torstai 15. toukokuuta 2014

Yle: Vuoden asenteellisin mediateko -palkinto Yle Puheen Alille ja Husulle

Yle: Vuoden asenteellisin mediateko -palkinto Yle Puheen Alille ja Husulle 15.5.2014
Sisäministeriön tiedote: Etnisten suhteiden neuvottelukunta palkitsi Ali ja Husu -ohjelman: "Hurttia huumoria ja tiukkaa asiaa maahanmuuttoaiheista"

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on myöntänyt Vuoden asenteellisin mediateko 2014 -palkinnon Yle Puheen tuottamalle Ali ja Husu -ohjelmalle. Neuvottelukunta myönsi tunnustuksen ohjelmalle, joka käsittelee räväkästi ja huumorin keinoin ennakkoluuloja koskien etnisiä, kulttuurisia ja uskonnollisia vähemmistöjä.Palkinto myönnettiin ohjelman ajankohtaisuudesta sekä sen tavasta tuoda esiin monikulttuurisen Suomen monia kasvoja ja näkemyksiä. Palkinnolla halutaan kannustaa mediaa uutisointiin, joka ei käsittele maahanmuuttajia yhtenä ryhmänä, vaan suhtautuu ihmisiin yksilöinä riippumatta näiden iästä, synnyinmaasta, uskonnosta tai ammatista.

Huumorilla mamuista

Neuvottelukunnan mukaan Ali ja Husu -ohjelma on onnistunut puhumaan maahanmuuttajista etenkin huumorin avulla.

"Onko se niin, että kaikki mamut ovat pizzayrittäjiä? Voiko mamu olla muutakin kuin pizzayrittäjä? Miksi ryhtyä pizzayrittäjäksi, kun voi siivota laivoja ja metroja?"

- Husu ja Ali ovat viihdyttävillä keskusteluilla tehneet tutuksi kuuntelijoilleen, mitä maahanmuuttajataustaisena ja muslimitaustaisena on elää Suomessa: huumorin ja esimerkkien kautta he ovat kertoneet kohtaamistaan ennakkoluuloista. Huumorin avulla on kyetty avaamaan myös keskustelua rasismista - sen näkyvistä muodoista, kuten avoimesta vihapuheesta sekä rakenteellisesta syrjinnästä, joka monesti jää piiloon, toteaa neuvottelukunnan puheenjohtaja Päivi Nerg.

Ali Jahangiri on iranilaistaustainen stand up -koomikko ja kauppatieteiden maisteri, joka muutti Suomeen vuonna 1991. Abdirahim Husu Hussein on Somaliassa syntynyt yrittäjä ja tulkki, joka on toiminut muun muassa vaalitarkkailijana Somalimaan presidentinvaaleissa. Suorapuheinen kaksikko tarkastelee suomalaista yhteiskuntaa ja ilmiöitä maahanmuuttajien näkökulmasta viikottaisessa Yle Puheen -ohjelmassa.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan Vuoden asenteellisin mediateko -palkinto jaettiin nyt ensimmäisen kerran.

__________________

Sisäministeriön tiedote: Etnisten suhteiden neuvottelukunta palkitsi Ali ja Husu -ohjelman: "Hurttia huumoria ja tiukkaa asiaa maahanmuuttoaiheista"

Etnisten suhteiden neuvottelukunta myönsi Vuoden asenteellisin mediateko 2014 -palkinnon Yle Puheen tuottamalle Ali ja Husu -ohjelmalle. Neuvottelukunta myönsi tunnustuksen ohjelmalle, joka käsittelee räväkästi ja huumorin keinoin ennakkoluuloja koskien etnisiä, kulttuurisia ja uskonnollisia vähemmistöjä.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta toteaa palkinnon myöntämisen perusteeksi ohjelman ajankohtaisuuden sekä tavan tuoda esiin monikulttuurisen Suomen monia kasvoja ja näkemyksiä. Palkinnolla halutaankin kannustaa mediaa uutisointiin, joka ei käsittele maahanmuuttajia yhtenä ryhmänä, vaan suhtautuu ihmisiin yksilöinä riippumatta näiden iästä, synnyinmaasta, uskonnosta tai ammatista.

Ali Jahangiri on iranilaistaustainen stand up -koomikko ja kauppatieteiden maisteri, joka muutti Suomeen vuonna 1991. Abdirahim Husu Hussein, on Somaliassa syntynyt yrittäjä ja tulkki, joka on toiminut mm. vaalitarkkailijana Somalimaan presidentinvaaleissa. Suorapuheinen kaksikko tarkastelee suomalaista yhteiskuntaa ja ilmiöitä maahanmuuttajien näkökulmasta viikottaisessa Yle Puheen -ohjelmassa.

Huumoria ja hankalia kysymyksiä

"Onko se niin, että kaikki mamut ovat pizzayrittäjiä? Voiko mamu olla muutakin kuin pizzayrittäjä? Miksi ryhtyä pizzayrittäjäksi, kun voi siivota laivoja ja metroja?"

"Mistä kaikesta suomalaiset kuvittelevat muslimien loukkaantuvan ja mistä asioista muslimit oikeasti loukkaantuvat? "

Neuvottelukunnan puheenjohtajan Päivi Nerg toteaa, että ohjelma tuo tehokkaasti esille ennakkoluuloja maahanmuuttajia sekä muslimeja kohtaan. Asenteita tuodaan myös näkyväksi erilaisilla kysymyksillä, kuten: "Voivatko somalit menestyä Suomessa ja miten?".

- Husu ja Ali ovat viihdyttävillä keskusteluilla tehneet tutuksi kuuntelijoilleen, mitä maahanmuuttajataustaisena ja muslimitaustaisena on elää Suomessa: huumorin ja esimerkkien kautta he ovat kertoneet kohtaamistaan ennakkoluuloista. Huumorin avulla on kyetty avaamaan myös keskustelua rasismista - sen näkyvistä muodoista, kuten avoimesta vihapuheesta sekä rakenteellisesta syrjinnästä, joka monesti jää piiloon, toteaa puheenjohtaja Päivi Nerg.

Alin ja Husun ohjelma on käsitellyt suomalaisuutta, mutta lipsunut usein myös teemoihin, jotka koskettavat kaikkia Suomessa asuvia - niin maahanmuuttaneita kuin syntysuomalaisia.

- Ohjelma paljastaa sen, että syntysuomalaisia ja maahanmuuttajia yhdistäviä asioita on paljon enemmän kuin meitä erottavia asioita. Ohjelmissa keskustellaan syrjinnän lisäksi myös vanhemmuudesta, uuden lastensairaalan tarpeesta, elämän kiireestä, verorahojen käytöstä, miesten ja naisten tasa-arvosta, Nerg toteaa.

Maahanmuuttajataustainen voi olla koulutettu ja asiantuntija

Neuvottelukunnan pääsihteeri Peter Kariuki toteaa, että maahanmuuttovihamielinen keskustelu kohdistuu useimmiten niin kutsuttuun humanitääriseen maahanmuuttoon ja sen rajoittamiseen.

- Keskusteluissa näkee väitettä, että toisenlaisista kulttuuri- ja uskontotaustoista tulevat eivät opi suomea, eivätkä kotoudu Suomeen. Tässäkin mielessä Ali ja Husu ovat eläviä myyttien murtajia. He ovat avoimemman ja monimuotoisemman yhteiskunnan puolestapuhujia ja tuovat uuden äänen suomalaiseen maahanmuuttokeskusteluun, Kariuki sanoo.

Ohjelma nostaa esille eri kieli-, kulttuuri- ja uskotontaustoista ponnistavia suomalaisia asiantuntijoita ja muistuttaa samalla, että suurin osa maahanmuuttajista on Suomessa työssä ja maksaa veroja kaikkien yhteiseksi hyväksi.

"En ole nähnyt ainoatakaan kukkahattutätiä, missä ne ovat? Mene Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan, siellä niitä on.."

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on edistää positiivista kanssakäymistä eri väestöryhmien välillä ja kehittää vuorovaikutusta viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen ja eduskunnassa edustettuna olevien puolueiden sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen välillä.

Neuvottelukunnan Asenteellisin mediatekopalkinto ottaa kantaa sananvapauden ja vihapuheen väliseen rajanvetoon. Se myös muistuttaa hyvien ja huonojen asenteiden siirtymisestä perinteisestä mediasta sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun. Tunnustuksen avulla neuvottelukunta haluaa edistää kaikkien suomalaisten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Palkinto myönnetään vuosittain osana valtakunnallista Etnisten suhteiden foorumia.