lauantai 13. joulukuuta 2008

Perussuomalaiset Nuoret: Esitys uudeksi ulkomaalaislaiksi täysi susi

Perussuomalaiset Nuoret kritisoi uutta ulkomaalaislakiesitystä ja vaatii maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin eroa.

Perussuomalaiset Nuoret: tiedote
13.12.2008


[...]
Ministeri Thors on perustellut lakiesitystä sillä, ettei työvoimapula anna mahdollisuutta ulkomaalaislain harkittuun kokonaisuudistukseen. Tämä on kummallista, sillä uusi lakimuutosesitys ei sisällä lainkaan muutoksia työperäiseen maahanmuuttoon, vaan pelkästään humanitaariseen maahanmuuttoon.

Kaikkein huolestuttavinta nykyisen maahanmuuttopolitiikan ja ministeri Thorsin uskottavuuden ja pätevyyden kannalta on kuitenkin hänen ilmoituksensa, että "laki tulee nyt suunnilleen vastaamaan nykykäytäntöä." [1] Tämä viittaa siihen, että maahanmuuttopolitiikasta vastaava ministeri on tähän asti vetänyt käytännön linjaa, joka ei vastaa nyt voimassaolevaa lakia. Hän haluaa muuttaa lakia, jota hän on tähän asti ajamallaan politiikalla oman ilmoituksensa mukaan rikkonut. Thors on näin ollen valehdellut kansalle harjoitetun maahanmuuttopolitiikan todellisesta sisällöstä [2 ja 3].
[...]
Ymmärtääksemme ministeri Thors on oman ilmoituksensa mukaan toiminut vastoin voimassa olevaa lakia, ja haluaa nyt muuttaa lain vastaamaan luomaansa käytäntöä. Ministeri Thors on kiipeämässä puuhun latvasta käsin, tämä ei vastaa Perussuomalaisten nuorten oikeustajua. Tästä syystä Perussuomalaiset nuoret vaativat ministeri Astrid Thorsin eroa.