maanantai 14. huhtikuuta 2014

Sisäministeriö: Kiintiöpakolaisten vastaanottoon merkittävä lisärahoitus uudesta EU-rahastosta

Sisäministeriön tiedote: Kiintiöpakolaisten vastaanottoon merkittävä lisärahoitus uudesta EU-rahastosta 14.4.2014

EU:n rahoitusohjelmakaudella 2014 -2020 sisäasioiden alalle perustetaan kaksi uutta rahastoa: sisäisen turvallisuuden sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Jälkimmäiseen rahastoon tulee sisältymään erillinen rahoitusosuus, josta jäsenvaltiot voivat hakea kiintiöpakolaisten vastaanottoon merkittävää tukea. Lisärahoitus liittyy EU:n tavoitteeseen tukea pakolaisten uudensijoittamista jäsenmaissa.

Sisäministeri Päivi Räsänen pitää lisärahoitusta positiivisena signaalina sen puolesta, että jäsenmaat lisäisivät osuuksiaan kiintiöpakolaisten vastaanotossa.

- Kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamista suoraan pakolaisleireiltä EU-maihin tulisi lisätä. On todella arvokasta, että EU:ssa asiaan panostetaan näin merkittävällä lisärahoituksella. Kiintiöpakolaisjärjestelmä on konkreettinen keino osoittaa tukea kriisimaiden naapurissa sijaitsevia, suurten paineiden alla toimivia valtioita kohtaan, Räsänen sanoi. Ministeri totesi, että kiintiöpakolaisten vastaanotto on keskeinen ja vakiintunut osa Suomen pakolais- ja humanitaarista politiikkaa.

Kokonaisuutena uudesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta voidaan tukea turvapaikkapolitiikkaa ja pakolaisten uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista sekä vapaaehtoista paluuta ja palauttamista.

Suomen saama perusrahoitusosuus uusista sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2014–2020 on arviolta yhteensä noin 76 miljoonaa euroa jakaantuen seuraavasti: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto noin 23 miljoonaa euroa ja sisäisen turvallisuuden rahasto noin 53 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi rahastoista on mahdollista saada lisärahoitusta tiettyihin erityistoimiin, kuten jäsenvaltioiden yhteistyössä toteuttamiin toimenpiteisiin.

Kiintiöpakolaisista uudella rahoituskaudella arviolta 42 miljoonaa euroa

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon tulee sisältymään erillinen uudelleensijoittamisohjelman määräraha, josta jäsenvaltiot voivat hakea rahoitusta kiintiöpakolaisten vastaanottoon.

Rahastosta maksettava kertakorvaus on yhdestä uudelleensijoitetusta pakolaisesta jäsenvaltiolle 6000 euroa. Kertakorvaus korotetaan 10 000 euroon tiettyihin haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tai tietyiltä alueilta tulevien pakolaisten osalta. Arvion mukaan vähintään puolet Suomen vuosittain vastaanottamista kiintiöpakolaisista voisi kuulua korotetun korvauksen piiriin. Mikäli vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrä pysyy viime vuosien tasolla, maksetaan Suomelle vuosittain ainakin 6 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena uudelleensijoittamiseen saatava määrä on arviolta 42 miljoonaa euroa tulevan ohjelmakauden aikana.

Kertakorvaus maksetaan jäsenvaltiolle maahan saapuneiden kiintiöpakolaisten lukumäärän perusteella kahden vuoden jaksoissa.

Aiemmalla ohjelmakaudella 2008-2013 rahoitusosuus oli huomattavasti pienempi ollen yhteensä vain reilu 7 miljoonaa. Rahoitusosuus sisältyi Euroopan pakolaisrahastoon ja sen avulla on tuettu erityisesti kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista sekä kehitetty uudelleensijoittamiseen liittyviä viranomaismenettelyjä.

Rahastoja tulee hallinnoimaan sisäministeriö, jossa valmistellaan parhaillaan lainsäädäntöä koskien rahastojen hallinnointia, hakumenettelyitä ja ehtoja.