keskiviikko 11. tammikuuta 2017

Verkkouutiset: Tänä vuonna valmistaudutaan 10 000 turvapaikkahakemukseen ja 13 000 perhesidehakemukseen

Verkkouutiset: Tänä vuonna valmistaudutaan 10 000 turvapaikkahakemukseen ja 13 000 perhesidehakemukseen 11.1.2017

Maahanmuuttovirasto arvioi, että tänä vuonna jätetään viime vuotta enemmän hakemuksia sekä oleskelulupa- että kansalaisuusasioissa. Turvapaikkahakemusten määrää on viraston mukaan vaikea ennustaa.

Tänä vuonna ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia odotetaan tulevan vireille 28 000, eli noin 2 000 hakemusta enemmän kuin vuonna 2016. Kansalaisuusasioita odotetaan tulevan vireille 14 000, eli noin 600 hakemusta enemmän kuin vuonna 2016.

Arviot perustuvat analyysiin, joka on tehty muun muassa hakemusmäärien pidemmän että lyhyemmän aikavälin kehityksen perusteella.

Turvapaikkahakemuksia korkeintaan 10 000

Maahanmuuttoviraston mukaan turvapaikkahakemusten määrää on vaikea arvioida, koska Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrään vaikuttavat lähtömaiden ja niiden naapurimaiden tilanteiden lisäksi myös Euroopan unionin toimet sekä rajavalvonta Euroopassa.

Maahanmuuttovirasto valmistautuu käsittelemään tänä vuonna korkeintaan 10 000 turvapaikkahakemusta. Luvussa ovat mukana myös EU:ssa sisäisesti siirrettävät turvapaikanhakijat.

Nyt turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on maltillista, ja jos nykyinen tilanne jatkuu, tulee turvapaikanhakijoita Suomeen selvästi vähemmän kuin 10 000. Maahanmuuttovirasto seuraa tilannetta ja on valmis reagoimaan mahdollisiin muutoksiin.

Oleskelulupahakemusten kasvu perhesidehakemuksista

Oleskelulupahakemusten määrän kasvu johtuu pitkälti perhesidehakemusten määrän kasvusta. Perhesidehakemuksia odotetaan tulevan 13 000 tänä vuonna.

Suurin hakijaryhmä arvioidaan olevan aiempien vuosien tapaan muiden kuin kansainvälistä suojelua saaneiden ulkomaalaisten perheenjäsenet. Suomen kansalaisten perheenjäsenten odotetaan jättävän 3 500 oleskelulupahakemusta.

Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniltä odotetaan 3 000 oleskelulupahakemusta. Määrään vaikuttaa esimerkiksi se, miten suuria perheitä luvan saaneilla turvapaikanhakijoilla on.

Työnteon perusteella haettaviin ensimmäisiin oleskelulupiin odotetaan pientä kasvua. Määrään vaikuttaa esimerkiksi se, miten Suomen taloudella menee ja paljonko ulkomaalaisia työntekijöitä palkataan.

Opiskelijoiden oleskelulupahakemusten määrän sen sijaan ei ennusteta kasvavan tänä vuonna. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille on tulossa lukukausimaksut ensi vuoden aikana.

Kansalaisuusasioita odotetaan ennätysmäärää

Kansalaisuusasioita odotetaan tulevan vireille yhteensä 14 000, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Kansalaisuusasioissa suurin hakemustyyppi ovat kansalaisuushakemukset. Niiden määrän odotetaan tänä vuonna kasvavan niin, että kansalaisuushakemuksia jätetään 12 000.

Entiset Suomen kansalaiset voivat saada kansalaisuuden ilmoituksesta. Kansalaisuusilmoitusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2016 kaltaisena.

Lisäksi odotetaan reilua tuhatta kansalaisuusaseman määrittämistä. Määrittämiset ovat olleet kasvussa esimerkiksi siksi, että Suomeen tuli 2015 paljon turvapaikanhakijoita. Henkilön kansalaisuutta voidaan selvittää niin henkilön omasta kuin viranomaisten pyynnöstä.