sunnuntai 14. joulukuuta 2008

HS: Muukalaispelko ja seksuaalisuus kietoutuvat toisiinsa

Helsingin Sanomien pääkirjoitussivun Vieraskynä-palstalla taiteen tohtori Helena Oikarinen-Jabai kirjoittaa rasismin perustuvan viettivoimiin. Hänen mukaansa esimerkiksi maahanmuuttajien linkittäminen seksuaalirikoksiin kertoo rasismista. Pelon ja vihan syyksi Oikarinen-Jabai toteaa alitajuisen halun mustan miehen kehoa kohtaan.

Helsingin Sanomat:
Muukalaispelko ja seksuaalisuus kietoutuvat toisiinsa
14.12.2008


Kuluvana syksynä julkisuudessa on käsitelty tuoreen kaupunginvaltuutetun maahanmuuttajavastaisia nettikirjoituksia. Erityistä huomiota on herättänyt maahanmuuttajaväestön kasvun linkittäminen seksuaalirikoksiin. Varsinkin tumma ihonväri on epäsuorasti liitetty seksuaaliseen holtittomuuteen ja viettien hallitsemattomuuteen.
[...]
Yhdysvaltojen etelävaltioissa mustien miesten väitetyn yltiöpäisen seksuaalisuuden kammo johti afroamerikkalaisten vainoamiseen, jota harjoittivat valkoisten erityisyyttä painottavat ryhmät. Passiivisesti sitä kannattivat useimmat valkoiset ja oikeuslaitos.
[...]
Mustia miehiä kohtaan tunnettua irrationaalista pelkoa ja vihaa ja sen syntymekanismeja on sittemmin pohdittu ja tutkittu paljon. Yhdeksi syyksi on todettu lynkkaajien alitajuinen halu mustan miehen kehoa kohtaan.

Lynkkauksiin liittyi usein seksuaalista väkivaltaa ja uhrien kastroimista. Tämän on tulkittu viittaavan rasismin ja seksismin toisiinsa kietoutumiseen. Omat, alas painetut viettivoimat on helpompi sijoittaa toisenlaiseksi tulkittuun kehoon.
[...]
Suomessa on viime aikoina puolusteltu erilaisia ihmisryhmiä leimaavien asenteiden esiintulon tärkeyttä maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta käsittelevien keskustelujen vauhdittajana. Keskustelu onkin tärkeää.

On kuitenkin muistettava, että rasistiseen puheenparteen tukeutuvat seksuaalisväritteiset puheet ja kirjoitukset ovat eri asia kuin varsinaiset, keskenään ristiriitaisetkin monikulttuurisuuskeskustelut. Rasistiset puheenvuorot ovat kaikuja toivottavasti aikansa eläneistä asenteista, jotka ovat tuottaneet maailmanhistoriaan hyvin surullisia lukuja.