sunnuntai 1. kesäkuuta 1997

Työterveiset: Maahanmuuttaja suomalaisessa työelämässä


Suomi on tullut uuteen kehitysvaiheeseen, jossa se on sekä maastamuutto- että maahanmuuttomaa. Työelämän etniset suhteet tulevat niin ikään viiveellä muuttamaan useita työpaikkoja monikulttuuriseen suuntaan. Tähän vaikuttaa ulkoisen toimintaympäristön muuttuminen yhä kansainvälisemmäksi, yritysten omistuspohjan kansainvälistyminen ja kansainvälisyyden synnyttämä vastavuoroisuus. Suomi ei voi pelkästään mennä maailmalle ja estää vastaavasti maailman tulemista tänne.

Työelämässämme esiintyy etnistä syrjintää, eikä maahanmuuttajien osaamista riittävästi arvosteta saatavana lisäarvona. Uusi kehitysvaihe on suuri haaste viranomaisille ja työelämän osapuolille.