keskiviikko 3. joulukuuta 2008

Uusi Suomi: Ministeri Astrid Thors vastasi kysymyksiin

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors vastaa Uuden Suomen verkkosivuilla lukijoiden kysymyksiin mm. maahanmuuttopolitiikasta, EU:sta ja Suomen kielipolitiikasta.

Uusi Suomi: kyselytunti
3.12.2008 16:00-17:00


Markku Huusko: Ministerivierailu
4.12.2008


15:18 Athos Smoke

Arvoisa ministeri!

1. Mitä pitäisi tehdä jotta erityisesti perussuomalaisten valtuutettujen toimesta esille noussut maahanmuuttokriittisyys saataisiin lopetettua?

2. Pitäisikö mielestänne Jussi Halla-ahon blogi poistaa netistä viranomaisten toimesta?

3.12.2008 16:17 Astrid Thors

Väite siitä, ettei esitetä faktoja maahanmuuttopolitiikassa, on väärä, ja se joka sellaisen väitteen esittää, ei ole esimerkiksi katsonut ns. kotouttamisselontekoa. Hallitus antoi sen lokakuun alussa eduskunnalle. Kenenkään tarkoitus ei ole lopettaa keskustelua maahanmuutosta, kun se vasta on alkanut. Valitettavasti kuitenkin Halla-ahosta kirjoittelu on saattanut "pimentoon", miten monta maahanmuuttajataustaista valtuutettua kunnallisvaaleissa valittiin.

Toivoisin, että poliisi ottaa vakavasti sellaiset nettikirjoitukset, jotka loukkaavat ihmisten kunniaa ja lietsovat vihaa tiettyjä ryhmiä kohtaan.

----

Työperäinen maahanmuutto vs. muu maahanmuutto
14:32 Oskari Lehtinen

Kysymys ministeri Thorsille:

Mikä on tällä hetkellä Suomeen valmiina odottavan työpaikan vuoksi muuttavien määrän suhde muista syistä maahamme muuttaviin?

Siksi kysyn, kun taannoin maahanmuuttokeskusteluiden yhteydessä näin ministeri Thorsin kummastelevan, miksi maahanmuuttoa kriittisesti tarkastelevien mielestä ihmiset eivät muka saisi tulla Suomeen, kun heillä on työpaikkakin valmiina. Ymmärtääkseni näin on kuitenkin harvan maahanmuuttajan kohdalla ja valtaosa maahanmuuttajista on tänne tullessaan työtä vailla.

Terveisin Oskari Lehtinen, Varsinais-Suomi

3.12.2008 16:21 Astrid Thors

Tammi-elokuussa 2008 myönnetyt oleskeluluvat jakaantuvat seuraavasti: 32+14 prosenttia tulee suoraan töihin sentyyppisillä oleskeluluvilla. 24 prosenttia tuli tänne opiskelemaan ja 28 prosenttia perhesiteiden perusteella. Kun lasketaan yhteen työnteko ja opiskelu, se muodostaa enemmistön. Niin sanottu muu peruste sisältää esimerkiksi erityisasiantuntijat, tutkijat sekä au pairit.

---

RKP ei aja monikultuuria
2.12.2008 21:11 Eurooppalainen

Toistan erittäin hyvän kysymyksen: "Kun sodan jälkeen suomenruotsalaiset kieltäytyivät ottamasta Karjalan evakkoja alueilleen, niin olisiko nyt aika korjata tämä rasistinen toimenpide ja kotouttaa kouluttamattomat
maahantulijat ruotsinkielisiin kuntiin ja Ahvenanmaalle?"

Jatkokysymykseni kuuluu: miten ja missä tahdissa RKP edesauttaa muun kuin suomen ja ruotsinkielisten osuuden nostoa pääasiassa ruotsinkielisissä kunnissa Porvoossa ja Raaseporissa Helsinkiin suunitellulle 20% tasolle?

Onko RKP uskottava maahanmuuton ja vieraiden kulttuurien puolustaja, kun puolue edelleen taistelee Uudeenmaan rannikkoseutujen väistämätöntä suomenkielistymistä vastaan?

3.12.2008 16:24 Astrid Thors

Maakunnista Uusimaa, Varsinais-Suomi sekä Pohjanmaa ovat alueita, joissa ulkomaalaisten kansalaisten osuus on suurin. Kun katsoo kunnittain, esimerkiksi Närpiössä, yksikielinen ruotsinkielinen kunta, maahanmuuttajat ovat noin 10 prosenttia väestöstä.

Päinvastoin kuin väitetään, myös ruotsinkielisiin kuntiin otettiin karjalaisia. Sikäläiset maanomistajat velvoitettiin maksamaan korvauksia, jotta karjalaiset saisivat maanviljelysmaata. Presidentti Paasikivi tuki tätä linjaa voimakkaasti. Hän myös ymmärsi, ettei ns. Merikoivistoa voitu siirtää suoraan ruotsinkielisille seuduille.

---

2.12.2008 20:45 Jiri Keronen

Arvoisa ministeri,

Jotta kehitysmaat voisivat päästä samalle tasolle kuin länsimainen hyvinvointivaltio, tarvitaan kehitysmaassa koulutettua ja osaavaa työvoimaa. Kehitysmaiden tilanteesta johtuen työvoiman tarve on jopa suurempi kuin länsimaissa, mutta samalla koulutuksen heikommasta laadusta ja määrällisestä vähyydestä johtuen myös työvoiman absoluuttinen määrä on pienempi. Jos tämä pieni määrä koulutettua työvoimaa siirretään kehitysmaista länsimaihin, kehitysmaiden tilanne luonnollisestikin huonontuu.

Miten otatte kantaa tähän niin sanottuun "aivopääoman" siirtoon ja sen tuomiin eettisiin ongelmiin?

3.12.2008 16:29 Astrid Thors

Suomi sitoutuu tietenkin eettisesti kestävään maahanmuuttopolitiikkaan. Olemme tukeneet näitä pyrkimyksiä muun muassa YK:n piirissä. Mutta on olemassa myös maita, joiden yhtenä strategiana on kouluttaa kansalaisiaan niin, että he löytävät työpaikkoja muualta maailmalta, mutta tukevat taloudellisesti perheitään lähtömaassa. Esimerkkeinä mainittakoon Filippiinit sekä Vietnam. Viimeksi mainitussa maassa ei pystytä luomaan työpaikkoja kaikille niille nuorille, jotka nyt tulevat työmarkkinoille.

---

2.12.2008 20:38 Jorma Pitkänen

Arvoisa ministeri!

Uskaltaisitteko kävellä kesäyönä, valkoisessa mekossa halki öisen ja pimeän Kaisaniemen puiston?

3.12.2008 16:31 Astrid Thors

En ole koskaan uskaltanut. En myöskään silloin, kun olin nuori ja maassa oli hädin tuskin muita kuin suomalaisia. Silloin muun muassa hyvä perhetuttavani joutui siinä puistossa pahoinpidellyksi.

Tietenkin meillä naisilla pitää olla samat mahdollisuudet liikkua kaupungissa ja pelon maantiedettä on torjuttava. Näin teemme muun muassa varmistamalla, että valaistus on kunnossa siellä, missä liikumme.

---

2.12.2008 19:52 jokumies

Jos maahanmuutto auttaa yhteiskuntaa niin paljon kuin olet antanut ymmärtää niin minkä takia lähes kaikki muut Euroopan maat parhaillaan kiristää maahanmuutto kriteerejään?

3.12.2008 16:34 Astrid Thors

Taloudellisesta tilanteesta huolimatta esimerkiksi Iso-Britannia ottaa vastaan töihin satojatuhansia henkilöitä. Tanska on perustanut ns. rekrytointitoimiston Intiaan ja Ruotsissa astuu tässä kuussa voimaan lainsäädäntö, jolla helpotetaan työperäistä maahanmuuttoa. Esimerkit osoittavat, miten muut maat valmistautuvat työikäisen väestön vähenemiseen.

---

Karkottamiset
3.12.2008 16:11 Torgoth

Onko teidän mielestänne olemassa mitään rikosta, jonka perusteella ulkomaalainen rikollinen, esimerkiksi somali, voitaisiin palauttaa "epävakaaseen" kotimaahansa? Onko ulkomaalaisen rikoksentekijän uhriksi joutuneen suomalaisen kärsimyksillä mitään merkitystä?

3.12.2008 16:36 Astrid Thors

Lainsäädäntömme on selkeä. On rikoksia, joiden johdosta ulkomaalainen voidaan karkottaa maasta. Samoin on rikoksia, jotka estävät turvapaikan saamisen.

---

Helsingin maahanmuutto
10:09 juge

Tähän asti tapahtunutta:

a) Jussi Pajunen kertoo maahanmuuton olevan rasite Helsingin kaupungille
b) Astrid Thors kertoo, että Pajunen sekottaa työperäiset EU-virkamiehet ym. ja pakolaiset keskenään.

Kysymys: Voiko Helsinki nyt sitten lopettaa muiden kuin jo sovittuihin töihin tulevien maahanmuuttajien vastaanottamisen? Nämä lusmuilijat kun ovat rasite veronmaksajille ja huoltosuhteelle kaikkien mielestä.

3.12.2008 16:38 Astrid Thors

Maahanmuuttajia on monenlaisia, ja Helsingin pyrkimyksenä on kansainvälistyä. Silloin tarvitaan myös monenlaista osaamista. Myös Esko Ahon johtama työ, joka pohti innovaatioita, tähdensi, miten tärkeätä on saada muualta osaajia. Mitä tulee turvapaikan hakijoihin, kunnat ovat tärkeässä asemassa ja valtio pyrkii korvaamaan kuntien kustannukset. En tulkitse Pajusta sillä tavalla, että hän haluaisi lopettaa pakolaisten vastaanoton Helsingissä.

---

Maahanmuutto ja Ruotsinkielen asema.
2.12.2008 9:12 Kielipuoli

Koska maahanmuuttajien yleisesti osaa englantia seuraavaksi parhaiten äidinkielensä jälkeen ja maahanmuuttajien prosenttuaalinen osuus tulee nousemaan ruotsinkielisten ohi, ja työllistymistä häiritsee usean kielen opettelu, niin tulisiko ruotsinkielen opetuksesta muille kuin sitä äidinkielenään puhuville luopua, ja muuttaa virallisiksi kieliksi suomi ja englanti.

3.12.2008 16:45 Astrid Thors

Maahanmuuttajien keskuudessa osataan monta kieltä, mutta kuitenkin suurin ryhmä, joka ovat venäläiset, on noin 40 000 henkeä. Mielestäni Suomessa tarvitaan enemmän kielten osaamista, ei vähemmän. Nuori, joka haluaa tehdä työtä monikansallisessa yhteisössä, tarvitsee englannin kielen lisäksi muitakin kieliä. Tällaisten työnantajien keskuudessa lähdetään itsestään selvyytenä siitä, että työntekijä pystyy työskentelemään sekä ruotsiksi että englanniksi suomen kielen ohella.

Kun vertailee opetusta muissa maissa Suomen kouluihin, meillä aloitetaan kielten opiskelu hyvin myöhäisessä vaiheessa. Nuori, alle yläasteikäinen, oppii huomattavan helposti uusia kieliä. Tätä ei riittävästi hyödynnetä meillä Suomessa.

---

Vastausta pyydetään
3.12.2008 16:37 onSlow

Arvoisa ministeri,
Onko nykyisellä maahanmuuttopolitiikalla mielestänne enemmistön kannatus?
Jos on, miten se on mitattu?
Jollei ole, eikö demokratiassa pitäisi ottaa enemmistön mielipide huomioon?
Onko valmistelussa uutta lainsäädäntöä maahanmuuttoon liittyvissä asioissa?

3.12.2008 17:04 Astrid Thors

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka perustuu hallitusohjelmaan, ja hallituksella on enemmistö eduskunnassa.

Ensi vuonna lähtee käyntiin ns. kotouttamislain uudistus, jolla pyrimme muun muassa tehostamaan maahanmuuttajien kieltenopetusta. Samassa yhteydessä on selvitettävä, mitä muuta on tehtävissä, että tiettyjen ryhmien syrjäytyminen voidaan ehkäistä.

---

EU-parlamentti
3.12.2008 16:45 Vieras

Olette toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä. Onko siinä työssä oikeasti vaikutusmahdollisuuksia, vai onko suomalaisena ministerinä enemmän? Aiotteko palata vielä EU-parlamenttiin?

3.12.2008 16:52 Astrid Thors

Mepillä on kyllä vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi niillä aloilla, joilla Euroopan parlamentti yhdessä neuvoston kanssa tekee päätöksiä, niin sanottu yhteispäätösmenettely. Tällä hetkellä näemme, miten tärkeätä työtä suomalaiset edustajat tekevät liittyen ns. ilmasto- ja energiapakettiin. Myös me suomalaiset ministerit olemme olleet yhteydessä moneen meppiin liittyen tähän samaan pakettiin, ja sitä kautta olemme löytäneet liittolaisia Suomelle tärkeissä asioissa. Suomalaisella terveys- tai opetusministerillä on tietenkin omalla alallaan enemmän vaikutusvaltaa kuin mepillä, joka työskentelee samojen asioiden parissa, koska sosiaali- ja terveys sekä opetus ovat kansallisesti päätettäviä asioita.

En aio asettua ehdokkaaksi seuraavissa Euroopan parlamenttivaaleissa.

----

3.12.2008 17:05 Astrid Thors

Kiitos mahdollisuudesta esittää faktoja maahanmuutosta.
Astrid Thors

* ilmoita asiaton viesti