keskiviikko 24. elokuuta 2011

Verkkouutiset: Suomalaiset maailman kriittisimpiä muslimeja kohtaan

Verkkouutiset: Suomalaiset maailman kriittisimpiä muslimeja kohtaan 24.8.2011

Keskiviikkona julkaistun 34 maata ja yli 50 000 vastaajaa käsittävän tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat kaikista tutkituista kansoista ylivoimaisesti kielteisimmin muslimeihin.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, Kirkon tutkimuskeskuksen ja Tilastokeskuksen yhdessä toteuttaman tutkimuksen mukaan suomalaisista 51 prosenttia suhtautuu erittäin tai melko kielteisesti muslimeihin.

Melko tai erittäin myönteisesti islaminuskoisiin suhtautuu vain kuusi prosenttia suomalaisista. 43 prosenttia ei osannut vastata tai oli asenteeltaan neutraali.

Suomalaisten mielikuvat myös buddhalaisuudesta ja hindulaisuudesta ovat poikkeuksellisen kielteisiä tutkimusmaiden joukossa, mutta kriittisyys ei yllä lähellekään samoihin lukuihin kuin muslimeihin kohdistuva negatiivinen käsitys.

Muslimit poikkeus

Suomi on nyt ensi kertaa mukana kansainvälisen ISSP-tutkimusohjelman uskontokyselyssä, joten suoraa vastausta siihen, miten suomalaisten kriittisyys muita uskontoja kohtaan on kehittynyt, ei kansainvälinen aineisto tarjoa.

- Kirkon tutkimuskeskuksen omien tutkimusten mukaan suomalaisten asenteet muita uskontoja kohtaan ovat 80-luvulta alkaen muuttuneet myönteisemmiksi. Poikkeus on islam, jota kohtaan asenteet ovat kiristyneet, kertoo tutkija Kimmo Ketola.

Ketola uskoo, että yksi syy muutokseen on uskonnollinen terrorismi, joka yhdistetään juuri muslimeihin.

Tutkija Harri Palmun mukaan voimakkaasti katukuvassa näkyvä uskonnollisuus, kuten musliminaisten huntu, herättää suomalaisissa kielteisiä mielikuvia.

Palmu on valmis yhdistämään muslimikriittisyyden kasvun myös perussuomalaisten nousuun todeten, että tutkimustulosten mukaan maahanmuuttokriittisellä puolueella näyttää olevan paljon potentiaalia suomalaisten joukossa.

- Kyllä minäkin väittäisin, että ainakin löyhä linkki perussuomalaisten nousuun tulee tätä kautta, sanoo puolestaan politiikan tutkija Sami Borg.

Suomalaiset eivät onnellisimpia

Muutoin tutkimus ei tarjoa suuria yllätyksiä: neljä viidestä suomalaisesta pitää voimakkaita uskonnollisia käsityksiä omaavia ihmisiä suvaitsemattomia. Suomalaisia leimaa uskontokriittisyys ja Suomessa on poikkeuksellisen vähän niitä, joiden mielestä totuus löytyy vain yhdestä uskonnosta.

Uskonnon kentällä Suomessa on vähän ääripäitä: erittäin uskonnollisina itseään pitää vain kahdeksan prosenttia, erittäin ei-uskonnollisena alle viidennes. Jumalaan uskoo ilman epäilystä joka viides, joka kymmenes taas ei usko.

Suomalaisia on tähän asti pidetty onnellisimpien kansojen kärkikastissa, mutta nyt tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset sijoittuvat onnellisuudessa vasta sijalle 20 kaikkien muiden Pohjoismaiden jälkeen.

Silti neljä viidestä suomalaisesta kokee olevansa ainakin melko onnellinen.
Maailman onnellisimmat ihmiset löytyvät tutkimuksen mukaan Yhdysvalloista, Belgiasta ja Uudesta Seelannista. Vähiten onnellisia ollaan Turkissa ja Latviassa.