tiistai 10. huhtikuuta 2018

HS: Nigerialainen Lisa raiskattiin ja hänen tyttö­ystävänsä murhattiin – Nyt hän sai Suomesta oleskeluluvan inhimillisistä syistä

Helsingin Sanomat: Nigerialainen Lisa raiskattiin ja hänen tyttö­ystävänsä murhattiin – Nyt hän sai Suomesta oleskeluluvan inhimillisistä syistä 10.4.2018

Myönteisen oleskelulupapäätöksen taustalla on hallinto-oikeuden päätös.

SUOMESTA turvapaikkaa hakenut nigerialainen Lisa on saanut jatkuvan oleskeluluvan Suomeen. Lupa myönnettiin nyt vuoden ajaksi, ja jatkosta päätetään sen jälkeen.

Oleskelulupa myönnettiin myös hänen parin vuoden ikäiselle tyttärelleen, joka Lisan kertomuksen mukaan syntyi pakomatkalla tapahtuneen raiskauksen seurauksena.

Maahanmuuttovirasto (Migri) myönsi oleskeluluvat yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi.

HS kertoi tapauksesta ensimmäisen kerran toukokuussa 2017. Lisa kertoi paenneensa Suomeen sen jälkeen, kun poikajoukko murhasi hänen tyttöystävänsä.

Lisan mukaan hän itsekin on kotimaassaan hengenvaarassa homoseksuaalisuutensa takia.

Homoseksuaalien asema Nigeriassa on erittäin vaikea, kertovat kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen tiedot ja Nigeriaa koskevat maaraportit.

ALUKSI sekä Migri että Helsingin hallinto-oikeus hylkäsivät Lisan oleskelulupahakemuksen.

Hallinto-oikeus piti mahdollisena, että Lisa on lesbo, mutta arvioi hänen kuitenkin voivan palata turvallisesti kotiin. Korkein hallinto-oikeus ei ottanut Lisan asiaa tutkittavakseen.

Lisan uusi avustaja Hanna-Maria Seppä kuunteli turvapaikkapuhuttelusta tehdyt nauhoitukset ja huomasi niissä ongelmia. Lisa ei näyttänyt ymmärtävän kaikkia kysymyksiä, ja myös tulkilla oli vaikeuksia ymmärtää Lisan nigerianenglantia.

Näiden puutteiden sekä Lisan tilanteesta saatujen uusien lausuntojen takia Lisa haki turvapaikkaa ja oleskelulupaa uudelleen. Migrissä hän hävisi jutun, mutta Helsingin hallinto-oikeus päätti toisin.

Hallinto-oikeuden mukaan turvapaikkapuhuttelussa ei ollut sellaisia puutteita, että Migrin menettelyä voitaisiin pitää virheellisenä. Esille ei ole tullut myöskään sellaisia uusia tietoja, joiden perusteella Lisalle pitäisi myöntää turvapaikka.

Sen sijaan hallinto-oikeus katsoi, että Lisalle ja hänen tyttärelleen voidaan myöntää oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä.

HALLINTO-OIKEUS viittasi useisiin uusiin lausuntoihin ja lääkärinlausuntoihin. Lausuntojen mukaan Lisa on traumatisoitunut kokemustensa takia ja tarvitsee tukea pienen lapsen yksinhuoltajana.

Hallinto-oikeuden mukaan oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta.

Tämän takia Migri on nyt myöntänyt oleskeluluvat vuoden ajaksi. Lisalla on oikeus tehdä työtä rajoituksetta.

”Lisa toivoo, että hän pääsee nyt aloittamaan uudelleen työt ja kiinni normaaliin elämään”, Seppä kertoo.

SEPPÄ PITÄÄ päätöstä kohtuullisena, koska lupa myönnettiin jatkuvana eli A-oleskelulupana. Lupaa täytyy kuitenkin käytännössä hakea uudelleen jo vuodenvaihteen jälkeen.

Seppä huomauttaa, että A-lupa myönnetään aina ensin yhdeksi vuodeksi, jonka jälkeen luvan myöntämisperusteita arvioidaan uudelleen.

Tämän takia luvasta ei pysty päättelemään Lisan ja hänen tyttärensä tulevaisuutta.

”Epävarmuudessa eläminen siis jatkuu. ”