keskiviikko 13. joulukuuta 2017

HS: Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

Helsingin Sanomat: Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa” 12.12.2017

HELSINGIN suurmoskeijahanke näyttää kaatuneen. Kaupunkiympäristölautakunta eväsi tiistaina tontin varaamisen moskeijan suunnittelua varten. Pääsyy epäämiselle oli hankkeen epäselvä rahoitus.

Hankkeen jarruksi ryhtyi vihreä apulaispormestari ja lautakunnan puheenjohtaja Anni Sinnemäki, joka esitti tontin epäämistä vastoin esittelijän näkemystä.

”Arvio hankkeen koko mittakaavasta, laajuudesta, vaativuudesta ja kustannuksista suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin ja rahoituslähteisiin ei luonut pohjaa, jotta tämä hanke olisi voinut edetä”, Sinnemäki perustelee.

Suurmoskeijan ja kulttuurikeskuksen suunnittelua varten oli tarkoitus varata tontti Sörnäisten rantatieltä Hanasaaren voimalan luota eli täältä:


Moskeijahanke on herättänyt epäluuloa etenkin siksi, ettei sille ole osoitettu selvää rahoitusta. Rahaa oli luvassa muun muassa Bahrainista ja muista Persianlahden maista.

SUURMOSKEIJAN eteen ainakin pari vuotta työtä tehnyt Pia Jardi pitää lautakunnan päätöstä odotettuna.

”Ei tästä poliittisesta keskustelusta ole voinut muuta odottaa. En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”, Jardi sanoi tiistaina päätöksen jälkeen.

Taisteluaan Jardi ei kuitenkaan lopeta.

”Analysoimme lautakunnan perustelut ja niiden perusteella teemme asioita – tai menemme johonkin toiseen kaupunkiin, mistä sitä tietää”, hän sanoo.

”Jos ei Helsingistä löydy tahtotilaa, niin miksi sitten hyödyttäisimme Helsinkiä tällaisella hankkeella.”

JARDI ole kertomansa mukaan toistaiseksi keskustellut naapurikaupunkien kanssa moskeija-asiasta.

Yksi vaihtoehto voisi Jardin mukaan olla myös suurmoskeijan sijaan yrittää saada Helsinkiin pienempi moskeija.

”Luulen, että yritettiinpä tänne millaista moskeijaa tahansa, niin se torpataan. Aina löytyy moitittavaa niistä tekijöistä.”

ANNI Sinnemäki kertoo olevansa selvästi sitä mieltä, että Helsingin muslimit tarvitsevat kunnollisen moskeijan.

”Meillä on tällä hetkellä 22 moskeijaa. Yksikään niistä ei ole varsinaiseksi moskeijaksi tehty tai tiloiltaan niin arvokas kuin tällaisen uskonnonharjoittamisen paikan tulisi olla”, Sinnemäki sanoo.

Tämä näkemys kirjattiin myös lautakunnan päätöksen perusteluiksi.

”Nyt käsittelyssä olevan hankkeen laajuus ja yhä avoimena olevat kysymykset ja epävarmuustekijät, ennen kaikkea rahoituksen alkuperä sekä mahdolliset rahoituslähteiden vaikutukset eivät ole lautakunnan mukaan kestävä pohja tälle toteuttamisratkaisulle”, päätöstiedotteessa kerrotaan.

Tontin varaamista monitoimikeskusta ja suurmoskeijaa varten haki kolme yhdistystä: Suomen muslimiliitto, Suomen musliminaiset sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus. Yhdistysten on määrä perustaa moskeijaa varten säätiö.

PORMESTARI Jan Vapaavuori ilmoitti jo ennen kevään kuntavaaleja, että hän vastustaa moskeijan rakentamista. Myös kokoomuksen toinen vahva mies Risto Rautava on ollut hanketta vastaan.

Tiistain lautakunnassa Rautava vahvisti kannatuksellaan Sinnemäen vastaehdotuksen, jonka taakse – eli tonttivarauksen hylkäämisen kannalle – asettui koko lautakunta.

Lautakunnan ehdotus tonttivarauksen hylkäämisestä menee seuraavaksi esityksenä kaupunginhallitukseen.

HS:N KUNTAVAALIKONEESSA viime keväänä ehdokkaat ottivat kantaa väittämään Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

Nykyisistä kupunginhallituksen jäsenistä kuusi oli väittämän kanssa eri mieltä eli vastusti moskeijahanketta ja seitsemän samaa mieltä. Sinnemäki ei vielä vaalikonevastauksessa ollut lukinnut kantaansa.