lauantai 30. heinäkuuta 2016

HS: Lainmuutos näkyy nyt turvapaikkapäätöksissä

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus: Lainmuutos näkyy nyt turvapaikkapäätöksissä 30.7.2016

Maahanmuuttovirasto kertoi heinäkuussa, että kielteisten päätösten osuus viraston tekemistä turvapaikkapäätöksistä on kasvanut merkittävästi. Tämä näkyy erityisesti irakilaisia hakijoita koskeneissa päätöksissä.

Alkuvuonna, tammi–toukokuussa, irakilaisista 28 prosenttia sai kielteisen ja 22 prosenttia myönteisen päätöksen. Loput hakemukset joko jäivät tutkimatta tai raukesivat.

Kesäkuussa luvut kääntyivät toisenlaisiksi. Silloin tehtyjen päätösten perusteella 77 prosenttia irakilaishakijoista ei saanut Suomesta turvapaikkaa. Päätöksistä enää 10 prosenttia oli myönteisiä.

Muutoksen taustalla on toukokuussa voimaan tullut ulkomaalaislain muutos, jossa humanitaarisen suojelun antaminen poistettiin laista. Humanitaarista suojelua sovellettiin, jos hakija ei voinut osoittaa olevansa henkilökohtaisessa vaarassa mutta hänen kotimaassaan oli yleisesti huono turvallisuustilanne.

Nyt Suomeen voi jäädä kahdella perusteella: saamalla turvapaikan tai niin sanottua toissijaista suojelua. Ehdot ovat aiempaa paljon tiukemmat. Linjana on myös, että jos hakija voi paeta vainoa ja vaaraa kotimaansa sisällä, hän ei saa Suomesta suojelua.

Seuraukset näkyvät nyt turvapaikkapäätösten sisällössä. Julkisuudessa on esimerkkinä ollut irakilaismies, jonka Maahanmuuttovirastokin katsoi olevan henkilökohtaisessa vaarassa kotiseudullaan Mosulissa. Silti hän ei saanut turvapaikkaa, koska virasto katsoi hänen voivan paeta pääkaupunki Bagdadiin.

Maahanmuuttoviraston vastuulla on, että tieto palautusmaista on ajan tasalla. Bagdadissa on viraston mielestä riittävästi rauhallisia alueita.

Humanitaarinen suojelu oli Suomen ulkomaalaislain erityispiirre. Uudistettu laki alkaa olla jo karuin mahdollinen.

Suomi on monien EU-maiden tavoin osallistunut vastenmielisiä piirteitä saaneeseen kilpajuoksuun, jossa maat yrittävät olla mahdollisimman vähän houkuttelevia kohteita turvapaikanhakijoille. Tämä johtaa päätöksiin, jotka ehkä ovat lainmukaisia mutta joista inhimillisyys on kaukana.