keskiviikko 5. maaliskuuta 2014

Yle: Ulkomailta Suomeen tulevalla sairaanhoitajalla riittää "ihan hyvä suomen kieli"

Yle: Ulkomailta Suomeen tulevalla sairaanhoitajalla riittää "ihan hyvä suomen kieli" 5.3.2014

Lehtori Maija-Liisa Punta-Saastamoinen opettaa suomea ulkomailta tulleille sairaanhoitajille Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Hän vakuuttaa, että koulustaan valmistuvat puhuvat riittävän hyvää suomen kieltä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on esittänyt ulkomaalaistaustaisten terveydenhuollon ammattilaisten kielitaitovaatimusten kiristämistä.

Suomen kielen ja viestinnän lehtori Maija-Liisa Punta-Saastamoinen pitää viestinnän osaamista täydellistä suomen kielen taitoa tärkeämpänä.

– Meillä on sellainen outo harha, että kaikkien pitäisi puhua Suomessa täydellistä suomea. Se aika on mennyt jo. Nyt täällä asuu vähän erilaisia suomalaisia, jotka puhuvat erilaista suomea. Siinä ei ole mitään vikaa, sanoo Punta-Saastamoinen.

Potilasturvallisuus vaarassa väärinymmärryksien vuoksi?

Hoitohenkilökunnan kielitaidosta puhuttaessa korostuu usein potilasturvallisuus ja sen mahdollinen vaarantuminen tilanteessa, jossa potilas ei ymmärrä tai tule ymmärretyksi hoitotilanteessa.

Maija-Liisa Punta-Saastamoisen mielestä vastuu hoitohenkilökunnan kielitaidon riittävyydestä on työnantajalla. Hän ei kuitenkaan usko pelkän kielitaidon riittävän.

– Kun puhutaan asiakaspalvelusta, suomen kielen oikeakielisyys ei ole se tärkein juttu. Uskon, että viestintätaito ja asiakaspalvelu ovat avainasemassa.

Lääkärin taito ohjata potilasta on Punta-Saastamoisen mielestä tärkeää, etenkin kun potilas ei usein kerro kaikkea lääkärille.

– Sellaisessa tilanteessa lääkärin on osattava lukea rivien välistä. Jos sellaista taitoa halutaan vaatia, tulisi vaatia ylintä kielen taitotasoa. Silloin meillä ei kuitenkaan enää riitä lääkäreitä, pohtii Punta-Saastamoinen.

Lisää kieliopetusta ostoina oppilaitoksista

Punta-Saastamoinen toivoo, että työnantajat ostaisivat oppilaitoksilta enemmän kielikoulutusta muualta tulleille työntekijöilleen, ja motivoisivat henkilökuntaansa paremmin opiskelemaan suomen kieltä.

Samalla erityisesti lääkäreiltä tulisi hänen mielestään vaatia enemmän ohjausosaamista.

– Ihan yhtälailla suomalaisella potilaalla voi olla ongelmia suomalaisen lääkärin kanssa, jos tällä on puutteita viestintätaidoissa, Punta-Saastamoinen sanoo.

Terveydenhuollon ammattilaisilta vaaditaan nykyisin yleisten kielitutkintojen kolmostason osaamista. Kielitaitovaatimuksia on ehdotettu nostettavaksi nelostasolle. Punta-Saastamoisen mukaan kolmos- ja nelostasoissa ero on lähinnä kosmeettinen.

– Molemmat tasot ovat keskitasoa. Kolmostasolla kielen perusrakenteet ovat jo aika hyvin kunnossa. Nelostasolla mennään vain hieman vaativampiin rakenteisiin, kertoo Punta-Saastamoinen.