sunnuntai 21. toukokuuta 2006

HS/Frank Johansson: "Turvapaikanhaku EU:ssa ei saa olla tuuripeliä"

Helsingin Sanomat, Sunnuntaidebatti/Frank Johansson: "Turvapaikanhaku EU:ssa ei saa olla tuuripeliä" 21.5.2006

Suomen astuessa heinäkuussa johtamaan Euroopan unionia eräs hallituksen suurimmista haasteista on varmistaa, että EU-maat muuttavat asennettaan turvapaikanhakijoihin EU:n oman arvopohjan mukaiseksi. EU-maiden tulee tarjota suojaa ihmisille, jotka pakenevat vainoa, ja heitä on kohdeltava ihmisoikeuksia kunnioittaen. Nyt näin ei tapahdu. Turvapaikan hakeminen EU:sta on tuuripeliä.

Suojelua tarvitsevia ei päästetä EU:n alueelle hakemaan turvaa. Ihmisiä hukkuu Välimerellä ja Atlantilla, ja heitä ammutaan EU:n rajalla Pohjois-Afrikassa. Ihmisiä pallotellaan maasta toiseen, ilman kunnollista kuulemista ja ilman takeita turvan saamisesta. Turvapaikanhakijoita käännytetään maihin, joissa heitä vangitaan ja kidutetaan.

Todellisuus on kaikkea muuta kuin mitä odotettiin sen jälkeen, kun Tampereen huippukokouksessa syksyllä 1999 luotiin poliittiset raamit ohjelmalle, jonka piti tehdä EU:sta "vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue". Yhteisen turvapaikkapolitiikan perustaksi luvattiin turvapaikkaoikeuden kunnioittamista ja Geneven pakolaissopimuksen "kattavaa ja täysimääräistä soveltamista".