keskiviikko 28. tammikuuta 2015

Verkkouutiset: Olli Immonen: Keskustan ehdotus johtaisi palkkakilpailuun maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä

Verkkouutiset: Olli Immonen: Keskustan ehdotus johtaisi palkkakilpailuun maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä 28.1.2015

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kutsuu ehdotusta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnan poistosta harkitsemattomaksi.

Keskusta esittää saatavuusharkinnan poistoa tänään julkaistussa vaaliohjelmassaan.

Olli Immosen mielestä se johtaisi väistämättä Euroopan ulkopuolelta tulevan alhaisen osaamistason työntekijöiden maahanmuuton voimakkaaseen lisääntymiseen, sillä saatavuusharkintaa sovelletaan hänen mukaansa enää vain matalahkon koulutustason omaavien ulkomaalaisten työperäisen maahanmuuton säätelyyn.

"Saatavuusharkinnan poisto johtaisi hallitsemattomaan palkkakilpailuun maahanmuuttajien ja suomalaisten työntekijöiden välillä matalapalkka-aloilla, mikä horjuttaisi maamme työmarkkinoiden vakautta", Immonen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa yleinen työmarkkinatilannekaan ei tue työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

"Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan työttömyysaste on kohonnut 8,8 prosenttiin, mikä tarkoittaa 232 000 työtöntä", Immonen toteaa.

Immosen mielestä Suomi ei saa toistaa keskustan haluamalla tavalla muun Länsi-Euroopan virhettä, mikä oli tuoda 1960–70-lukujen aikana Euroopan ulkopuolelta miljoonia ihmisiä alhaisen osaamistaidon tehtäviin.

"Nykyisin nämä Länsi-Eurooppaan haalitut ulkoeurooppalaiset siirtotyöläiset sekä heidän jälkeläisensä pitkälti kansoittavat Länsi-Euroopan metropolien maahanmuuttajalähiöitä", Immonen sanoo.

Hänen mielestään maahanmuuttopolitiikkaa pitäisi tiukentaa eikä löyhentää ensi vaalikaudella.