tiistai 28. lokakuuta 2014

Yle: Perussuomalaisten mamu-kannat ministeriön hampaissa, kokoomuslaisten syrjintäpuheisiin ei puututa

Yle: Perussuomalaisten mamu-kannat ministeriön hampaissa, kokoomuslaisten syrjintäpuheisiin ei puututa 28.10.2014
Ilta-Sanomat: Miksi kokoomusnuoret sai 650 000 €:n tukirahat? - "Ollut varsin railakkaita kannanottoja kiihottamisesta kansanryhmää kohtaa"
Kokoomuksen nuorten liitto: Tavoiteohjelma 2014 (pdf)
Pohjalainen: Saarakkala tuomitsee tukipolitikoinnin nuorisojärjestöjen osalta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustellut perussuomalaisnuorilta evättyä valtionavun korotusta järjestön monikulttuurisuuden vastaisuudella. Kokoomusnuorten järjestö on saanut yli kaksikymmenkertaisen avustuksen, vaikka se ilmoittaa tavoitteekseen sallia kiihotuksen kansanryhmää kohtaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä oli maanantaina ilmeisiä vaikeuksia kertoa, miksi perussuomalaisnuorten avustusvalitus tyrmättiin sillä perusteella, että järjestön näkemykset monikulttuurisuusasioissa ovat olleet ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa.

Ministeri Pia Viitanen (sd.) oli kiireinen ja vastaamaan joutui poliittinen valtiosihteeri, virka-ajan jo päätyttyä.

– Tässä poliittinen päätöksentekijä luottaa arviointi- ja avustuslautakunnan lausuntoihin ja siellä on aina tehty valtava työ eri muuttujien osalta ja arvioitu mikä avustusperuste on järkevää ja päätyneet esitykseen, jonka pohjalta tämä päätös on tehty, valtiosihteeri Kari Anttila sanoo.

Kokoomusnuorten kiihottamiskannat katsottu läpi sormien

Nuorisorahojen jaon perustelu monikulttuurisuusasioilla tuntuu entistä oudommalta, kun katsoo, mille järjestöille avustuksia jaetaan. Yksi suurimmista tuen saajista on Kokoomusnuoret. Se sai lähes 650 000 euroa. Perussuomalaisnuorten potti on alle 30 000 euroa.

Kokoomusnuoret ovat kohauttaneet tavoiteohjelmallaan, jonka kirjaukset ovat kaukana monikulttuurisuudesta. Nuoret ovat vaatineet muun muassa kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoivan lakipykälän poistamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö perustelee kokoomuslaisten pottia järjestötoiminnan laajuudella. Kokoomusnuorten sivuilla kerrotaankin hyvistä työsuhde-eduista ja pääsystä menestyksekkäälle uralle politiikassa.

Ratkaisu korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Perussuomalaisnuoret pitävät opetusministeriön päätöstä poliittisesti syrjivänä ja aikovat valittaa rahanjaon perusteista korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä korostetaan, että päätökseen kirjattu arvopohja on vain yksi peruste muiden joukossa. Kenenkään poliittisia näkemyksiä ei halutakaan suitsia.

– Kyllä tätä täytyy tutkia, ilman muuta, mistä tässä on kyse, koska minusta on erittäin tärkeää, että valtio ei sanele järjestöille, mitä ne tekevät. Se on kansalaisyhteiskunnan yksi keskeinen piirre, valtiosihteeri Kari Anttila sanoo.

__________________________________

Ilta-Sanomat: Miksi kokoomusnuoret sai 650 000 €:n tukirahat? - "Ollut varsin railakkaita kannanottoja kiihottamisesta kansanryhmää kohtaa"

Poliittisten nuorisojärjestöjen avustuksista on noussut kohu, kun opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) hylkäsi perussuomalaisten nuorten rahoituspäätöksestä tekemän oikaisupyynnön.
Perussuomalaiset nuoret haki viime vuonna tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä 100 000 euroa, mutta sai 29 000 euroa, kun esimerkiksi keskustanuoret sai 662 630 euroa ja kokoomusnuoret 650 000 euroa.

OKM perusteli hylkäyspäätöstä muun muassa sillä, että ps-nuorten järjestön näkemykset monikulttuuriasioissa ovat olleet ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa ja järjestön tulisi huomioida toiminnassaan lain arvopohja, ja sitä on mm. monikulttuurisuus ja syrjimättömyys.

Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Simon Elo ei hyväksy päätöksen perusteita.

- Erikoisinta päätöksessä on se, että olisimme jollain tavalla syrjineet jotakuta eikä sitä ole päätöksessä perusteltu millään tavalla. Ihmettelemme sitä, koska emme ole syrjineet ketään, Elo kommentoi Ilta-Sanomille tänään.

Yle Uutiset nosti tänään esiin sen seikan, että jättituen saanut kokoomusnuoret kohautti viime vuonna ohjelmallaan, jossa vaaditaan muun muassa kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoivan lakipykälän poistamista.

- Ihmettelen todella, millä tavalla järjestöjä kohdellaan. Kokoomusnuorilla on ollut varsin railakkaita kannanottoja kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan. Me sanomme vaan, ettemme kannata monikultturismia, sitä ideologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio ylhäältä sanelee kansalaisille, että näin teidän täytyy näistä asioista ajatella. Ja se sitten riittää siihen, että meiltä evätään tukea, Elo sanoo.

Poliittisten nuorisojärjestöjen ovat kulttuuriministeri Pia Viitasen (sd) vastuulla. Ylelle asiaa kommentoi hänen valtiosihteerinsä Kari Anttila.

- Valtiosihteeri piiloutuu avustustoimikunnan taakse, mutta ministeri ja hänen esikunta viime kädessä hyväksyy päätöksen. En hyväksy sitä, että ministeri piiloutuu avustustoimikunnan taakse, Elo arvostelee.

Perussuomalaiset nuoret vaatii Elon mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan nuorisojärjestöjen valtiontukijärjestelmän oikeudenmukaista uudistusta ja valittaa OKM:n päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

___________________________________________

Pohjalainen: Saarakkala tuomitsee tukipolitikoinnin nuorisojärjestöjen osalta

Perussuomalaisten kansanedustaja ja Perussuomalaisten Nuorten entinen puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala ihmettelee Perussuomalaisten Nuorten saaman valtiontuen vähäistä määrää ja tyrmää ministeriön tavan käyttää järjestön monikulttuurisuuskritiikkiä perusteena tuen tasolle.

Perussuomalaiset Nuoret haki vuodelle 2014 ministeriöltä 100 000 euron yleisavustusta, mutta järjestölle myönnettiin ministeriön toimesta avustuksena ainoastaan 29 000 euroa. Järjestö teki opetus- ja kulttuuriministeriön tukipäätöksestä oikaisupyynnön, joka hylättiin muun muassa vetoamalla järjestön kriittiseen kantaan monikulttuurisuusideologiaa kohtaan.

– Toisaalta ministeriö ei ole puuttunut esimerkiksi Kokoomusnuorten saamaan valtiontuen määrään, vaikka Kokoomusnuorten julkilausuttuna tavoitteena on ollut kumota rikoslaista pykälä kansanryhmää vastaan tehtävästä kiihotuksesta, Saarakkala sanoo.

Kuvateksti:
Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala kysyi aiemmalta kulttuuriministeriltä Paavo Arhinmäeltä poliittisten nuorisojärjestöjen avustuksista jo vuonna 2011.