keskiviikko 5. joulukuuta 2012

Vihreä Lanka: Käännytyksen sijaan vapaaehtoinen paluu?

Vihreä Lanka: Käännytyksen sijaan vapaaehtoinen paluu? 5.12.2012

SISÄMINISTERIÖ HALUAA vakiinnuttaa vapaaehtoisen paluun järjestelmän Suomeen. Järjestelmä tarjoaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille tai turvapaikkahakemuksensa peruuttaneille henkilöille mahdollisuuden palata vapaaehtoisesti kotimaahansa.

Järjestelmän taustalla on EU:n vuonna 2011 voimaan tullut paluudirektiivi, joka korostaa vapaaehtoista paluuta pakkokäännytyksen sijaan. Jos ulkomaalainen poistuu maasta vapaaehtoisesti annetussa määräajassa, hänelle ei määrätä maahantulokieltoa Schengen-maihin.

Lisäksi hänelle voidaan korvata kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset sekä maksaa enintään kahden kuukauden toimeentulotuen perusosan määrää vastaava avustus. Avustus voitaisiin antaa myös hyödykkeinä. Esimerkiksi Ruotsissa vapaaehtoisille palaajille tarjottiin kotimaassaan ammattikoulutusta.

Suomessa käännytetään vuosittain noin 4 000–5 000 ihmistä. Viime vuonna eniten käännytyspäätöksiä tehtiin Venäjälle (1758), Irakiin (312), Viroon (279), Somaliaan (262), Nigeriaan (219) ja Afganistaniin (200).

Poliisin maastapoistamisen kustannukset olivat vuonna 2011 noin 3,4 miljoonaa euroa.

Kokemuksia vapaaehtoisesta paluusta on saatu kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n ja Maahanmuuttoviraston toteuttamasta yhteishankkeesta. Hankkeen kautta kotimaahansa palasi vuosina 2010–2012 yhteensä 826 ihmistä.

Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinteen mukaan vapaaehtoisesta paluusta on saatu Euroopassa hyviä tuloksia. Hänen mukaansa on kuitenkin vaikea ennakoida, kuinka paljon kielteisen turvapaikan saaneita ihmisiä saadaan palaamaan vapaaehtoisesti.

"IOM:in ja Maahanmuuttoviraston kokeilu osoitti, että se oli menestystarina."