Keskusteluja käytiin sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin johdolla.

Suomalaiset tapasivat Irakin sisäministerin, oikeusministerin, sekä siirtolaisministeriön, ulkoministeriön sekä pääministerin kanslian ylintä johtoa. Eri osapuolten kanssa käydyissä neuvotteluissa keskityttiin käytännön toimiin, joilla voitaisiin edistää paluujärjestelyjen toteutumista. Suomalaiset esittivät, että luotaisiin prosessi, jolla yhdessä Irakin viranomaisten kanssa voitaisiin saada matkustamiseen vaadittavat dokumentit sellaisia vailla oleville palautettaville. Tämä olisi hyvä ja konkreettinen askel ilman dokumentteja olevien irakilaisten identifioimiseksi.

– Neuvottelut etenivät hyvin, jopa paremmin kuin ennakoimme. Keskustelimme konkreettisella tasolla kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palaamiseen liittyvistä haasteista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Bagdadissa käytyjen keskustelujen jälkeen irakilaisten näkemykset yhteistyömahdollisuuksista ovat tarkemmin selvillä. Nyt voimme jatkaa työtä yhteistyöpöytäkirjan loppuunsaattamiseksi, kertoo kansliapäällikkö Nerg.

Palautettavien irakilaisen määrää pyritään lisäämään

Neuvottelujen taustalla on huoli siitä, että Suomessa laiton maassa oleskelu lisääntyy. Laittomasti oleskelevat joutuvat helposti rikollisten hyväksikäyttämäksi tai saattavat ajautua tekemään rikoksia. Suomi haluaa varmistaa kattavien palautusten toimeenpanon ja on siksi jatkanut aktiivisesti neuvotteluja yhteistyöpöytäkirjojen laatimiseksi Irakin ja Somalian kanssa. Näissä järjestelyissä priorisoidaan vapaaehtoinen paluu, mutta huomioidaan viimeisenä vaihtoehtona myös pakkopalautukset. Afganistanin kanssa yhteistyöpöytäkirja allekirjoitettiin jo lokakuussa.

Irakilaisten turvapaikkahakemuksia on laitettu vireille vuoden 2015 alusta lukien 21 687 (20 484 vuonna 2015 ja tänä vuonna 1203 joulukuun 6. päivään mennessä). Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n toimesta on avustetun vapaaehtoisen paluuohjelman puitteissa palannut kuluvana vuonna noin 1400 irakilaista. Poliisin organisoimia chartereita on tänä vuonna tehty Suomesta Irakiin 17. Niillä on palautettu noin 1400 irakilaista. Myös yksittäisiä pakkopalautettuja on viety poliisin toimesta Irakiin. Irakilaisia on palautettu myös niin sanottuina Dublin-palautuksina muihin EU-maihin.

Pakkopalautukset Irakiin ovat olleet vaikeita

Kansainvälisesti tarkasteltuna palautukset Irakiin sujuivat hyvin aina vuoteen 2011 saakka, jolloin Irak vaikeutti palauttamisiin liittyvää yhteistyötä. Siitä lähtien viranomaisyhteistyö on ollut vaikeampaa myös niiden maiden kanssa, joilla on ollut palautussopimus olemassa.

Suomi esitti paluujärjestelyjä koskevan ehdotuksensa Irakille syksyllä 2015. Vuodenvaihteessa 2015–2016 Helsingissä vieraili irakilaisvaltuuskunta tutustumassa irakilaisten tilanteeseen Suomessa. Vapaaehtoista paluuta kyettiin vierailun aikana edistämään, minkä seurauksena aloitettiin tilauslennot Suomesta Irakiin. Yhteistyö Irakin suurlähetystön kanssa vapaaehtoisesti palaavien osalta on toiminut erittäin hyvin. Suomesta on palautettu Irakiin enemmän ihmisiä kuin muista EU-maista.