torstai 19. tammikuuta 2017

HS: Tutkimus: Yli kolmannes vastaanotto­keskusten työntekijöistä kokenut uhkailua tai väkivaltaa

Helsingin Sanomat: Tutkimus: Yli kolmannes vastaanotto­keskusten työntekijöistä kokenut uhkailua tai väkivaltaa 19.1.2017

VASTAANOTTOKESKUSTEN työntekijät kokevat työnsä yleisesti ottaen turvalliseksi. Kaksi kolmasosaa vastaajista ei ole pelännyt joutuvansa väkivallan kohteeksi työssään viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tämä käy ilmi rikoksentorjuntaneuvoston ja Maahanmuuttoviraston toteuttamasta turvallisuuskyselystä, joka julkistettiin torstaina.

Kysely selvitti työntekijöiden kokemuksia vastaanottokeskuksissa työskentelyn ja asumisen turvallisuudesta. Siihen vastasi viime toukokuussa lähes 900 työntekijää.

Väkivaltaa tai uhkailua oli kokenut vuoden aikana noin 40 prosenttia vastaajista, mutta vakavat väkivaltatilanteet olivat harvinaisia. Uhkailija tai väkivallantekijä oli näissä tapauksissa yleensä vastaanottokeskuksen asukas.

Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteerin Minna Piispan mukaan vastaanottokeskusten työntekijöiden kokemukset väkivalta- ja uhkatilanteista ovat jokseenkin samalla tasolla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa yleisesti.

KYSELYN mukaan keskuksissa on ollut jonkin verran asukkaiden keskinäisiä ristiriitoja ja häiriökäyttäytymistä, mutta vain harvat työntekijät pitävät sitä suurena ongelmana.

Rikostorjuntaneuvoston mukaan tärkeä turvatoimi vastaanottokeskuksissa on mielekkään toiminnan järjestäminen asukkaille.

Kyselyn perusteella asukkaiden välisiä ristiriitoja ja työntekijöihin kohdistuvaa uhkaa esiintyy vähemmän, jos asukkaat voivat valmistaa itse ateriansa ja heille on tarjolla toimintaa.

Viidesosa työntekijöistä kokee, että ulkopuolisten henkilöiden keskuksen asukkaisiin kohdistama häiriökäyttäytyminen ja rikollisuus on melko vakava tai vakava ongelma.

Neljännes työntekijöistä arvioi, että lähiseudun asukkaat ovat huolissaan vastaanottokeskuksen asukkaiden mahdollisesta häiriökäyttäytymisestä ja rikoksista.

RIKOSTORJUNTANEUVOSTON mukaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kuuleminen on rikosten ehkäisyssä tärkeää, sillä heillä voi olla hyviä keinoja omien yhteisöjensä rikosten, rikoksen pelon ja uhriksi joutumisen estämiseksi.

Neuvoston mukaan on hyödyllistä ottaa Suomeen aikaisemmin saapuneet maahanmuuttajat mukaan uusien tulijoiden kotouttamiseen ja hankkeisiin, joilla pyritään ehkäisemään rikoksia.

Neuvosto julkaisi torstaina maahanmuuton vaikutuksia koskevan rikostorjuntakatsauksen.

”Maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin tulee suhtautua ennakkoluulottomasti ja ottaa heidät mahdollisimman nopeasti osaksi yhteiskuntaa. Heille tulee antaa mahdollisuus koulunkäyntiin, opiskeluun ja työelämään”, rikoksentorjuntaneuvoston puhteenjohtaja Eija Velitski toteaa.

Neuvosto painottaa, että maahanmuutto on osa yhteiskunnan kehitystä eikä hetkellinen ongelma, joka pitää korjata. Siksi toimivia käytäntöjä pitää selvittää ja levittää.

Suomessa tarvitaan neuvoston mukaan tutkimusta esimerkiksi turvapaikanhakijalasten ja nuorten kiinnittymisestä suomalaiseen yhteiskuntaan. Neuvoston mukaan on tärkeää myös kehittää keinoja ehkäistä yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden joutumista seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi.

Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin.