perjantai 3. marraskuuta 2017

Helsingin Sanomat: Ohituskaistaa ei pidä sallia

Helsingin Sanomat, mielipide: Ohituskaistaa ei pidä sallia 3.11.2017

TYÖNTEKIJÄN oleskelulupien saatavuusharkinta otettiin käyttöön vuonna 2004 nykyisen ulkomaalaislain myötä. Suomi edusti vielä silloin Euroopan unionissakin kantaa, että ulkomaisen työvoiman ei tule syrjäyttää oman maan työntekijöitä. Työntekijän oleskelulupaan liittyvä tarveharkinta rajattiin kohdistumaan vain siihen, onko avoinna olevaan tehtävään sopivaa työvoimaa saatavilla työmarkkinoilla.

Suomen työlupajärjestelmä on varsin liberaali. Oleskelu­lupaa ei tarvita esimerkiksi enintään kolmen kuukauden kestoiseen marjojen poimintaan. Sitä ei tarvita myöskään erikoisasiantuntijoilta, tieteen ja kulttuurin alalla työskente­leviltä tai yritysten ylimmältä johdolta ja keskijohdolta, vaikka työntekijä ei olisi EU- tai Eta-maan kansalainen.

Ruotsia lukuun ottamatta kaikissa maissa käytetään tarveharkintaa ulkomaisen työvoiman työmarkkinoille pääsyyn. Vaatimalla saatavuusharkinnan poistamista kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo osoittaa unohtaneensa sisäministe­riön ”visiittinsä” sekä turvapaikka- ja maahanmuuton hallinnan kielteiset vaikutukset ­sisäiselle turvallisuudelle, työlupajärjestelmän väärinkäytön ja uhat työmarkkinoiden vakaudelle. Maassamme on 36 587 ­alle 25-vuotiasta työtöntä (TEM 26.9.). Työvoiman saatavuusharkinnan poisto edistää laittomia työmarkkinoita ja laajemmin halpatyömarkkinoita.

Maahanmuuton hallinta on myös kotouttamisen ja kansallisesti hyväksytyn maahanmuuttopolitiikan edellytys. Työmarkkinoiden vakaus ja ulkomaisen työvoiman valvonnan palauttaminen on työorjuuden ja ihmiskaupan mutta myös suomalaisten nuorten ja pitkäaikais­työttömien vaikean aseman kan­nalta välttämätöntä. Nyt ­kovat harmaat markkinavoimat lyövät iloisesti kättä sinisilmäisten kanssa.

Perusteltujen turvapaikan­hakijoiden ja pakolaisten kotouttamiseen tulee panostaa, mutta laittomasti maassa olevien työmarkkinoille pääsyllä ei tule rakentaa jo neljän kuu­kauden työllä ohituskaistaa suomalaisten asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin.

Kari Rajamäki

sisäministeri vuosina 2003–2007 (sd)