sunnuntai 6. lokakuuta 2019

HS: Kenenkään ei pitäisi hukkua epäinhimillisen politiikan vuoksi

Helsingin Sanomat, mielipide: Kenenkään ei pitäisi hukkua epäinhimillisen politiikan vuoksi 6.10.2019

VÄLIMERELLÄ on tänä vuonna hukkunut jo lähes tuhat ihmistä. Jokainen hukkunut on liikaa.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö palasi Välimeren etsintä- ja ­pelastustehtäviin juuri tästä syystä: kukaan ei saa hukkua epäinhimillisen politiikan ­vuoksi.

Etsintä- ja pelastusalueelle saapumisen jälkeen ensim­mäiset pelastustehtävät on suoritettu tunneissa. Tämä osoittaa, että tarve on valtava – huomattavasti suurempi kuin mihin järjestöt pystyvät yksin vastaamaan.

EU-maiden rajat ovat olleet jo pitkään kiinni kansainvälistä suojelua hakevilta. Nyt on aika avata edes silmät: turvallisia reittejä hakea suojelua on lisättävä.

EU-maat ovat hakeneet ratkaisua jo vuosien ajan. Vastuullisten ratkaisujen sijaan rajavalvontaa on ulkoistettu ja avustustyötä kriminalisoitu. Libyan ja ­Turkin kaltaisten maiden kanssa on solmittu kyseenalaisia sopimuksia.

Ratkaisut ovat lisänneet kärsimystä ja tehneet Välimeren ylityksistä entistä vaarallisempia. Libyalaisissa pidätyskeskuksissa on todistettu kidutusta, väkivaltaa sekä muuta terveydelle ja ihmishengelle vaarallista kohtelua.

Ihmiset, jotka ovat joutuneet kidutetuiksi, pahoinpidellyiksi, pelänneet kuolemaa tai elävät äärimmäisessä köyhyydessä, ovat lähteneet etsimään turvaa. He ovat joutuneet keräämään varoja pitkää ja vaarallista matkaa varten. Kukaan ei lähde tälle matkalle, jos hänellä on mahdollisuus elää turvallista elämää kotimaassaan.

Jatkossa pelastusalusten nopea ja järjestelmällinen pääsy lähimpään turvalliseen satamaan on varmistettava ja etsintä- ja pelastusalusten määrää lisättävä.

Turvalliseen satamaan pääsyn jälkeen pelastettujen ihmisten terveydestä on huolehdittava ja ihmisten oikeutta hakea kansainvälistä suojelua on kunnioitettava. Palautus Libyaan ei ole vaihtoehto.

Suomella on nyt unionin puheenjohtajana ainutlaatuinen tilaisuus ottaa askel kohti ­inhimillistä ratkaisua, joka ­edistää ihmisoikeuksien toteu­tumista. Euroopan unionin maiden on yhdessä ­löydettävä kestävä keino turvata siirtolaisten perusoikeudet.

Frank Johansson
toiminnanjohtaja, AmnestyInternational Suomen osasto

Linda Konate
toiminnanjohtaja, Lääkärit ilman rajoja, Suomen toimisto