maanantai 4. tammikuuta 2016

HS: Oikeustieteilijöiltä ankaraa arvostelua: Suomi torjuu kyseenalaisin perustein Saksasta tulevia turvapaikanhakijoita

Helsingin Sanomat: Oikeustieteilijöiltä ankaraa arvostelua: Suomi torjuu kyseenalaisin perustein Saksasta tulevia turvapaikanhakijoita 4.1.2016

Oikeustieteilijöiden mielestä Rajavartiolaitos tulkitsee lakeja valikoivasti ja erikoisella tavalla.

Oikeustieteilijät arvostelevat tiukasti Rajavartiolaitoksen varustamoille ennen joulua lähettämää kirjettä.

Kirjeessä poliisi ja Rajavartiolaitos toteavat, että rangaistavaa maahantulon järjestämistä on tuoda tai yrittää tuoda Suomeen ulkomaalainen, jolla ei ole maahantuloon vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia, oleskelulupaa tai vastaavaa asiakirjaa.

Euroopan yliopistoinstituutin kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheinin pitää Rajavartiolaitoksen toimintaa hyvin kyseenalaisena.

”Rajavartiolaitos yrittää ehkä paikata lainsäätäjän työtä, mikä ei sille kuulu. Kuljetusyhtiöitä mahdollisesti koskevat velvollisuudet ja sanktiot eivät koske Schengen-alueen sisäistä liikennettä, vaan ainoastaan ulkorajaliikennettä eli Schengenin ulkopuolelta tulevia. Näin on eduskunta päättänyt.”

Kirjeessä todetaan, että Saksan Travemünden ja Helsingin välinen lauttayhteys on syksyn ajan ollut merkittävä laittoman maahantulon reitti Suomeen.

Rajavartiolaitoksen mukaan reitin kautta on saapunut Suomeen kuusi kertaa viikossa 20–30 ulkomaalaista, joilla ei ole maahantuloon vaadittavia asiakirjoja.

Travemünden ja Helsingin välillä liikennöivä Finnlines ilmoitti jo 23. joulukuuta, että se ei kirjeen takia ota kuljetettavakseen matkustajaa, jolla ei ole kaikkia maahantuloon vaadittavia asiakirjoja.

Poliisi ja Rajavartiolaitos vetoavat kirjeessään myös ulkomaalaislakiin.

Ulkomaalaislain mukaan liikenteenharjoittajan on varmistettava, että sen Suomeen ulkorajaliikenteessä kuljettamalla ulkomaalaisella, joka ei ole unionin kansalainen tai häneen rinnastettava, on maahantuloon vaadittava matkustusasiakirja sekä vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Kirjeen mukaan ulkomaalaisen maahantulon edellytykset olisi perusteltua selvittää myös sisärajaliikenteessä.

”Pykälässä yksityistä kuljetusyritystä velvoitetaan selvittämään maahantulon edellytykset ulkorajaliikenteessä eli Schengen-alueen ulkorajoilla. Rajavartiolaitoksen mielestä olisi perusteltua selvittää nämä tiedot myös sisärajaliikenteessä. Epäilen, että rajavartiolaitoksella ei ole toimivaltaa laajentaa yksityisten toimijoiden velvollisuuksia lain nimenomaisen sanamuodon ulkopuolelle”, sanoo kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi.

Professori Scheinin on samaa mieltä.

”Jos pakolainen saa turvapaikan, kuljetusyhtiö ei saa rikosoikeudellista rangaistusta eikä sanktiomaksua. Jos turvapaikanhakija ei saa turvapaikkaa, mahdollinen rangaistus annetaan laittoman maahantulon rikollisessa tarkoituksessa järjestäneelle eikä kuljetusyhtiölle.”

Ulkorajaliikenteessä kuljetusyhtiötä uhkaisi ulkomaalaislain rikkomisesta 3 000 euron rangaistusluonteinen seuraamusmaksu matkustajaa kohden, mutta ei rikossyyte.

”Laittoman maahantulon järjestämisestä ei ketään voida tuomita, jos toiminnalle on humanitaariset perusteet. Kuljetusyhtiösanktiot eivät lainkaan koske EU:n sisäistä liikennettä”, Scheinin sanoo.

Koskenniemi korostaa myös, että Rajavartiolaitos on tulkinnut valikoivasti rikosoikeuden säännöstä laittoman maahantulon järjestämisestä. Kirjeessä jätetään täysin mainitsematta, että laittomasta maahantulon järjestämisestä ei voida tuomita, jos sille on humanitaariset perusteet.

”Suomeen siis saa tuoda tiettyjä henkilöitä siitä riippumatta, onko heillä tarvittavat asiakirjat. Tämä koskee tänä päivänä erityisesti Syyrian kansalaisia, jotka Suomessa todennäköisesti saavat turvapaikan. Olisi sekä epäoikeudenmukaista että epäjohdonmukaista, että rangaistaisiin sellaisen henkilön tuomisesta maahan, jolla on oikeus saada turvapaikka.”

Helsingin yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessorin Sakari Melanderin mielestä Suomessa on ongelmana sekin, että laittoman maahantulon järjestämistä koskevasta rikosoikeuden poikkeussäännöksestä ei ole korkeimman oikeuden ennakkoratkaisua.

”On hyvin vaikea käsittää, miten laivanvarustajat voisivat rinnastua rikollisesti ihmisiä salakuljettaviin. Pakolaisten oikeusasemaa koskevat kansainväliset sopimukset on Rajavartiolaitoksen kirjeessä sivuutettu kokonaan. Rajavartiolaitos ei ole ilmeisesti miettinyt sitä, mikä on laittoman maahantulon järjestämistä koskevan pykälän tarkoitus”, sanoo Melander.

Euroopan unionin oikeudessa laittoman maahantulon järjestämistä arvioitaessa on otettava nimenomaan huomioon pakolaisten oikeuksia määrittävät kansainväliset sopimukset.

”Onhan sekin täysin mahdollista, että vainotut ihmiset hakevat turvapaikkaa juuri siksi, että heillä ei ole mahdollisuutta saada tarvittavia matkustusasiakirjoja.”

Rajavartiolaitoksen nimissä kirjoitetun kirjeen on allekirjoittanut oikeudellisen osaston päällikkö Ari-Pekka Koivisto, joka on entinen valtionsyyttäjä. Kirje on lähetetty tiedoksi muun muassa sisäministerille.


Poikkeussäännös laittoman maahantulon järjestämiseen

- Rikoslaissa on laittoman maahantulon järjestämiseen erillinen poikkeussäännös.

- ”Laittoman maahantulon järjestämisenä ei pidetä tekoa, jota erityisesti huomioon ottaen tekijän humanitaariset tai läheisiin perhesuhteisiin liittyvät vaikuttimet sekä ulkomaalaisen turvallisuuteen vaikuttavat olot hänen kotimaassaan tai vakinaisessa asuinmaassaan on pidettävä kokonaisuutena ottaen hyväksyttävistä syistä tehtynä.”

Lähde: Rikoslain 17. luvun 8 §.