torstai 15. syyskuuta 2016

Aamulehti: 200 miljoonaa pois turvapaikanhakijoilta – Tampereen ratikan kohtalo auki

Aamulehti: 200 miljoonaa pois turvapaikanhakijoilta – Tampereen ratikan kohtalo auki 15.9.2016
Vihreä Lanka: Turvapaikkasuman hidas purku näkyy budjetissa – vastaanottoon roppakaupalla lisää rahaa

Valtion budjettiesitys julkistetettiin tänään. Tässä kiinnostavia poimintoja, mitä se vie tai tuo.

– Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan. Alimpien tuloluokkiin kuuluvien osalta maksuja pienennetään siten, että kaksi- ja kolmehenkisten perheiden tulorajoja nostetaan ja toisesta lapsesta maksettava varhaiskasvatusmaksu on 90 % ensimmäisen lapsen maksusta. Muutos parantaa varhaiskasvatuksen saavutettavuutta ja kannustaa erityisesti yksinhuoltajia ottamaan työtä vastaan.

– Budjettineuvotteluissa sovittiin yhteensä noin 50 miljoonan euron maatalouden kriisipaketista, mikä jakaantuu vuosille 2016 ja 2017. Monipuolisen kriisipaketin turvin vahvistetaan maatilojen maksuvalmiutta maataloustukia lisäämällä, ja aikaistamalla tukien maksatuksia, tuetaan maatalousyrittäjien jaksamista ja lomituspalvelujen käyttöä. Maatalouden toimintaedellytyksiä vahvistetaan lisäksi muun muassa edistämällä biokaasun tuotantoa maatiloilla ja vauhdittamalla liha- ja maitovalmisteiden alkuperämerkintöjen käyttöä.

– Sisäministeriön talousarvioesitys vuodelle 2017 on noin 200 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan vuoden varsinainen talousarvio. Suurimmat vähennykset kohdistuvat turvapaikanhakijoiden vastaanoton menoihin niin maahanmuuttohallinnossa kuin poliisissa ja Rajavartiolaitoksessakin. Vähennys johtuu turvapaikanhakijoiden määrän tasaantumisesta.

[...]

_______________________________________

Vihreä Lanka: Turvapaikkasuman hidas purku näkyy budjetissa – vastaanottoon roppakaupalla lisää rahaa

SUOMEN TIUKENTUNUT turvapaikkapolitiikka ei vähennä turvapaikanhakijoista aiheutuneita kuluja niin paljon, kuin hallitus arvioi vielä keväällä.

Tänään julkistetussa budjettiesityksessä sisäministeriön talousarvioesityksen loppusumma on kasvanut noin 145 miljoonalla eurolla verrattuna elokuun puolivälissä julkistettuun valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen.

Käytännössä kasvu johtuu kokonaan siitä, että turvapaikanhaun kulujen arvioidaan nousevan selvästi suuremmiksi, kuin vielä aiemmin tänä vuonna arveltiin.

Budjettiehdotus perustui hallituksen keväisen budjettiriihen käsitykseen siitä, miten nopeasti ja tehokkaasti Suomeen etenkin viime vuonna suurin joukoin saapuneiden turvapaikanhakijoiden hakemukset saadaan käsiteltyä.

Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston osastopäällikkö Jukka Aalto listaa kolme syytä, minkä vuoksi ensi vuoden kuluarvio on paisunut.

Ensinnäkin Maahanmuuttovirasto ei ole saanut tehtyä päätöksiä siihen tahtiin, kuin hallitus toivoi. Toiseksi myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ihmisille ei ole löytynyt kuntapaikkoja odotettuun tahtiin, minkä vuoksi heidän on ollut pakko jäädä asumaan vastaanottokeskuksiin.

"Lisäksi kielteisistä päätöksistä valittaneiden osuus on ollut korkeampi kuin aiemmin", Aalto sanoo.

Ja sen aikaa, kun hallinto-oikeus käsittelee valitusta, sen tehnyt turvapaikanhakija odottelee vastaanottokeskuksessa.

Suomi on tiukentanut huomattavasti turvapaikkalinjaansa viime vuoden lopulta lähtien. Helsingin Sanomien mukaan kovempi linja näkyi Maahanmuuttoviraston päätöksissä jo tämän vuoden keväällä. Toukokuussa virasto katsoi keskeisten tulomaiden turvallisuuden parantuneen. Tälle käsitykselle ei Hesari löytänyt perusteita.

Budjettiesityksen perusteella näyttää siis siltä, ettei kovempi linja ole vähentänyt turvapaikanhakijoista tulleita kuluja ollenkaan niin paljon kuin on toivottu.

Turvapaikanhausta aiheutuvien kulujen arvioidaan siltikin laskevan huomattavasti tästä vuodesta.

Ensi vuoden budjetin mukaan vastaanoton kustannukset nousevat noin 260 miljoonaan euroon ja Maahanmuuttoviraston kustannuksen hieman alle 60 miljoonaan, yhteensä siis hieman alle 330 miljoonaan euroon. Tänä vuonna vastaaviin kuluihin on lisäbudjetit mukaanlukien myönnetty noin 600 miljoonaa euroa.