tiistai 8. huhtikuuta 2014

HS: Maahanmuuttaja on useimmiten siivooja – Vantaalla heitä on 1 352

Helsingin Sanomat: Maahanmuuttaja on useimmiten siivooja – Vantaalla heitä on 1 352 8.4.2014

Pääkaupunkiseudulla, kuten muuallakin maassa, työskentelevät ulkomaalaistaustaiset ovat useimmiten siivoojia.

Vastavalmistuneen tilaston mukaan esimerkiksi Vantaalla vuonna 2011 työskennelleistä maahanmuuttajista 13 prosentilla eli 1 352:lla oli ammattinimikkeenä toimisto- tai laitossiivooja.

Muita maahanmuuttajien yleisiä ammatteja olivat Vantaalla rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät.

Helsingissä yleisiä ammatteja olivat myös myyjät, lähihoitajat ja tarjoilijat, Espoossa talonrakentajat ja linja-autonkuljettajat.

Vaikka ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste on laskenut vajaassa kymmenessä vuodessa, Vantalla maahanmuuttaja jää edelleen naapurikaupunkeja useammin työttömäksi.

Vuoden 2011 lopussa ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste oli Vantaalla 19,1, Helsingissä 17,4, Espoossa ja Kauniaisissa 12,7 ja muualla Helsingin seudulla 12,9 prosenttia.

Koko maassa ulkomaalaistaustaisista työttömänä oli 19,3 prosenttia työvoimaan kuuluvista ulkomaalaistaustaisista.

"Tämä heijastelee yleistä työttömyystilannetta, ja Vantaalla on muutenkin enemmän työttömiä kuin naapurikaupungeissa", sanoo Vantaan tietopalvelupäällikkö Hannu Kyttälä.

Ulkomaalaistaustaisten työttömyys on kaksi kertaa niin yleistä kuin kantaväestöön kuuluvilla. Työttömyysaste vaihtelee kuitenkin selvästi henkilön syntymämaan mukaan muutamasta prosentista 37 prosenttiin. Työttömyys on yleisintä Afrikasta ja Lähi-idästä tulleilla.

Espoon ulkomaalaistaustaisten pienempää työttömyysastetta Kyttälä perustelee sillä, että Otaniemi ja IT-palvelusektori houkuttelee korkeasti koulutettuja ulkomaalaisia länsimaista.

"He tulevat Espooseen suoraan töihin", Kyttälä sanoo.

Kyttälä muistuttaa, että kielitaito on monesti avain ulkomaalaistaustaisen työllistymiseen.