torstai 11. helmikuuta 2016

MTV: Sisäministeri Orpo oikoo huhuja ennakoiduista turvapaikkapäätöksistä

MTV: Sisäministeri Orpo oikoo huhuja ennakoiduista turvapaikkapäätöksistä 11.2.2016
Iltalehti: Migri: Halla-aho unohti ison ryhmän laskelmistaan
Verkkouutiset: Jussi Halla-aho: Edes kielteisen päätöksen saaneita ei pystytä palauttamaan, jos he eivät halua lähteä

Perussuomalainen euroedustaja Jussi Halla-aho kyseenalaisti tänään sisäministeriön arvion noin 10 000 myönteisestä turvapaikkapäätöksestä. Hän piti lukua liian alhaisena. Ministeriön arvion mukaan myönteisen päätöksen saa 30–40 % viime vuonna saapuneista turvapaikanhakijoista.

Jussi Halla-ahon laskelmien mukaan oikea osuus olisi 70 %. Hänen mukaansa esimerkiksi irakilaisille viime vuonna myönnetyistä päätöksistä yli 600 oli myönteistä ja 119 kielteistä.

– Jos viime vuonna toteutunut lupapäätöskäytäntö toteutuu tänä vuonna, tullaan lopputulokseen, että 70 % tänne tulleista saa oleskeluluvan, Halla-aho totesi tänään työmiehen tuumaustunnilla perussuomalaisten puoluetoimistolla.

Sisäministeri Petteri Orpo (kok.) tarjoili tämänhetkisiä lukuja eduskunnassa ja oikoi niistä tehtäviä tulkintoja. Hänen mukaansa vuoden alusta myönteisen päätöksen on saanut 24,5 % hakeneista.

Ministerin mukaan tämän vuoden puolella myönteisiä turvapaikkapäätöksiä on annettu yli 2 300, kielteisiä päätöksiä puolestaan 1 500. Tämän lisäksi perusteettomia, eli niin sanottuja Dublin-tapauksia, on yli 1 500 ja rauenneita hakemuksia 4 100.

– Jos lasketaan yhteen vain kielteiset ja myönteiset, voidaan saada isoja prosenttilukuja myönteisten osalta. Jos katsomme koko määrän, prosentti on 24 myönteisissä, sisäministeri Orpo sanoi.

– Näitä lukuja voi pyörittää ja niistä voi löytää kaikenlaisia totuuksia.

Kansanedustaja Simon Elo (ps.) asettui epäilijöiden joukkoon.

– Se asettaa tänä vuonna hallitukselle myös aika kovan tulosvastuun, jos näin on. Kansalaiset sitten odottavat, että mitä sisäministeri on tältä osin julkisuudessa sanonut, että se myös toteutuu, Elo sanoi.

Sisäministeriön arvio perustuu kansliapäällikkö Päivi Nergin mukaan aikaisempina vuosina tehtyihin päätöksiin, joissa Irak, Afganistan ja Somalia ovat olleet kärkimaita.

Ministerin Orpon mukaan maahanmuuttoviraston tekemät turvallisuusselvitykset Somaliassa, Afganistanissa ja Irakissa ovat kiristäneet kriteerejä.

– Me tulemme vasta tulevina viikkoina ja kuukausina päätöksenteon myötä näkemään, miten ne oikeasti vaikuttavat, Orpo sanoi.

Lähiviikkoina ja -kuukausina käsitellään suuri määrä viime syksystä Suomeen saapuneiden turvapaikkahakemuksia.

– Lopulliset luvut siitä, kuinka moni saa turvapaikan nähdään kun nämä on yksilöllisesti käsitelty, Orpo totesi.

_______________________________________

Iltalehti: Migri: Halla-aho unohti ison ryhmän laskelmistaan

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps) jätti laskuistaan pois tuhannet Suomesta lähteneet turvapaikanhakijat laskiessaan Suomeen jäävien maahantulijoiden määriä.

Halla-ahon laskelmien mukaan noin 25 000 viime vuonna Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista on jäämässä maahan. Suomeen tuli viime vuonna noin 32 500 turvapaikanhakijaa.

Halla-aho perustaa laskelmansa viime vuoden turvapaikkapäätöksiin. Halla-ahon laskelmien mukaan 85 prosenttia irakilaisista, 97 prosenttia somaleista ja 72 prosenttia afgaaneista sai myönteisen turvapaikkapäätöksen.

Laskelmiensa pohjalta Halla-aho on arvostellut hallitusta siitä, että sen vastaavat laskelmat ovat rajusti alakanttiin.

Hallituksen arvion mukaan Suomeen viime vuonna tulleista 10 000 olisi jäämässä tänne. Tämä arvio perustuu puolestaan sisäministeriön laskelmiin, joiden mukaan 30 - 40 prosenttia saa myönteisen turvapaikkapäätöksen ja saa siten jäädä Suomeen.

Laskutapa vääristää

Halla-ahon laskelmat pitävät paikkansa, jos katsotaan, kuinka moni turvapaikanhakijoista sai kielteisen ja kuinka moni myönteisen turvapaikkapäätöksen.

Esimerkiksi irakilaisista myönteisen turvapaikkapäätöksen sai viime vuonna 652 henkilöä. Kielteisen päätöksen sai 119 irakilaista. Myönteisen päätöksen saaneiden osuus on näin ollen 85 prosenttia.

Maahanmuuttoviraston tiedottajan Kaisa Härkisaaren mukaan laskuissa kannattaisi huomioida myös ne, joiden turvapaikkahakemus on rauennut ja ne, joiden hakemus on jätetty tutkimatta esimerkiksi Dublinin sopimuksen perusteella. Näin tilastot kertovat selkeämmin sen, kuinka moni Suomeen tulijoista todella jää Suomeen.

Hakemuksen raukeaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että hakija on perunut hakemuksensa tai sitten viranomaiset eivät ole tavoittaneet hakijaa tiettynä määräaikana ja hänen tulkitaan poistuneen Suomesta. Dublinin sopimuksen perusteella tutkimatta jätetyt tapaukset on puolestaan siirretty johonkin toiseen Euroopan maahan.

Irakilaiset pakittivat

Etenkin irakilaisten turvapaikanhakijoiden kohdalla turvapaikkapäätösten prosentit ovat huomattavan erilaiset, jos huomioidaan myös rauenneet ja tutkimatta jätetyt hakemukset.

Irakilaisten hakemuksista yli 2 500 raukesi, sillä huomattavan moni Suomeen tullut irakilainen veti hakemuksensa pois ja lähti maasta. Tutkimatta jätettiin vajaat 400 irakilaisten jättämää hakemusta. Tällä laskutavalla myönteisen turvapaikkapäätöksen sai viime vuonna 18 prosenttia irakilaisista.

- Tilastoista voi halutessaan poimia kielteisen ja myönteisen päätöksen saaneet ja verrata niitä keskenään, mutta tällä tavalla tilastoista voi virheellisesti tulkita, että tuhansista irakilaisista yli 80 prosenttia on jäämässä Suomeen, Härkisaari sanoo.

Afganistanilaisten kohdalla myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden osuus on noin 38 prosenttia ja somalialaisten 77 prosenttia, kun laskuissa huomioidaan rauenneet ja toiseen maahan siirretyt hakemukset.

Sisäministeriö on omassa arviossaan huomioinut tutkimatta jätetyt ja rauenneet hakemukset.

Härkisaari muistuttaa myös, ettei turvapaikkaa hakeneiden ja päätöksen saaneiden lukumääriä voi täysin verrata, sillä osa viime vuoden tilastoissa näkyvistä turvapaikanhakijoista on hakenut turvapaikkaa jo vuoden 2014 puolella. Vastaavasti viime vuoden puolelta on jonossa yli 20 000 hakemusta, joista ei ole vielä tehty päätöstä.

Jussi Halla-aho kommentoi torstai-iltana Facebookissa, että hänen mielestään myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden hakijoiden osuutta ei pidä laskea niin, että laskuissa ovat mukana Dublin-tapaukset ja rauenneet hakemukset, koska näistä Maahanmuuttovirasto ei ole tehnyt päätöstä.


________________________________________


Verkkouutiset: Jussi Halla-aho: Edes kielteisen päätöksen saaneita ei pystytä palauttamaan, jos he eivät halua lähteä

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho pitää sisäministeriön antamia lukuja turvapaikkapäätöksien hyväksymisprosenteista harhaanjohtavina.

– Sisäministeriö on arvioinut, että noin 30 prosenttia viime vuonna tulleista turvapaikanhakijoista saisi oleskeluluvan. Media on toistellut tätä lukua kyseenalaistamatta, ja kustannusarviot on rakennettu sen pohjalle. Arvio on kuitenkin erittäin kyseenalainen, Jussi Halla-aho totesi perussuomalaisten työmiehen tuumaustunnilla torstaina.

Halla-ahon mukaan sisäministeriön luku perustuu aiempien vuosien lukuihin. Tällöin paljon suurempi suhteellinen osuus tulijoista on Halla-ahon mukaan kuitenkin saapunut turvallisista maista, mikä on vaikuttanut hylättyjen hakemusten määriin.

Hän nostaa esimerkiksi vuoden 2014.

– Vuonna 2014 maahanmuuttovirasto teki 1 346 myönteistä ja 2 050 kielteistä päätöstä. Tästä saadaan myönteisten päätösten osuudeksi reilu kolmannes. Irakilaisia koskevia päätöksiä oli kuitenkin tuolloin vain 717 ja somaleja vain 239, Halla-aho sanoi.

Hänen mukaansa hakijoissa oli tuolloin suhteellisen paljon albaaneja, länsiafrikkalaisia, pohjoisafrikkalaisia ja ukrainalaisia, joista melkein kaikki saivat kielteisen päätöksen. Irakilaisten kohdalla hyväksyttyjen hakemusten osuus oli kuitenkin Halla-ahon mukaan 77 prosenttia, kun Dublin-tapaukset ja ilmeisen perusteettomat hakemukset jätettiin pois.

– Epäselvää on, onko kielteisen päätöksen saaneitakaan poistettu maasta. Irak ei ota vastaan kansalaisiaan, jos nämä eivät palaa vapaaehtoisesti.

Halla-aho kävi esityksessään läpi lukuja Suomeen tulijoista. Hänen mukaansa Suomen suurimmat turvapaikanhakijaryhmät ovat irakilaiset ja somalialaiset. Halla-aho totesi heidän saavan Eurostatin mukaan kaikista EU-maista kaikkien todennäköisemmin turvapaikan Suomesta.

– Nämä tekijät epäilemättä lisäävät Suomen houkuttelevuutta juuri kyseisissä tulijaryhmissä.

Halla-ahon laskelmien mukaan hyväksyttyjä päätöksiä tulee viime vuonna maahan saapuneille huomattavasti sisäministeriön kertomaa enemmän.

– Yhteensä oleskeluluvan saisi siis viime vuonna tulleista irakilaisista, somaleista ja afgaaneista reilu 23 000 eli noin 70 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Tämän päälle tulisivat muita kansallisuuksia koskevat myönteiset päätökset.

Jussi Halla-ahon mukaan luvuissa on huomioitava myös se, että Dublin -palautukset ja muut palautukset toimivat EU:ssa huonosti.

– Edes kielteisen päätöksen saaneita ei käytännössä pystytä palauttamaan, jos nämä eivät halua lähteä.