maanantai 10. elokuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen vaatii täyttä nollatoleranssia rasismille ja kiusaamiselle kouluissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen vaatii täyttä nollatoleranssia rasismille ja kiusaamiselle kouluissa 10.8.2015

Koulut avaavat ovensa tällä viikolla. Opetus- ja kulttuuriministeri muistuttaa, että on aikuisten vastuu varmistaa, että koulutie on turvallinen jokaiselle lapselle ja nuorelle taustasta riippumatta.

-Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen koulutaipaleeseen ilman pelkoa rasismista ja kiusaamisesta. Lapset ja nuoret ovat herkkiä aistimaan asenteita ympäriltään. Viimeaikainen keskustelu monikulttuurisuudesta ei välttämättä ole vahvistanut sitä viestiä, että kaikenlainen syrjintä ja rasismi on yksiselitteisesti väärin, Grahn-Laasonen sanoo.

-Meillä aikuisilla on vastuu siitä, millaisia asenteita siirrämme lapsillemme. Aikuisten niin kodeissa, kouluissa kuin harrastusympyröissä pitää yksiselitteisesti tuomita rasismi, syrjintä, kiusaaminen ja väkivalta.

Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa painotetaan ihmisoikeuksia, ihmisarvoa sekä kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Opetuksen ja oppimisen tulee perustua tasa-arvoon ja kulttuuriseen moninaisuuteen.

-Toivon, että välitämme lapsillemme ja nuorille viestiä siitä, että tulevaisuuden Suomi on avoin, kansainvälinen ja ennakkoluuloton maa, joka näkee erilaiset kulttuurit rikkautena ja on niistä kiinnostunut, Grahn-Laasonen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtakunnallista Kiva Koulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on antaa opettajille ja oppilaille konkreettisia välineitä kouluissa tapahtuvan kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen. Noin 90 prosenttia kaikista Suomen peruskouluista on jo mukana. Lisäksi ministeriö on useiden vuosien ajan myöntänyt rahoitusta opettajien täydennyskoulutukseen liittyen monikulttuurisuustaitojen vahvistamiseen, toimenpiteisiin jotka liittyvät varhaisen puuttumisen kehittämiseen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen. Grahn-Laasosen mukaan on tarkoitus pohtia myös uusia keinoja, joilla monikulttuurisuutta vahvistetaan ja huomioidaan kouluissa nykyistä paremmin mahdollisuuksien tasa-arvon vahvistamiseksi.