perjantai 14. elokuuta 2015

Karjalainen: Lieksassa asuvat maahanmuuttajat kaipaavat lisää tietoa

Karjalainen: Lieksassa asuvat maahanmuuttajat kaipaavat lisää tietoa 14.8.2015

Saamistaan palveluista Lieksassa asuvat maahanmuuttajat ovat kaikista tyytymättömimpiä Lieksan koto-toimistoon, toimeentulotukeen ja vuokra-asuntoihin, selviää Itä-Suomen yliopiston tutkijan Tiina Sotkasiiran ja Lieksan Somaliperheyhdistyksen Leijat-hankkeen tänä vuonna tekemän maahanmuuttajien palvelutarvekyselyn vastauksista. Vastanneista vain 47 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväinen vuokra-asuntoihin.

Toimeentulotukeen ja koto-toimistoon oli tyytyväisiä 54 prosenttia vastanneista. Parhaan palautteen maahanmuuttajat antoivat maistraatille ja kirjastolle, joiden palveluihin kaikki vastanneet olivat tyytyväisiä. Myös poliisiin, suomenkielen opetukseen ja Pohjois-Karjalan keskussairaalaan oltiin tyytyväisiä.

Palvelukyselyyn vastasi 53 maahanmuuttajaa, joista 39 ilmoitti olevansa somalinkielisiä.

- Koto-toimistoon on vaikea saada aikaa, ja voi olla, että ihmisten odotukset sitä kohtaan ovat suuremmat kuin johonkin muuhun, kyselyn tuloksia Lieksassa torstaina järjestetyssä seminaarissa esitellyt Sotkasiira kertoo.

- Toimeentulotukiasioiden käsittely kestää liian kauan, on vaikea ymmärtää oman asian käsittelyä eikä aina ymmärretä päätöstä, joka omassa asiassa on tehty. Ihmiset sanoivat myös, että heillä on vaikeuksia tulla kuulluksi oman asiansa käsittelyssä. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että he haluaisivat enemmän tietoa siitä, kuinka omiin asioihin voi vaikuttaa, tutkija jatkoi.

Sotkasiiralla on aavistus, että moniin askarruttaviin kysymyksiin ja ongelmiin saadaan ratkaisu parantamalla vuorovaikutusta.

- Melkein kaikki maahanmuuttajat haluavat lisää ystäviä, ja siinä on tekemättömän työn paikka. Myöskään rasismin kitkemistä ei voi olla olla korostamatta.

Lue lisää perjantain Karjalaisesta.