torstai 15. syyskuuta 2016

Iltalehti: Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Suomi suhtautuu välinpitämättömästi ihmiskaupan uhreihin

Iltalehti/STT: Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Suomi suhtautuu välinpitämättömästi ihmiskaupan uhreihin 15.9.2016
Iltalehti/STT: Maahanmuuttovirasto: Päätökset ovat johdonmukaisia

Yhdenvertaisuusvaltuutettu arvostelee kovin sanankääntein Maahanmuuttoviraston oleskelulupapäätöksiä, jotka koskevat ihmiskaupan uhreja.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kanta ilmenee tänään julkaistusta muistiosta.

Valtuutetun mukaan Suomi näyttää suhtautuvan suorastaan välinpitämättömästi siihen, millaisiin oloihin maasta käännytettävät ihmiskaupan uhrit joutuvat.

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva valtuutettu selvitti nigerialaistaustaisten, seksuaalisesti hyväksikäytettyjen ihmiskaupan uhrien kohtelua oleskelulupaprosessissa.

- Maahanmuuttoviraston päätösten pohjalta on vaikea tehdä johtopäätöstä, milloin hakija saa oleskeluluvan ja milloin ei tai milloin hän saa oleskeluluvan ihmiskaupan uhrina ja milloin yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella, raportissa todetaan.

Esimerkiksi joissakin päätöksissä Maahanmuuttovirasto on valtuutetun mukaan todennut, ettei hakijaa ole pidettävä Suomessa ihmiskaupan uhrina, koska hakija ei ole joutunut hyväksikäytetyksi Suomessa, vaan jossakin toisessa EU-maassa.

- Toisaalta joissakin tapauksissa Maahanmuuttovirasto on hyväksynyt hakijan kertomuksen ihmiskaupan uhriksi joutumisesta, selvityksessä todetaan.

Noin kolmannes saanut oleskeluluvan

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan myös ihmiskaupan uhrien tilanteen arviointi ja päätöksien perustelut ovat puutteellisia.

- Ihmiskaupan kannalta keskeisiä tekijöitä, kuten hyväksikäytön vakavuutta, kestoa, yksilöllisiä seurauksia ja uhrin kykyä ja mahdollisuuksia huolehtia lastensa kasvusta ja kehityksestä, ei arvioida riittävästi oleskelulupapäätösten perusteluissa.

Maahanmuuttovirasto on valtuutetun mukaan vuonna 2015 antanut oleskeluluvan noin 28 prosentille hakijoista, jotka ovat väittäneet joutuneensa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi.

Alkuvuonna 2016 osuus on jonkun verran kasvanut

Valtuutetun saamien tietojen mukaan jotkut auttamisjärjestelmän asiakkaat ovat joutuneet myymään seksiä myös Suomessa.

___________________


Iltalehti/STT: Maahanmuuttovirasto: Päätökset ovat johdonmukaisia

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio kiistää yhdenvertaisuusvaltuutetun väitteen, että erityisesti nigerialaisia ihmiskaupan uhreja koskevat oleskelulupapäätökset olisivat epäjohdonmukaisia.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan päätösten perustelut ontuvat ja samantyyppisissä tilanteissa olevia hakijoita kohdellaan eri tavoin.

Vuorion mukaan oikeudellinen perusta on niin monimutkainen, että perustelut eivät välttämättä näytä olevan linjassa. Hänen mukaansa kyseessä on päätösten kirjoittamisongelma, ei oikeudellinen ongelma.