keskiviikko 1. lokakuuta 2008

IT-viikko: Vähemmistövaltuutettu: keskustelupalstojen ylläpitäjät pakenevat vastuutaan

IT-viikon artikkelin mukaan vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää vaatii internetin keskustelupalstoja ylläpitävät yritykset rikosoikeudelliseen vastuuseen palstoilla esitetyistä mielipiteistä. Mikäli yritykset eivät poista epäasiallisia viestejä tarpeeksi tehokkaasti, on lakia syytä muuttaa, sanoo Suurpää. Julkisen sanan neuvosto on suosittanut, että kaikki julkaistavat viestit tarkistettaisiin ennakolta. Valtionsyyttäjä Mika Illman on esittänyt Suomeen pakottavaa lainsäädäntöä nettikeskustelujen valvontaan.

IT-viikko:
Vähemmistövaltuutettu: keskustelupalstojen ylläpitäjät pakenevat vastuutaan
1.10.2008


YLE Uutiset:
Vähemmistövaltuutettu: Nettikeskustelujen ylläpitäjät vastuuseen
1.10.2008

Vähemmistövaltuutettu: (tiedote)
Internet-palvelujen tarjoajien tunnettava vastuunsa internet-aineistosta
1.10.2008


Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää on huolissaan vihaan kiihottamisesta internetin keskustelupalstoilla ja perää ylläpitäjiä kantamaan vastuunsa. Muuten lakia on syytä muuttaa niin, että yritykset joutuvat itse vastuuseen laittomista viesteistä.

Suurpään mukaan niiden yritysten, jotka ylläpitävät internetin keskustelupalstoja, tulee valvoa sivuilla olevaa materiaalia. Hänen toimistoonsa tulevat asiakasyhteydenotot kertovat, etteivät keskustelupalstojen ylläpitäjät useinkaan reagoi heille tuleviin yhteydenottoihin palstojen rasistista vihaa lietsovasta aineistosta.

- Mikäli yritykset eivät kanna liiketoimintaansa liittyvää vastuuta, tulee lainsäädäntöä täsmentää niin, että valvonnan puuttuminen tai laiminlyönti johtaa myös yrityksen vastuuseen, vähemmistövaltuutettu edellyttää tiedotteessa.

- Keskustelupalstoja ylläpitävien yritysten on reagoitava ilmoituksiin epäasiallisesta sisällöstä eikä vastuuta tästä voi ulkoistaa vapaaehtoisten valvojien, kuten niin sanottujen sheriffien, varaan, valtuutettu katsoo.

Vähemmistövaltuutettu korostaa, että internetiä koskee sama rasistisen kiihottamisen kieltävä lainsäädäntö kuin muutakin julkaisutoimintaa. Viime vuosina on annettu useita tuomioita internetissä tapahtuneista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Effiä pelottaa

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on aiemmin suosittanut, että tiedotusvälineiden ylläpitämät verkkokeskustelut seulotaan ennakolta ja näin puututaan epäasiallisiin viesteihin jo ennen niiden julkaisemista.

Lisäksi valtionsyyttäjä Mika Illman on useamman kerran, kuten viime toukokuussa, esittänyt Suomeen pakottavaa lainsäädäntöä nettikeskustelujen valvontaan.

Kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustava Effi on tyytyväinen keskustelupalstojen nykyiseen valvontaan ja vastustaa ajatusta lakimuutoksesta.

- Illmanin ajama yleinen keskustelupalstojen valvontavelvollisuus olisi toteutuessaan äärimmäisen vakava periaatteellinen sananvapauden loukkaus, Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen totesi keväällä 2007.