tiistai 8. huhtikuuta 2014

HS: Maahanmuuttajanuorten koulutukseen ehdotetaan lisää ohjausta

Helsingin Sanomat: Maahanmuuttajanuorten koulutukseen ehdotetaan lisää ohjausta 8.4.2014
Helsingin kaupungin tiedote: Helsinkiin ehdotetaan uusia koulutuspolkuja maahanmuuttajanuorille
Raportti: Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolut Helsingissä (pdf)

Lähes puolet ulkomailta Helsinkiin muuttaneista nuorista tarvitsee erityistä tukea ja ohjausta sopivan koulutuksen saamisessa, kertoo Helsingin kaupungin teettämä selvitys, joka julkistettiin tiistaina.

Helsinkiläisistä 13–29-vuotiaista nuorista 14 prosenttia eli noin 21 000 nuorta puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Lähes puolet näistä nuorista on asunut Suomessa alle kuusi vuotta ja tarvitsee erityistä tukea ja ohjausta sopivan koulutuksen saamisessa, raportti kertoo.

Yksi koulutuspolku ei sovi kaikille, vaan maahanmuuttajanuoret tarvitsevat erilaisia koulutuspolkuja. "Osalle maahanmuuttajataustaisista nuorista riittää suomen kielen koulutus tai tutkinnon täydennys, toiset tarvitsevat toiminnallista kielikoulutusta tai kokonaisvaltaisempaa tukea. Nuorten valmiuksien mukaan räätälöityjen koulutuspolkujen puuttuminen aiheuttaa vääriä koulutusvalintoja ja turhaa odottelua nuorille sekä potentiaalisesti myös turhia kustannuksia", sanoi Helsingin sivistystoimea johtava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen julkistamistilaisuudessa.

Raportissa ehdotetaan, että maahanmuuttajataustaisille nuorille voisi järjestää ammatillisen koulutuksen ja kielikoulutuksen yhdistävää toiminnallista koulutusta.

Niillä nuorilla, jotka ovat tulleet maahan vasta perusopetuksen päättövaiheessa tai oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen, on usein vaikeuksia peruskoulun suorittamista vastaavien kielellisten taitojen saavuttamisessa. Silloin toisen asteen opintoihin pääsy vaikeutuu.

Raportin mukaan oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleiden nuorten ohjaukseen pitäisi panostaa enemmän. Sen mukaan Helsingin pitäisi myös selvittää, voisiko nuorille perustaa matalan kynnyksen palvelun, joka yhdistäisi suomen kielen opinnot ja vapaa-ajan toiminnan.

___________________________

Helsingin kaupungin tiedote: Helsinkiin ehdotetaan uusia koulutuspolkuja maahanmuuttajanuorille

Helsingissä asuvat maahanmuuttajataustaiset nuoret muodostavat heterogeenisen ryhmän: nuoria muuttaa Suomeen eri-ikäisinä, erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla valmiuksilla. Yksi koulutuspolku ei sovi kaikille vaan nuorille tarvitaan heidän erilaisia tarpeitaan vastaavia koulutusmalleja.

Tämä selviää Helsingin kaupungin tänään julkaisemasta raportista, joka ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä maahanmuuttajanuorten koulutuksen kehittämiseksi Helsingissä.

"Osalle maahanmuuttajataustaisista nuorista riittää suomen kielen koulutus tai tutkinnon täydennys, toiset tarvitsevat toiminnallista kielikoulutusta tai kokonaisvaltaisempaa tukea. Nuorten valmiuksen mukaan räätälöityjen koulutuspolkujen puuttuminen aiheuttaa vääriä koulutusvalintoja ja turhaa odottelua nuorille sekä potentiaalisesti myös turhia kustannuksia", totesi Helsingin sivistystoimea johtava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen julkistamistilaisuudessa.

Helsinkiläisistä 13–29-vuotiaista nuorista 14 prosenttia (n. 21 000 nuorta) puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Lähes 50 prosenttia näistä nuorista on asunut maassa alle kuusi vuotta, ja erityisesti he tarvitsevat ohjausta ja tukea koulupolulla etenemiseen.
Kyseessä ei ole ohimenevä ilmiö, sillä vuoteen 2030 mennessä muunkielisten nuorten määrän ennustetaan kasvavan 32 000 henkeen.

"Vasta perusopetuksen päättövaiheessa tai oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen maahan tulleilla nuorilla on usein haasteita peruskoulun suorittamista vastaavien kielellisten ja muiden tietojen ja taitojen saavuttamisessa. Tällöin siirtyminen toisen asteen opintoihin ja sopivan koulutuspaikan löytäminen saattaa vaikeutua", korosti työryhmää vetänyt linjanjohtaja Liisa Pohjolainen Helsingin opetusvirastosta.

Helsinki on jo nyt järjestänyt toisella asteella tukikoulutusta niille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta tai muuten toisella asteella tarvittavia valmiuksia. Lisäksi peruskoulun päättövaiheessa maahanmuuttaneiden nuorien kotoutumista on edistetty nuoret ja heidän huoltajat huomioivalla tukimallilla.

Raportissa tehdyt ehdotukset maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolkujen kehittämiseksi:
• Perustetaan nuorille ammatillisen koulutuksen ja kielikoulutuksen yhdistävä toiminnallinen koulutus, joka mahdollistaa tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamisen
• Vakiinnutetaan Stadin ammattiopistossa 2011–2014 määräaikaisena järjestetty avoin nuorten maahanmuuttajien koulutus
• Selvitetään mahdollisuus perustaa nuorille matalan kynnyksen palvelu, joka yhdistää suomen kielen opinnot ja vapaa-ajan toiminnan
• Panostetaan vahvemmin oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleiden nuorten ohjaukseen
• Selkeytetään opintojen aikaisia, toimeentuloa koskevia säännöksiä niin, että aikuisten perusopetus ja aikuislukion opintojen suorittaminen olisi mahdollista työmarkkinatuella
• Perustetaan pysyvä maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumis- ja palveluverkosto, jolla panostettaisiin paremmin myös nuorisotakuun toteutumiseen maahanmuuttajanuorten osalta