tiistai 14. heinäkuuta 2015

MTV: Suuri maahanmuuttokeskustelu nosti keskusteluun kustannukset ja riskit

MTV: Suuri maahanmuuttokeskustelu nosti keskusteluun kustannukset ja riskit 14.7.2015
Yle: Vartiainen perussuomalaisille: Ette torju maahanmuuton väärinkäsityksiä
Verkkouutiset: Juhana Vartiainen ripitti perussuomalaisia: Ette torju maahanmuuton väärinkäsityksiä

SuomiAreenan suuri maahanmuuttokeskustelu: Ismo Söderling, Juhana Vartiainen, Simon Elo, Samuli Salminen (video, 59 min)

Perussuomalaisten järjestämä Suuri maahanmuuttokeskustelu on vetänyt Raatihuoneen puiston lavan ympärille paljon kiinnostuneita SuomiAreena-vieraita. Keskustelua istui seuraamassa arviolta useampi sata ihmistä.

Maahanmuuttoa monesta kulmasta tarkastelevaan keskusteluun osallistuvat parhaillaan kansanedustaja Simon Elo (ps), kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) sekä tutkijat Ismo Söderling ja Samuli Salminen.

Tunnin kestävässä paneelissa puhutaan maahanmuuton ongelmista, Välimeren pakolaistilanteesta sekä maahanmuuton tulevaisuudesta.

Keskustelu alkoi väittelyllä siitä, tarvitaanko Suomessa maahanmuuttajia. Vartiaisen mukaan maahanmuuttajilla on tärkeä merkitys työllisyydelle. Hän harmitteli myös sitä, että maahanmuuttajat niputetaan keskustelussa aina yhteen ryhmään.

Elon mukaan on tärkeä miettiä sitä, mikä vaikutus maahanmuutolla ja maahanmuuttajilla on taloudellisesti.

Vartiaisen mukaan maahanmuuttajien erottelu etnisen taustan mukaan ei ole kuitenkaan asiallista. Hänen mukaansa eri etnisen taustan omaavien ihmisten hinnoittelu ei ole suotavaa, mutta ero pakolaisten ja työperäisten maahanmuuttajien välille on tärkeä tehdä.

Keskusteluun nostettiin myös ulkomaalaistaustaisten korostunut määrä rikostilastoissa.

Väittelyä syntyi keskustelijoiden välillä myös siitä, mikä tilanne on Ruotsissa tiettyjen asuinaluiden kohdalla. Keskustelijat vetosivat tutkimuksiin, joiden mukaan Ruotsissa on asuinalueita, jonne poliisit ja muut viranomaiset eivät halua mennä.

Vartiainen ei uskonut näihin, vaan hänen mielestään Suomella on paljon opittavaa Ruotsista. Elo sen sijaan pitää Ruotsin tilannetta päinvastaisena - juuri sellaisena, mihin Suomen ei pitäisi ajautua.

-----

Yle: Vartiainen perussuomalaisille: Ette torju maahanmuuton väärinkäsityksiä

Suomi Areenan suuressa maahanmuuttokeskustelussa kiisteltiin kiihkeästi siitä, mitä Suomeen tulija valtiolle maksaa. Perussuomalaisten Simon Elo väläytti jälleen Suomen eduksi Schengen-alueen sisäisiä rajatarkastuksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen arvosteli Suomi Areenan lavalla perussuomalaisia maahanmuuttajien niputtamisesta. Suuressa maahanmuuttopolitiikan keskustelussa otettiin yhteen siitä, katsotaanko maahanmuuttoa liian kapeasti vain lähiöongelmien kannalta.

Vartiainen on julkisuudessa puhunut usein työperäisen maahanmuuton vauhdittamisesta.

- Toiset tulevat nimenomaan tehdäkseen töitä. Pakolaiset ovat taas tavalla tai toisella joutuneet lähtemään maasta. Tällä ihmisryhmällä on vaikeuksia sopeutua työmarkkinoille, Vartiainen sanoi tiistaina Porissa perussuomalaisten järjestämässä maahanmuuttokeskustelussa.

- Minusta ette aina riittävästi tee tätä eroa. Kansan suussa maahanmuutto on somalimaahanmuuttoa, ja te ette riittävästi torju tätä väärinkäsitystä.

Paneeliin kuulunut dosentti Ismo Söderling toi keskusteluun Ruotsin työperäisen maahanmuuton luvut. Esimerkillä hän pyrki osoittamaan, että muuttotilastojen kärjen maat menestyvät taloudellisesti.

- 70-80 prosenttia Ruotsin työvoiman kasvusta perustuu maahanmuuttoon, Söderling sanoi.

Perussuomalainen kansanedustaja Simon Elo tyrmäsi luvun merkityksen.

- Lyhyellä aikavälillä tällaisia lukuja voi varmasti löytyä. Yhtä kaikki tutkimukset tulevat siihen tulokseen, että Ruotsin maahanmuutto maksaa kymmeniä miljardeja, Elo perusteli.

- Ihmiset ovat arjessaan nähneet, että vapaalla liikkuvuudella on varjopuolensa. Ajatellaan vaikka kerjäläisiä.

Elo väläytti aiemminkin julkisuudessa esittelemäänsä kantaa, että olisi Suomen etu harkita Schengen-alueen sisäisiä rajatarkatuksia.

Syrjäytymiseen eri näkemykset

Vartiainen ja Elo sanailivat myös rikostilastoista, joissa Vartiaisen mukaan perussuomalaiset näkökannat ovat olleet niin ikään värittyneitä, kun esimerkiksi henkilöön kohdistuvat rikokset ovat edelleenkin kantasuomalaisten suureksi osaksi tekemiä.

- Se että meillä on väkivaltaa omasta takaa, ei tarkoita sitä, että sitä kannattaa tuoda muista maista lisää, Elo heitti.

Perussuomalaisille maahanmuuttotutkimusta tehnyt tutkija Samuli Salminen huomautti tuleviin sukupolviin liittyvistä riskeistä.

- Maahanmuuttajanuorilla on viisinkertainen syrjäytymisprosentti. Ei tämä pelkkää menestystarinaa ole.

Dosentti Ismo Söderling vetosikin siihen, että maahanmuuttajien kotouttamiseen sitten panostettaisiin enemmän.

- Ei ole mitään järkeä, että kielikoulutukseen joutuu jonottamaan vuodesta kahteen. Tällä tavalla homma saadaan luistamaan eikä siten, että ihmisiä säilötään vastaanottokeskuksiin ja koteihinsa.

-----

Verkkouutiset: Juhana Vartiainen ripitti perussuomalaisia: Ette torju maahanmuuton väärinkäsityksiä

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ja perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo ovat eri mieltä maahanmuuton hyödyllisyydestä Suomen kansantaloudelle.

Perussuomalaisten järjestämässä Suuri maahanmuuttokeskustelu -paneelissa Porin SuomiAreenalla keskusteltiin maahanmuuton vaikutuksista eri valtioiden kansantalouksiin ja yhteiskuntiin.

– Tärkeintä on pitää erillään nämä kaksi aivan eri ilmiötä; ensimmäinen on turvapaikanhakijat ja pakolaiset, ja toinen on työperäinen maahanmuutto, Juhana Vartiainen sanoi.

Vartiaisen mukaan nämä kaksi ilmiötä aiheuttavat aivan eri tavalla valikoituneiden ihmisryhmien virrat Suomen kaltaiseen maahan.

– Toiset tulevat nimenomaan tehdäkseen työtä, parhaassa tapauksessa niin, että heidät rekrytoidaan suoraan ulkomailta.

– Pakolaiset ovat puolestaan usein tavalla tai toisella joutuneet lähtemään omasta maastaan. Silloinhan se valikoi ihan erilaisen ihmisryhmän, jolla on todennäköisesti paljon suurempia vaikeuksia sopeutua työmarkkinoille.

Vartiainen korostaa, että pidemmällä aikavälillä myös monet pakolaiset sopeutuvat hyvin. Hän korosti, että on tärkeää erottaa nämä kaksi eri ilmiötä.

– Jos uskaltaisin tätä meidän hallituskumppaniamme perussuomalaisia hieman kriittisesti kohdella, niin sanoisin, että minusta te ette aina riittävästi tee tätä eroa. Ja kun usein kansan suussa maahanmuutto on usein vain somaleihin liittyvää, niin te ette torju riittävästi näitä väärinkäsityksiä.

Vartiaisen mukaan työperäinen maahanmuutto on kaikissa muissa Pohjoismaissa nykyään olennainen osa työllisyyden kasvua. Hänen mielestään ei ole sattumaa, että Suomessa, jossa maahanmuuttoa on vähiten, julkinen talous on myös kaikista Pohjoismaista heikoimmassa kunnossa.

– Koko Suomen julkinen talous on ikään kuin tappiota tuottava, koska meillä on tämä kestävyysvaje ja liian alhainen työllisyysaste.

”Negatiivisia vaikutuksia”

Perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo vastasi aina eritelleensä mistä on kyse ja tehneensä selväksi sen, että eri väestöryhmillä on eri vaikutuksia (julkiseen talouteen), kun puhutaan maahanmuutosta.

Elo siteerasi Yhdysvaltalaista maahanmuuttokriittisistä kirjoituksistaan tunnettua maahanmuuton tutkijaa, Harvardin yliopiston talous- ja sosiaalipolitiikan professori George J. Borjasta: ”tutkimukseni tärkein opetus on, että maahanmuuton taloudellinen vaikutus riippuu ajasta ja paikasta ja että maahanmuutto voi olla joko hyödyllistä tai haitallista.”

– Hän ei anna suoraa vastausta siihen, onko maahanmuutto itsessään hyödyllistä vai haitallista, koska eihän siihen ole tietenkään suoraa vastausta. Se riippuu ajasta ja paikasta ja siitä, millaista politiikkaa harjoitetaan.

Elo on tehnyt Ruotsin maahanmuuttopolitiikasta raportin. Hänen mukaansa on varmasti löydettävissä lukuja, että maahanmuutto on vaikuttanut lyhyellä aikavälillä suotuisasti Ruotsin talouskasvuun.

– Tukholman kauppakorkeakoulun entinen tutkija Jan Tullberg on tehnyt tuoreen tutkimuksen maahanmuuton kokonaiskustannuksista yhteiskunnalle. Hänen mukaansa se on 250 miljardia kruunua.

– Minusta on perusteetonta väittää, että maahanmuutolla olisi Ruotsille pelkästään suotuisia taloudellisia vaikutuksia kokonaisuutena. Minä väitän ja ruotsalaistutkijat väittävät, että maahanmuutolla on nimenomaan negatiivisia vaikutuksia.

Suuri ulkomaalaisten osuus

Juhana Vartiaisen mukaan työperäisessä maahanmuutossa on jokseenkin itsestään selvää, että tällaisella työvoimataseella Suomen kannattaisi tehdä kaikille, jotka haluavat täällä tehdä työtä ja yrittää, mahdollisimman helpoksi tulla Suomeen.

– Sen sijaan sellainen erittely, jota perussuomalaiset harrastaa, että aletaan erittelemään etnisen taustan suhteen, niin se ei vaan sovi kovin hyvin meidän poliittiseen kulttuuriin, joka perustuu yksilölliseen oikeusjärjestykseen.

– Katsokaa nyt tätä kokonaisuutta. Sellaiset maat Euroopassa ja Pohjoismaissa, joissa on suuri ulkomaalaisten osuus, sattuvat olemaan myös aika vauraita maita.

Vartiainen korosti, että Suomen julkisen talouden suuri ongelma on alhainen työllisyysaste.

– Maahanmuuttajille on yleensä noin kymmenen prosenttia alhaisempi työllisyysaste kuin kantaväestöllä, mutta jos me emme saa työllisyysastetta ylös, julkistalouden ongelma ei ratkea.

– Jos me onnistumme ratkaisemaan sen, pystymme myös paremmin integroimaan maahanmuuttajia. Onneksi hallitusohjelma on kunnianhimoinen. Siellä on työttömyysturvan uudistusta, säästöjä, paikallista sopimista, eli pyritään alentamaan työllistämisen kynnyksiä.