torstai 2. heinäkuuta 2020

HS: Uutissuomalainen: Puolet suomalaisista pitää rasismia merkittävänä ongelmana

Helsingin Sanomat/STT: Uutissuomalainen: Puolet suomalaisista pitää rasismia merkittävänä ongelmana 2.7.2020

HIEMAN yli puolet suomalaisista pitää rasismia Suomessa merkittävänä ongelmana, selviää Uutissuomalaisen gallupista.

Vastanneista 51 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Rasismi on mielestäni merkittävä ongelma Suomessa”. Täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämästä oli 43 prosenttia. Kuusi prosenttia ei osannut sanoa asiasta kantaansa.
Naiset kokivat rasismin ongelmaksi selvästi miehiä useammin. Naisista vain seitsemän prosenttia oli esitetyn väittämän kanssa täysin eri mieltä, kun taas miehistä täysin eri mieltä oli noin joka viides.

18–29-vuotiaat pitivät rasismia merkittävänä ongelmana useammin kuin muut. Toisaalta yli 70-vuotiaat kokivat rasismin ongelmaksi useammin kuin keski-ikäiset.

Puoluetausta toi esiin suurimmat erot vastaajien välillä. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista noin 80 prosenttia oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että rasismi on merkittävä ongelma Suomessa. Perussuomalaisia äänestäneistä kolme neljäsosaa taas oli asiasta täysin tai jokseenkin päinvastaista mieltä. Sdp:tä äänestävät näkivät rasismin ongelmana useammin kuin keskustan ja kokoomuksen kannattajat.

Kyselyyn vastasi viime viikolla tuhat täysi-ikäistä suomalaista.