lauantai 25. toukokuuta 2019

Ilta-Sanomat: Näin eurovaalien kuumat kysymykset jakavat Suomen puolueita – IS:n jättikysely julki

Ilta-Sanomat: Näin eurovaalien kuumat kysymykset jakavat Suomen puolueita – IS:n jättikysely julki 25.5.2019
Ilta-Sanomat: IS kysyi puolueilta: Miten EU:n kolme suurta kysymystä ratkaistaan? PS ja siniset erosivat muista

Maahanmuutto ja osa liikennekysymyksistä jakavat EU-vaaleihin valmistautuvia suomalaispuolueita rajusti. Asia käy ilmi IS:n puoluejohtajille tällä viikolla tekemästä kyselystä.

Kysely oli jaettu kolmeen teemaan: maahanmuuttoon, ilmastoon ja liikenteeseen.

Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon mielestä EU ei kaipaa ”sellaista maahanmuuttoa, jota Eurooppaan tällä hetkellä tulee”. Hän nostaa esimerkiksi Afrikasta ja Lähi-Idästä tulevan maahanmuuton, joka hänen mukaansa muun muassa rikkoo ”yhteiskuntien koheesiota”. Halla-ahon mielestä myös Isis-taistelijoiden kansalaisuus pitäisi peruuttaa.

Muut puolueet ottavat maahanmuuttoon suopeamman kannan. Muun muassa työperäistä maahanmuuttoa pitävät välttämättömänä ainakin tulevaisuudessa lähes kaikki muut kyselyn puolueet. Isis-taistelijoiden paluutilanne on monen puolueen mielestä ongelmallinen, ja erityisesti heidän perheidensä tilanne on vaikea.

[...]

Jos EU:n ulkorajalle tulee laivalastillinen turvapaikanhakijoita, pitääkö heitä auttaa?

Antti Rinne (sd): Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa myös EU:n alueelta. Tarvitsemme Eurooppaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan, joka perustuu yhteisiin sääntöihin ja jossa kaikki jäsenmaat osallistuvat vastuunjakoon. Tähän liittyy myös mm. ihmissalakuljetuksen vastainen työ ja tehokas ulkorajavalvonta. Turvallisten maahantuloreittien järjestäminen parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää Etelä-Euroopan maihin kohdistuvaa painetta.

Jussi Halla-aho (ps): EU:n pitäisi ottaa Välimerellä käyttöön Australian mallin mukainen tiukka pushback-politiikka. Laitonta maahantuloa yrittävät henkilöt pitää palauttaa lähtösatamiin. Nykyinen käytäntö kannustaa laittomaan maahantuloon ja osaltaan tukee ihmissalakuljettajien liiketoimintaa sekä johtaa merikuolemiin.

Petteri Orpo (kok): Kyllä, EU:n tulee auttaa hädänalaisia, mutta vuoden 2015 hallitsematon tilanne ei saa enää koskaan toistua. EU:n pitää kaikin keinoin ehkäistä maahantulijoiden hakeutumista EU:n alueelle vaarallisten merireittien kautta. Kriisitilanteiden varalle EU:n jäsenvaltioilla pitäisi olla käytössä yhteinen ja kaikille pakollinen taakanjakomekanismi, jonka avulla maahantulijoita voitaisiin uudelleen sijoittaa jäsenvaltioiden kesken. Ilman tehokkaasti toimivia ulkorajoja taakanjakomekanismia ei voida ottaa käyttöön.

Juha Sipilä (kesk): Heidän osaltaan tulee käynnistää normaali turvapaikkaprosessi ja selvittää, ovatko he suojelun tarpeessa. Jos eivät, silloin heidät tulee palauttaa lähtömaahan. Muuttoliikkeen on pysyttävä hallinnassa ja ihmisiä autettava mahdollisimman lähellä lähtömaitaan.

Pekka Haavisto (vihr): Ei ole inhimillisesti hyväksyttävää, että Välimerestä tulee joukkohauta Eurooppaan pyrkiville. Meripelastuksen kieltäminen ei ole ratkaisu pakolaistilanteeseen ja merellä hätään joutuneita täytyy auttaa. Samalla on torjuttava salakuljetusta ja ihmiskauppaa sekä vahvistettava laillisia kanavia pyrkiä Eurooppaan niin työtä kuin turvapaikkaakin varten. Oikeus hakea turvapaikkaa on ihmisoikeus.

Li Andersson (vas): EU:n pitää tehdä vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa. Se tarkoittaa, että autamme hädänalaisia ihmisiä kykyjemme mukaan. Ei ole kenenkään etu, ettei ihmisillä ole muita vaihtoehtoja kuin pyrkiä Eurooppaan. Siihen haluamme puuttua mahdollisuuksia luovalla, tehokkaalla kehitysyhteistyöllä. Vasemmistoliitto kannattaa pysyvää vastuunjakojärjestelmää.

Anna-Maja Henriksson (r): Jos merellä huomaat ihmisiä merihädässä niin asia on itsestään selvä. Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta (SOLAS) velvoittaa auttamaan. Ihmisiä hädässä pitää auttaa kaikissa tilanteissa, myös ilman sopimuksia.

Sari Essayah (kd): Tietenkin merihädässä olevia tulee auttaa lähimpään satamaan, joka voi olla myös lähtösatama. Jos henkilö jättää turvapaikkahakemuksen EU:n puolella, niin Dublin-sopimuksen mukaisesti ensimmäinen vastaanottomaa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Turvapaikanhakijoiden ns. automaattista jakomekanismia jäsenmaiden kesken ei tule ottaa käyttöön, sillä se vain kiihdyttäisi ihmissalakuljetusta ja ihmisten hyväksikäyttöä.

Tarvitseeko EU nykyistä enemmän maahanmuuttajia?

Antti Rinne (sd): Eurooppa on ikääntyvä maanosa. Jo neljäsosa väestöstä on yli 60-vuotiaita ja syntyvyys on alhaista. Tarvitsemme lisää maahanmuuttajia korvaamaan työmarkkinoilta poistuvaa työvoimaa ja huolehtimaan osaltaan siitä, että EU:n talouden pyörät pyörivät ja että ihmisten hyvinvoinnista voidaan huolehtia. Työperäisellä maahanmuutolla ja maahanmuuttajilla on ollut merkittävä rooli Euroopan kasvulle viime vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Jussi Halla-aho (ps): EU ei tarvitse sellaista maahanmuuttoa, jota Eurooppaan tällä hetkellä tulee. Maahanmuutto Afrikasta ja Lähi-Idästä kuormittaa julkista taloutta, lisää rikollisuutta ja uskonnollista radikalismia sekä rikkoo yhteiskuntien koheesiota.

Petteri Orpo (kok): Kyllä, erityisesti Suomen kaltaiset jäsenvaltiot, joissa väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee nopeasti, tarvitsevat enemmän työperäistä maahanmuuttoa sekä EU:n sisältä, että EU:n ulkopuolelta. EU:n alueelle täytyy voida tulla laillisia reittejä pitkin opiskelemaan ja tekemään töitä ilman turhaa byrokratiaa. Maahanmuuttajien on opittava eurooppalaiset tavat. Pitää suvaita erilaisuutta, mutta täällä eletään meidän lainsäädäntömme mukaan. Rikoksiin syyllistyneet on pystyttävä karkottamaan.

Juha Sipilä (kesk): Maahanmuuton niin Suomeen kuin Eurooppaan pitää olla hallittua. Hallitsematon maahanmuutto ei saa toistua. Hädänalaisia täytyy auttaa mahdollisimman lähellä konfliktialueita. Samalla ikääntyvä Eurooppa ja Suomi tarvitsevat työperäistä maahanmuuttoa, siis osaajia myös rajojemme ulkopuolelta. Suomen osalta kannatan asteittaista työvoiman saatavuusharkinnan poistamista.

Pekka Haavisto (vihr): Muuttoliike kohdistuu Eurooppaan monista syistä: työskentelyä tai opiskelua varten, perhesyistä tai turvaa hakemaan. Myös EU:ssa väestö ikääntyy. EU:n taloudellisen menestymisen kannalta on tärkeää, että yritykset saavat tarvitsemiaan työntekijöitä myös maahanmuuton kautta. EU-maissa tutkintonsa suorittaneet kansainväliset opiskelijat olisi hyvä saada valmistumisen jälkeen myös työskentelemään EU-alueelle.

Li Andersson (vas): Euroopan väestö vanhenee ja on todennäköistä, että tarvitsemme lisäkäsiä aloille, joille syntyy työvoimapulaa. Samalla tarvitaan luotettavampaa työehtojen valvontaa ja Euroopan laajuiset minimityöehdot, jottei pääse syntymään haitallista palkkakilpailua.

Anna-Maja Henriksson (r): Kyllä. EU tarvitsee lisää ihmisiä, jotta pystymme ylläpitämään hyvinvointia. Euroopan nykyisen väestön ikääntyessä tarvitsemme lisää työikäisiä ihmisiä Eurooppaan. Tällä on myös merkitystä EU:n kilpailukyvyn kannalta. Samalla on todella tärkeä panostaa kotouttamiseen.

Sari Essayah (kd): Työperäistä maahanmuuttoa Eurooppaan ja Euroopan sisällä tarvitaan, mutta aivan erityisesti meidän on pidettävä kiinni Euroopassa jo olevasta koulutetusta työvoimasta ja estää ns. aivovuotoa. Maastamuuton vähentäminen on ensimmäinen tavoite, johon kannattaa monissa jäsenmaissa tähdätä.

Mitä EU:n pitää tehdä Isisin riveissä taistelleille kansalaisilleen?

Antti Rinne (sd): Isisin rikosten laajuuden ja poikkeuksellisuuden, sekä vierastaistelijoihin liittyvien monimutkaisten näyttö- ja oikeusturvakysymysten vuoksi voisi olla perusteltua, että perustettaisiin erillinen kansainvälinen tuomioistuin käsittelemään näitä rikoksia. Muun muassa kaikki Pohjoismaat ovat kannattaneet tällaisen tuomioistuimen perustamista.

Jussi Halla-aho (ps): Isis-taistelijoiden kansalaisuus pitäisi peruuttaa ja paluu Eurooppaan estää.

Petteri Orpo (kok): EU:n jäsenmaiden tulisi vaatia näiden rikosten käsittelyä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tai ajaa erillisen kansainvälisen sotarikostuomioistuimen perustamista Lähi-itään. Sen perustaminen olisi pitkä prosessi, mutta aiemmat esimerkit, kuten Jugoslavian sotarikoksia käsitellyt tuomioistuin, osoittavat, syyllisiä on niissä pystytty tuomitsemaan.

Juha Sipilä (kesk): Suomella ei ole tarvetta ottaa vierastaistelijoita tai edistää heidän paluutaan. Aikuiset ovat tehneet tietoisen päätöksen ja tiedostaneet riskit lähtiessään. Niiden osalta, jotka kuitenkin palaavat Suomeen on varmistettava, ettei kansallinen turvallisuus vaarannu. Lähtökohtana on, että Syyrian ja Irakin alueella rikoksiin syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan.

Pekka Haavisto (vihr): Kannatan Ruotsin ehdotusta kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisesta Isis-taistelijoiden ja heidän tukijoidensa rikosten tutkimiseksi ja tuomitsemiseksi. Tämä olisi tärkeää, jotta Isis-järjestön tarinan saattaminen loppuun tapahtuisi järjestelmällisesti ja laillisuusperiaatetta noudattaen.

Li Andersson (vas): Isis-järjestön riveissä taistelleet terroristit ovat syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin, jotka on tutkittava ja rikoksiin syyllistyneet on saatettava teoistaan vastuuseen. Taistelijoiden perheiden osalta kysymys on vaikeampi. Esimerkiksi Syyrian pakolaisleireillä on tälläkin hetkellä suomalaisia lapsia, joiden auttamiseksi täytyy löytyä ratkaisu.

Anna-Maja Henriksson (r): On kyse vakavista rikoksista ihmisyyttä kohtaan. Näihin rikoksiin syyllistyneet on asetettava vastuuseen ja tuomittava rangaistuksiin. Ihminen, joka on osallistunut terroristiseen toimintaan pitää tuomita rikoksista. Suomen voi hyvin hoitaa Suomen kansalaisten oikeudenkäyntejä. Euroopan tasolla olisi syytä harkita erillistä tribunaalia.

Sari Essayah (kd): Terrorijärjestö Isisin riveissä taistelleita varten tulisi perustaa kansainvälinen tuomioistuin Lähi-itään, eikä heidän paluutaan tule sallia turvallisuusuhan takia. Tällaisen tuomioistuimen perustamista ovat kannattaneet kaikki Pohjoismaat. Alueella olevat lapset on saatettava turvaan ja heille on annettava apua.

___________________________

Ilta-Sanomat: IS kysyi puolueilta: Miten EU:n kolme suurta kysymystä ratkaistaan? PS ja siniset erosivat muista

IS kysyi puolueilta, kuinka EU:n kolme suurta kysymystä ratkaistaan. Selviä eroja löytyi.
EU:LLA on edessään monta isoa haastetta. Niihin lukeutuvat ilmastonmuutos, maahanmuutto ja unionia hajottavat voimat.

IS selvitti, kuinka puolueet näihin haasteisiin vastaisivat esittämällä jokaiselle samat kolme kysymystä.

EUROVAALIT käydään sunnuntaina.

[...]

2 Miten maahanmuuttokysymys pitäisi ratkaista?

Turvapaikkaprosessin uudistaminen saa puolueilta laajaa kannatusta. Turvapaikkaa haettaisiin EU:n ulkorajalle saavuttaessa, jonka jälkeen jäsenmaat ottaisivat saapujia vastaan kiintiöpakolaisina.

Ajatuksena on kohdistaa apu hädänalaisimmille. Samalla saataisiin sovittua taakanjaosta EU-maiden kesken.

EU-maiden yhteistyöstä ja taakanjaosta puhuvat kaikki perussuomalaisia ja sinisiä lukuun ottamatta.

– Samalla on varmistettava, että turvapaikkaprosessia ei vesitetä jäsenmaiden välisellä kilpailulla kohden pohjaa, jossa turvapaikkalainsäädäntöä ja prosessin toimivuutta heikennetään suhteessa muihin jäsenmaihin, Vasemmistoliiton Andersson sanoo.

Sdp:n mukaan tärkeintä pakolaispolitiikkaa on silti pakolaisuuden juurisyihin vaikuttaminen lähtömaissa.

– Samalla on pyrittävä estämään järjestelmän käyttämistä muun kuin todelliseen suojelun tarpeeseen perustuvan maahanmuuton kanavana, sanoo Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm, joka on itsekin ehdolla eurovaaleissa.

KRISTILLISTEN Sari Essayah pitäisi maahanmuuttopolitiikan pääosin kansallisissa käsissä, mutta kehittäisi yhteistyötä rajavalvonnan tehostamisessa ja laittomasti alueella oleskelevien palauttamisessa.

EU:n ulkorajojen valvonnan mainitsevat kaikki Sdp:tä, vihreitä ja vasemmistoliittoa lukuun ottamatta.

– Vahva ulkoraja merkitsee myös, että mahdollisuuksia päästä laillisesti EU-alueelle on parannettava. Vastustamme EU:n ulkopuolella olevia pakolaisleirejä, Rkp:n Henriksson lisää.

Siniset taas haluaisi pitkällä aikavälillä myöntää turvapaikat lähelle lähtömaita. Puolue ehdottaa turvapaikanhakijoille myös EU:n laajuista rekisteriä, jolla tunnistettaisiin esimerkiksi rikoksia tehneet.

Maahanmuuttokysymyksissä profiloitunut perussuomalaiset vaatii ennen kaikkea tiukkaa käännytyspolitiikkaa Välimerelle. Halla-ahon mukaan Euroopan pitäisi myös tukea riittävästi konfliktialueiden lähellä olevia leirejä, jotta kurjat olot eivät ajaisi ihmisiä pyrkimään kohti Eurooppaa.