tiistai 27. syyskuuta 2016

Talouselämä: Julkista sektoria uhkaa työvoimapula – Maahanmuuttoa esitetään ratkaisuksi

Talouselämä: Julkista sektoria uhkaa työvoimapula – Maahanmuuttoa esitetään ratkaisuksi 27.9.2016

Tällä hetkellä Suomen julkisella sektorilla on vaihtelevasti ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Joillain aloilla ja alueilla heitä on enemmän, mutta useimmissa organisaatioissa vasta vähän, jos lainkaan, kertoo työeläkevakuuttaja Keva tiedotteessaan.

Suomen valtion ja kuntien työntekijöistä 3,4 prosenttia oli vuonna 2013 ulkomaalaistaustaisia.

”Määrällisesti eniten ulkomaalaistaustaisia työskentelee koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden aloilla, jotka ovat muutenkin julkisen sektorin suurimmat alat”, kertoo tutkimusavustaja Erkka Paakkinen.

Julkisella sektorilla on keskusteltu työntekijöiden riittävyydestä, vaikka sote- ja maakuntauudistusten vuokse tilannetta onkin vaikea arvioida. Yhtenä ratkaisuna työvoimapulaan on ehdotettu maahanmuuttoa.

Julkinen sektori hyötyy maahanmuuttajien tekemästä työstä paitsi työvoiman muodossa, myös työttömyysturvan tarpeen vähenemisen kautta.

Kevan selvityksen mukaan ongelmana maahanmuuttajatyönhakijoiden kohdalla saattaa kuitenkin olla se, että nämä eivät välttämättä pidä julkista sektoria yhtä houkuttelevana tai helposti lähestyttävänä kuin yksityistä sektoria.

Syynä tähän ovat muun muassa tiukat vaatimukset julkisen sektorin työpaikoissa.

”Olisi julkisen sektorin etujen mukaista saada koulutetut maahanmuuttajat mahdollisimman pian koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin töihin. Julkisen sektorin luonteeseen sopisi hyvin se, että sen työtehtävissä toimii monipuolisesti ja kattavasti ihmisiä, jotka käyttävät sen palveluita”, Paakkinen sanoo.