torstai 18. elokuuta 2011

YLE: Romanilasten koulunkäyntiä helpotetaan Lahdessa

YLE: Romanilasten koulunkäyntiä helpotetaan Lahdessa 18.8.2011

Romanilasten koulunkäyntiongelmiin on puututtu Lahdessa. Uuden hankkeen myötä kouluihin on tullut uudenlaista kerhotoimintaa, romanikielen opetusta ja romanihenkilökuntaa. Myös koulujen ja kotien välistä yhteistyötä on tiivistetty. Pohjimmiltaan kysymys on kulttuurierojen ymmärtämisestä ja hyväksymisestä.

Romanilasten koulunkäynnissä on ollut ongelmia jo vuosikymmeniä. Useiden tutkimusten mukaan valtaosa romaniperheiden lapsista jättää peruskoulunsa kesken. Niistä, jotka peruskoulun suorittavat, iso osa saa tavallisesti todistuksensa erityisluokalta.

Sama ilmiö on huomattu myös Lahdessa.

- Olemme huolestuneina seuranneet, kuinka romanilapsen siirtämisestä erityisluokalle on tullut melkeinpä tapa, sanoo nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Keijo Bantzar.

Kysymys kulttuurierojen ymmärtämättömyydestä

Kouluissa on yleensä noteerattu romanilasten runsaat poissaolot, jotka johtuvat romaniperheiden erilaisesta kulttuurista.

- Jos romaniperheessä vaikkapa isovanhempi sairastuu, niin koko suku jää hoitamaan häntä kotiin, Bantzar selostaa.

Pohjimmiltaan koulunkäyntiongelmissa on siis kyse kulttuurieroista.

- Kulttuurieroihin ei tutustuta. Jos niihin tutustuttaisiin ja niitä tutkittaisiin, niin paljolta säästyttäisiin, Bantzar kiteyttää.

Romanikielen opetusta ja romanihenkilökuntaa

Lahdessa romanilasten asemaa parannetaan nyt monella rintamalla. Kaupunki järjesti perheleirin, jossa romaniperheille kerrottiin koulunkäynnistä ja sen merkityksestä. Kouluille on järjestetty myös uudenlaista iltapäiväkerhotoimintaa, johon romanilapset ovat innolla osallistuneet.

Ensimmäistä kertaa myös romanikieltä voi opiskella Lahdessa. Sillä on suuri merkitys lasten identiteetin vaalimisen näkökulmasta.

Lahdessa toimii myös romanitaustainen koulunkäyntiavustaja Katariina Palmroos. Hän auttaa oppilaita läsnäolollaan ja toimii konfliktitilanteissa "kulttuuritulkkina".

- Se on lapselle helpottavaa, kun luokassa on myös töissä romani. Ja jos tulee jotain ongelmia, niin minä tiedän, mikä se tilanne on ja pystyn selvittämään sen koulun väelle, Palmroos kuvailee.

Lahden peruskouluissa on tällä hetkellä yhteensä 39 romanilasta. Romanilasten perusopetuksen tukemisen hanke on opetushallituksen rahoittama, ja sille on myönnetty tässä vaiheessa rahoitusta vuoden 2012 loppuun asti.