tiistai 2. joulukuuta 2008

MTV3: Thors tyrmää Pajusen maahanmuuttopuheet

MTV3 kertoo, ettei maahanmuuttoministeri Astrid Thors ymmärrä Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen huolta maahanmuuttajien keskittymisestä Helsinkiin. Pajusen laskujen perusteella vuonna 2025 joka neljäs helsinkiläinen on maahanmuuttaja. Thorsin mukaan maahanmuuttajien määrä ei ole ongelma, mutta ongelmaksi voidaan kokea vastuunjako Helsingin seudulla.

MTV3: uutinen
2.12.2008 17:30


...
Thorsin mukaan maahanmuuttajakäsitettä on laajennettava.

- Maahanmuuttajia ovat niin Helsinkiin perustettavan Kemikaaliviraston työntekijät kuin turvapaikanhakijat. Pajunen lukee valitettavasti kaikki Suomeen muutavat yhdeksi maahanmuuttajaryhmäksi, Thors kritisoi.
...
Pajunen kirjoittaa, että Helsingin 2000-luvun väestönkasvu selittyy käytännössä kokonaan maahanmuuttajataustaisen väestön kasvulla. Hän laskeskelee, että vuonna 2025 joka neljäs helsinkiläinen olisi maahanmuuttajataustainen.

- Maahanmuuttajien kohdalla ei voida puhua ongelmasta, mutta ongelmaksi voidaan kokea vastuunjako Helsingin seudulla, ministeri Astrid Thors jatkaa. Suurin osa pääkaupunkiseudulle tulevista maahanmuuttajista asettuu Helsinkiin, mikä vie kaupungin resursseja.
...
Maahanmuuttajien heikon työmarkkina-aseman parantaminen on Helsingille keskeinen haaste. Muunkielisten helsinkiläisten työttömyysaste sekä toimeentulotukea saaneiden osuus on kolme kertaa korkeampi kuin muulla väestöllä.
...
Myös ministeri Thors sanoo, että yksi maahanmuuttajiin liittyvä ongelma on työllistymisen vaikeus.

- Maahanmuuttaja joutuu esimerkiksi odottamaan työvoimatoimiston palveluja kauan. Työvoimatoimistot pyrkivät kyllä palvelemaan heitä mahdollisimman hyvin, mutta kapasiteettia pitäisi lisätä.