torstai 2. helmikuuta 2017

Aamulehti: Tampere nostaa pakolaiskiintiötä, jotta turvapaikan saaneiden asumiseen saadaan lisätukea

Aamulehti: Tampere nostaa pakolaiskiintiötä, jotta turvapaikan saaneiden asumiseen saadaan lisätukea 2.2.2017

Tampereen kaupunki aikoo nostaa pakolaiskiintiötään väliaikaisesti.

Tampereen vuosittainen pakolaiskiintiö on vuodesta 2014 ollut sata henkilöä. Kaupunginhallitus esittää kokouksessaan 6. helmikuuta edelleen valtuuston päätettäväksi, että pakolaiskiintiötä korotetaan vuoden 2017 ajaksi tilapäisesti 50:llä henkilöllä.

Silloin osa turvapaikan saaneista muuttajista, jotka nyt ovat tulossa kaupunkiin itsenäisesti, voitaisiin hoitaa osana kiintiötä. Tällöin kaupunki saisi työ- ja elinkeinoministeriön SYLVIA3-hankkeen lisätukea 100 000 euroa turvapaikan saaneiden henkilöiden asumiseen ja kotouttamiseen.

Kotipaikan saa vapaasti valita

Suomesta turvapaikan saaneet saavat itsenäisesti valita asuinkuntansa. Vuonna 2016 Tampereelle muutti sadan kiintiöön kuuluvan pakolaisen lisäksi itsenäisesti 150 turvapaikan saanutta henkilöä.

Kunta saa pakolaisten kotoutumiseen laskennallista korvausta, joka maksetaan kaikista alueella kotoutumisaikana asuvista pakolaistaustaisista henkilöistä. Tiedot pohjautuvat väestörekisterin tietoihin. Kunta järjestää kotoutumiseen liittyvät palvelut kaikille tulijoille, mutta itsenäisesti muuttavat hankkivat asuntonsa itse. Kiintiöön kuuluville pakolaisille kunta järjestää ensimmäisen asunnon.

Ongelmien ennalta ehkäisyä

On odotettavissa, että oleskeluluvan saaneita muuttaa kaupunkiin myös tänä vuonna saman verran kuin 2016. Tampereen kaupunginhallituksen esityksessä todetaan, että kunnan ohjaamalla hallitulla asunnon hankinnalla ehkäistään ennalta ongelmia ja syrjäytymistä sekä ohjataan pakolaisia kotouttamisohjelman piiriin ja koulutukseen.

Omatoimisesti kaupunkiin muuttaneille turvapaikan saaneille henkilöille asunnon hankinta voi tuottaa vaikeuksia, ja he asuvatkin usein tuttavien tai sukulaisten asunnoissa.

Pakolaiskiintiön korottamisesta saatavan 100 000 euron lisätuen Tampere ohjaa alkuvaiheen vastaanottopalveluihin, jotta mahdollisimman moni pääsee heti kotouttamisen alkutaipaleelle.