torstai 9. helmikuuta 2017

Uusi Suomi: ”Eivät usko, että olen ollut 10 vuotta työtön” – Selvitys: Turvapaikanhakijoiden lähtömaissa harhaluuloja Suomesta

Uusi Suomi: ”Eivät usko, että olen ollut 10 vuotta työtön” – Selvitys: Turvapaikanhakijoiden lähtömaissa harhaluuloja Suomesta 9.2.2017

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden yleisimmissä lähtömaissa esiintyy paljon väärinkäsityksiä muun muassa suomalaisten suhtautumisesta turvapaikanhakijoihin, suomen kielen oppimisen tärkeydestä sekä työnsaamisen ja vaurastumisen mahdollisuuksista. Näin kertovat Suomessa asuvien etnisten yhteisöjen jäsenet ulkoministeriön selvityksen mukaan.

Ministeriön selvitykseen vastanneet irakilaiset, somalialaiset ja afganistanilaiset maahanmuuttajat kertovat välittävänsä usein entisiin kotimaihinsa ”realistista kuvaa Suomesta”. Tätä viestiä ei silti aina uskota erityisesti potentiaalisten turvapaikanhakijoiden keskuudessa, ulkoministeriön tiedotteessa todetaan.

– Vahvaa uskoa Euroopan tarjoamasta helpommasta ja paremmasta tulevaisuudesta voi olla vaikea horjuttaa. Se että toisesta maasta kotoisin olevan yhteisön eli diasporan edustaja ylipäätään asuu Suomessa, vaikuttaa olevan elävä todiste pärjäämisestä ja menestyksestä. Tämä on ristiriidassa diasporien toppuuttelevien kertomusten kanssa, joita kuunnellaan vain valikoiden lähtömaissa, ulkoministeriö toteaa.

Selvityksessä annetaan esimerkkejä vastaajien kertomista, Suomeen liittyvistä väärinkäsityksistä.

– Kysyvät, onko siellä [Suomessa] mahdollista saada työtä. Kerron että olen melkein 30 vuotta asunut Suomessa ja ollut lähes 10 vuotta työtön. Ne eivät usko. […] Heille se on ristiriita. Ne kuuntelevat, mutta eivät usko, sanoo eräs haastateltu.

– Väärinkäsitys syntyy, kun [entisessä kotimaassani asuvilla] ei ole mitään tietoa, kuullaan vaan että on tuo ja tuo perhe meni Suomeen. Ei ole ollut mahdollisuutta kysyä […] rupeavat arvailemaan asioita. Kun niillä ei ole mitään käsitystä niin itse keksivät.

Eräs haastateltu miettii, miksi niin monet tulevat turvapaikanhakijoina, kun voisivat pyrkiä työperäiseen oleskelulupaan.

– Lähtijöissä on paljon ihmisiä, jotka tulevat vääriä teitä. Heillä on rahaa ja koulutusta, heillä olisi mahdollisuutta tulla työperäisesti [eikä turvapaikanhakijoina]. Miksi ei voi opiskella Suomen alkeita kotimaassa ja sitten tulla Suomeen. Ihmiset maksavat hirveästi ja riskeeraavat elämänsä.

Tutkimus on osa ulkoministeriön viestintäosaston toteuttamaa turvapaikanhakijoiden lähtömaihin suunnatun viestinnän taustatyötä. Viestinnän tavoitteena on ulkoministeriön mukaan ”hillitä Suomeen kohdistuvaa perusteetonta muuttoliikettä tarjoamalla oikeaa tietoa Suomesta ja Suomen turvapaikkakäytännöistä”.