lauantai 2. joulukuuta 2017

HS: Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautus on hyvin perusteltu tuomio

Helsingin Sanomat, pääkirjoitus: Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautus on hyvin perusteltu tuomio 2.12.2017
Helsingin Sanomat: Uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike määrättiin lakkautettavaksi ”kansanryhmiä solvaavana ja vihapuhetta levittävänä” – Poliisi on vielä epävarma, voiko se puuttua itsenäisyyspäivän marssiin 30.11.2017

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS määräsi torstaina lakkautettavaksi ääri­oikeistolaisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) alaosastoineen sekä siihen läheisesti liittyvän Pohjoinen perinne -yhdistyksen.

Oikeuden päätöksen mukaan PVL solvaa kansanryhmiä ja levittää vihapuhetta. Viimeinen pisara oli viime vuoden syksyllä Helsingin Asema-aukiolla tapahtunut pahoinpitely. Sen uhri kuoli.

Päätös ei vielä ole lainvoimainen. Siitä voi kuitenkin seuraavissa oikeusasteissa tulla merkittävä ennakkotapaus. Edellisen kerran äärioikeistolainen järjestö ­lakkautettiin Suomessa 1970-luvulla.

Oikeus linjasi perustuslain suojaamia oikeuksia: sananvapautta ja yhdistymisvapautta.

Olennaista on oikeuden lausuma: ratkaisulla ei puututa vastaajien sanan- ja yhdistymisvapauteen, vaan siihen, miten vastaajat voivat toimia vastarintaliikkeen puitteissa.

Oikeuden mielestä yhdistys ei nauti yhdistymis- tai sananvapauden suojaa, koska se itse loukkaa toiminnallaan muiden perus- ja ihmisoikeuksia.

Käräjäoikeuden päätös on hyvin perusteltu. Suomalaisen yhteiskunnan täytyy turvata kaikille perusoikeudet ja myös suojella hyökkäyksiltä niitä vastaan.


___________________________


Helsingin Sanomat: Uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike määrättiin lakkautettavaksi ”kansanryhmiä solvaavana ja vihapuhetta levittävänä” – Poliisi on vielä epävarma, voiko se puuttua itsenäisyyspäivän marssiin


PIRKANMAAN käräjäoikeus on määrännyt lakkautettavaksi kaksi uusnatsijärjestöä eli Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) ja Pohjoinen Perinne ry:n. Kiista päättyi tässä vaiheessa siis Poliisihallituksen voittoon.

Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa torstaina iltapäivällä.

”Käräjäoikeus julistaa Pohjoismainen vastarintaliike -nimisen rekisteröimättömän yhdistyksen Suomen osaston ja siihen suoraan tai välillisesti kuuluvat alueosastot sekä Pohjoinen perinne ry:n lakkautetuksi”, oikeus toteaa. Se katsoi ry:n olevan tosiasiassa PVL:n epäitsenäinen alayhdistys, joten lakkauttaminen koskee sitäkin.

Yksi ratkaisun olennaisimpia osia on kohta, jossa käräjäoikeus katsoo PVL:n olevan yhdistys, joka ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteensopimattomia tavoitteitaan laittomin ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin. Oikeuden mukaan yhdistys panettelee ja solvaa kansanryhmiä ja levittää vihapuhetta.

”Loukkaavien ja vihamielisten ilmaisujen lisäksi väkivaltaa ja häirintää käyttämällä ja siihen hyväksyvästi suhtautumalla sekä toiminnan itsepuolustukseksi selittämällä yhdistys kannustaa kannattajiaan väkivallan ja häirinnän käyttöön vihollisiksi väitettyjä tahoja vastaan.”

”Erityisesti viimeksi tapahtuneen väkivaltateon uhria ja tämän ystävää on häpäisty esittämällä heidän elämäänsä koskevia tietoja halventavalla tavalla”, oikeus linjasi.

Tällä oikeus viittasi Helsingin Asema-aukion pahoinpitelytapaukseen, josta tuomittiin PVL:n jäsen Jesse Torniainen. PVL oli tämän tapauksen jälkeen nettisivuillaan tukenut ja ylistänyt Torniaista. Myöhemmin kuollutta uhria ja tämän ystävää puolestaan mustamaalattiin ja uhrin muistoa häpäistiin PVL:n sivuilla.

OIKEUS myös linjasi, että yhdistyksen toiminta ei ole yhdistymis- ja sananvapauden suojan piirissä, kun yhdistyksen toiminta loukkaa muiden perus- ja ihmisoikeuksia.

”Jos yhdistys joltakin osin nauttisi em. oikeuksien suojaa, on yhdistyksen toiminnan rajoittaminen välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi ja muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi”, kuuluvat oikeuden perustelut.

Ja perustelut jatkuvat:

”Vaikka yhteiskunta on moniarvoinen, suvaitsevainen ja laajakatseinen, sen ei tarvitse toimia suojaavana kasvualustana näiden arvojen vastaisille aatesuunnille, joiden toteuttamista ajetaan lainvastaisin tai räikeän hyvän tavan vastaisin keinoin.”

Näin ollen oikeus siis katsoo, että yhdistys toimii yhdistyslaissa tarkoitetuin tavoin olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Juuri tämä oli oikeudenkäynnin ydinkysymys.

Oikeudenkäynnissä PVL esitti, että varoitus olisi heidän mielestään riittävä sanktio, jos sellaista ylipäänsä on aihetta antaa. Oikeus lausui tästäkin toiveesta tiukkaan sävyyn näin:

”Käräjäoikeuden käsityksen mukaan varoituksen antaminen olisi perusteltua silloin, jos yhdistyksen voitaisiin olettaa lopettavan sen osan toiminnastaan, josta varoitus on aiheutunut. PVL:n erityispiirteet liittyvät juuri sen laittomaan ja hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Jos PVL lopettaisi edellä kuvatun ongelmallisen toimintansa, ei jäljelle jäisi sellaista, joka tekee yhdistyksestä PVL:n.”

Oikeus huomautti, että ratkaisulla ei poisteta vastaajien sanan- ja yhdistymisvapautta tai tuomita heille rangaistusta: kyse on vain siitä, voivatko he harjoittaa yhdistymis- ja sananvapauttaan PVL:n kaltaisen yhdistyksen puitteissa.

”Käräjäoikeus katsoo, että PVL:n kaltaisen yhdistyksen lakkauttamiselle on pakottava yhteiskunnallinen tarve ja yleinen etu vaatii yhdistyksen lakkauttamista siten, että pelkkä varoitus ei tule kyseeseen.”

Oikeus muistutti myös, että kaikilla on oikeus mielipiteisiinsä, ja että maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikkaa sekä siitä vastuussa olevia saa arvostella ankarastikin. Laitonta kuitenkin on kansanryhmien uhkaaminen, solvaaminen tai panettelu. Vihapuheen levittäminen ei sen sijaan nauti yhdistymis- tai sananvapauden suojaa.

Osansa PVL:n vihapuheesta saivat myös juutalaiset ja seksuaalivähemmistöt, mikä oli oikeuden mukaan panettelua ja solvausta. Kyse ei siis ollut sananvapauden rajoissa esitetystä asiallisesta kritiikistä.

Käräjäoikeus määräsi yhdistyksen omaisuutta hoitamaan uskotun miehen, joka jatkaa selvitysmiehenä, jos tuomio saa lainvoiman.

PVL AIKOO todennäköisesti valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.

”Todennäköisesti tämä on menossa hoviin, mutta minun pitää vielä keskustella asiakkaideni kanssa. Olen juuri kirjoittamassa tyytymättömyyden ilmoitusta käräjäoikeudelle”, yhdistyksen asianajaja Tommi Koivistoinen kertoi.

Tyytymättömyyden ilmoituksen jälkeen muutoksenhakijalla on 30 päivää aikaa jättää varsinainen valituskirjelmä, eli ilmoitus tarkoittaa, ettei tuomio tule lainvoimaiseksi kuin vasta aikaisintaan tammikuussa.

Käräjäoikeuden ratkaisu on tavallaan historiallinen, sillä Suomessa ei ole määrätty yhdistystä lakkautettavaksi sitten 1970-luvun.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan Poliisihallitus tutustuu nyt tarkoin päätöksen sisältöön. Tämän jälkeen arvioidaan sen vaikutuksia.

”Tuomioistuimen linjaus on mielestämme selkeä viesti siitä, että väkivaltaisten ja avoimen rasististen järjestöjen toiminnalle ei pidä antaa sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa”, hän sanoo tiedotteessa, jonka Poliisihallitus lähetti heti ratkaisun tultua.

Jutussa kerrottiin aiemmin, että poliisi ei pystyisi puuttumaan Vastarintaliikkeen mielenosoitukseen vielä itsenäisyyspäivänä, koska tuomio ei ole lainvoimainen.

Kolehmainen täsmensi myöhemmin, ettei poliisilla ole vielä varmuutta asiasta. ”Emme osaa vielä sanoa, mitä vaikutuksia tällä on itsenäisyyspäivään”, Kolehmainen sanoi.

Jo eilen keskiviikkona PVL ilmoitti nettisivuillaan, että oikeuden päätös ei vaikuta marssiin, sillä järjestäjä ei ole Pohjoismainen Vastarintaliike vaan suomalaiset kansallissosialistit yleisesti.

KIISTASSA OLI kyse siitä, että Poliisihallitus halusi tuomioistuimen määräävän Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) ja siihen kytkeytyvän Pohjoinen Perinne ry:n lakkautetuksi. Peruste oli se, että Poliisihallituksen mukaan näiden toiminnassa on olennaisia lainvastaisuuksia tai ne toimivat vastoin hyvää tapaa. Lakkauttamiseen riittää näistä edellytyksistä toinen.

PVL puolestaan ihmetteli oikeudenkäynnissä, miksi minkäänlaista viranomaisten kritiikkiä ei nähty ennen lakkauttamiskannetta. Moottoripyöräjengitkin saavat toimia Suomessa, vaikka useat niistä on todettu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi, PVL perusteli.