perjantai 12. helmikuuta 2016

Kansan Uutiset: Hallitus simputtaa tulorajoilla perheenyhdistäjiä

Kansan Uutiset: Hallitus simputtaa tulorajoilla perheenyhdistäjiä 12.2.2016
Kansan Uutiset: Perhe-elämä vain rikkaiden lapsille

Siivoojan, raksalaisen tai pienipalkkaisen duunarimaahanmuuttajan on turha haaveilla perheensä yhdistämisestä.

Hallituksen aie kiristää oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden perheen yhdistämistä sulkee ovat monien haaveilta. Jokaisen vaimonsa tai miehensä ja kaksi lastaan Suomeen haluavan on tienattava puhtaana käteen 2 600 euroa.

Kuukausipalkan pitäisi olla noin 3 300 – 3 400 kuukaudessa verotuksesta riippuen. Tällä kuukausipalkalla raksalla, siivoojana tai lähihoitajana työskentelevän on turha haaveilla perheensä tuomisesta Suomeen.

Maahanmuuttajan pitäisi päästä valtion virkamiehen, yksityisen sektorin toimihenkilötöihin tai kuntien korkeakoulututkinnon suorittaneiden töihin. Näissä työpaikoissa voi esimerkiksi saada hallituksen kaavaileman palkan.

Maahanmuuttovirasto on esittänyt jo suositukset, mutta nyt näistä tulorajoista on tulossa lakisääteiset. Tulorajoja muutettiin viimeksi vuonna 2013 ja niitä on arvosteltu liian tiukiksi. Moni suomalainen perhe joutuu elämään huomattavasti pienemmillä tuloilla.

Perussuomalaisten ja kokoomuksen viitoittamalla tiellä

Muutos aiotaan sisällyttää ulkomaalaislakiin. Tämä on hallitusohjelman mukainen kiristys. Perussuomalaiset ovat vaatineet jo vuosia nykyisen EU-parlamentaarikko Jussi Halla-ahon johdolla perheiden yhdistämisen kiristämistä. Myös kokoomus on ollut vahvasti samoilla linjoilla.

Nykymuotoinen työelämä takaa tulevaisuudessa vain harvoille mahdollisuuden perheen yhdistämiseen. Maahanmuuttajat ovat pääsääntöisesti pienipalkkaisissa töissä, joista harva saa edes bruttona hallituksen kaavailemaa tulotasoa.

Maahanmuuttajat ovat työllistyneet kantasuomalaisia heikommin. Heidän työllistymisensä vaikeutuu hyvin todennäköisesti. Korkean työttömyyden aikana maahanmuuttajat työllistyvät muita huonommin.

Perheenyhdistämistä voivat hakea vain henkilöt, joiden omainen on saanut oleskeluluvan Suomesta. Perheenjäseniksi lasketaan avio- ja rekisteröity puoliso, alaikäinen lapsi ja alaikäisen huoltaja. Avopuoliso voi saada luvan, jos puolisot ovat asuneet yhdessä kaksi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi. Muu omainen voi saada luvan vain poikkeustapauksessa.


_____________________________________________

Kansan Uutiset: Perhe-elämä vain rikkaiden lapsille

Unicefin mukaan esitetty ulkomaalaislain muutos jättäisi työttömän lapsen sodan jalkoihin.
Sisäministeriön ulkomaalaislain muutos asettaisi toimeentulovaatimuksia niin Suomen kansalaisille kuin Suomessa kansainvälistä suojelua saavalle. Jos esimerkiksi Suomessa oleva mies haluaa saada luokseen puolisonsa ja kaksi lasta, tulee hänen ansaita kuukaudessa nettona 2 600 euroa.

Suomen Unicef pitää esitystä kohtuuttomana ja raadollisena.

– Toimeentulovaatimus tarkoittaa käytännössä sitä, että pienituloisten vanhempien lapset joutuvat elämään ilman toista tai molempia vanhempiaan, mutta rikkaammille suodaan perhe-elämä. Tämä ei ole lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämää yhdenvertaista kohtelua, toteaa Suomen Unicefin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus huomiotta

Hallituksen esityksessä pyritään ”huomioimaan kansainväliset sopimusvelvoitteet.” Unicefin mukaan siinä on kuitenkin jätetty huomioimatta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaate, artikla 2, joka velvoittaa yhdenvertaiseen kohteluun ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajan kansallisuuteen tai varallisuuteen perustuvaa erottelua.

– Pakolaisten kohdalla tilanne voi olla erityisen raadollinen. Lakiesitys tarkoittaa käytännössä sitä, että pienituloisen tai työttömän pakolaisen lapsi jää sodan jalkoihin tai pakolaisleireille vaille kunnon ravintoa, terveydenhoitoa ja koulutusta, Hetemäki sanoo.

Suomen tiukennukset pohjautuvat EU:n perheenyhdistämisdirektiiviin. Se asettaa kuitenkin vain vähimmäisvaatimukset perheenyhdistämiselle. Hallitus kertoo esityksessään tavoittelevansa sitä, että ”Suomi ei näyttäytyisi poikkeuksellisen houkuttelevana turvapaikanhakumaana”.

– Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus on keskeinen periaate kaikessa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, perustuslaissamme ja muussa lainsäädännössämme. Siitä ei voi laistaa edes kriisitilanteissa, Hetemäki painottaa.