perjantai 13. huhtikuuta 2018

Helsingin Sanomat: Intiimi video ei riitä näytöksi turvapaikanhakijan homoseksuaalisuudesta – nuori irakilaismies jäi ilman turvapaikkaa Suomessa

Helsingin Sanomat: Intiimi video ei riitä näytöksi turvapaikanhakijan homoseksuaalisuudesta – nuori irakilaismies jäi ilman turvapaikkaa Suomessa 13.4.2018

Korkein hallinto-oikeus ei pitänyt miehen kertomusta seksuaalisesta suuntautumisestaan uskottavana. Päätös saattaa ohjata lain soveltamista muissa samanlaisissa tapauksissa.

KORKEIN hallinto-oikeus (KHO) ei hyväksynyt tuoreessa ratkaisussaan intiimiä valokuvaa ja videota riittäväksi osoitukseksi turvapaikanhakijan homoseksuaalisuudesta.

Irakin Bagdadista kotoisin oleva noin 20-vuotias mies haki turvapaikkaa seksuaalisen suuntautumisensa perusteella.

Korkein hallinto-oikeus ei pitänyt miehen kertomusta homoseksuaalisuudesta uskottavana ja katsoi, ettei hän ole kansainvälisen suojelun tarpeessa.

MAAHANMUUTTOVIRASTO hylkäsi alun perin miehen turvapaikkahakemuksen marraskuussa 2016. Mies valitti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, mutta myös se hylkäsi valituksen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan homoseksuaalit voivat joutua vainotuksi Irakissa. Mies ei kuitenkaan pystynyt oikeuden arvion mukaan uskottavasti osoittamaan olevansa homo.

Hänen kertomuksensa oli oikeuden mukaan keskeisiltä osiltaan ristiriitainen ja epäjohdonmukainen. Lisäksi mies oli eri vaiheissa muuttanut kertomustaan toistuvasti.

Oikeuden mukaan ristiriidat koskevat muun muassa homoseksuaalisen seksisuhteen alkamista Irakissa sekä turvapaikanhakijan perheen suhtautumista suhteeseen.

IRAKILAISMIES vei asian korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Uusina todisteina hän toimitti KHO:lle intiimin valokuvan ja videon, joissa hän tekee KHO:n päätöksen mukaan ”homoseksuaalisia tekoja”. Valokuvan ja videon sisältöä ei kuvailla päätöksessä tämän tarkemmin.

Korkein hallinto-oikeus arvioi ratkaisussaan ensin sitä, voidaanko tällaista kuva- ja videoaineistoa hyväksyä näytöksi oikeudessa.

KHO:n mukaan viranomainen tai tuomioistuin ei voi edellyttää turvapaikanhakijoita esittämään kuva- tai videoaineistoa seksuaalisesta suuntautumisestaan. Se voisi loukata hakijan ja muiden kuvissa esiintyvien henkilöiden ihmisarvoa ja yksityiselämän suojaa, vaikka kuvaaminen olisi tapahtunut vapaaehtoisesti.

Seuraavaksi KHO arvioi, miten kuva- ja videoaineistoon on suhtauduttava, kun turvapaikanhakija haluaa itse toimittaa sen näytöksi. KHO:n mukaan vapaan todistelun periaatteen ja valittajan menettelyllisten oikeuksien vuoksi tuomioistuin ei voi kieltäytyä kokonaan ottamasta vastaan tällaista materiaalia.

KHO kuitenkin totesi, että kansainvälisessä suojelussa ei ole kyse yksittäisistä seksuaalisista teoista vaan seksuaalisesta suuntautumisesta ja identiteetistä laajemmin. Siten irakilaisen turvapaikanhakijan toimittamalla kuva- ja videoaineistolla ei ole merkitystä, kun hänen seksuaalista suuntautumistaan arvioidaan.

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi Helsingin hallinto-oikeuden näkemyksen, että mies ei ole uskottavasti osoittanut olevansa homoseksuaali eikä hänellä ole perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan.

KHO:n perjantainen ratkaisu on vuosikirjapäätös, joka voi ohjata lain soveltamista muissa samanlaisissa tapauksissa.