perjantai 6. maaliskuuta 2020

HS: Sisäministeri Ohisalo: Kreikka tekee väärin kieltäytyessään ottamasta vastaan turvapaikka­hakemuksia, Suomi tukee silti Kreikkaa rajavalvonnassa

Helsingin Sanomat: Sisäministeri Ohisalo: Kreikka tekee väärin kieltäytyessään ottamasta vastaan turvapaikka­hakemuksia, Suomi tukee silti Kreikkaa rajavalvonnassa 6.3.2020
Yle: Sisäministeri Maria Ohisalo: Kreikka toimii väärin, turvapaikkahakemukset pitäisi käsitellä
MTV: Eeva Lehtimäen kommentti: Kreikka polttelee sisäministeri Ohisalon näpeissä – todellisuus ja toiveet eivät kohtaa Suomen linjassa

KREIKKA tekee väärin, kun se kieltäytyy ottamasta kuukauden ajan vastaan turvapaikkahakemuksia, sanoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) perjantaina. Tämä ei silti Ohisalon mukaan estä Suomea auttamasta Kreikkaa ja lähettämästä virkamiehiä Kreikan ja Turkin rajalle Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin operaatioon.

”Kun katsomme kansainvälisiä velvoitteita, niin totta kai, turvapaikkahakemuksia pitäisi ottaa käsittelyyn. Kun Kreikka ei nyt kykene toimimaan kansainvälisten velvoitteiden mukaan, meidän tehtävä on tukea Kreikkaa tässä vaikeassa tilanteessa, jotta he voisivat paremmin toimia viranomaisten yhteistyöllä. Siksi Suomi myös lähettää Kreikkaan töihin viranomaisia”, Ohisalo sanoi Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa Helsingissä.

Myöhemmin Ohisalo pyrki täsmentämään lausuntoaan Twitterissä. ”Turvapaikan hakeminen on perusoikeus. Yleisellä tasolla, isossa kuvassa – siitä pitää voida aina pitää kiinni. Aina ja kaikkialla ei kuitenkaan olla ihanteellisessa tilanteessa”, hän kirjoitti.

SUOMI VASTAA Kreikan pyyntöön lähettämällä ensi viikolla suomalaisia rajavalvojia valvomaan Kreikan ja Turkin välistä maarajaa.

Ohisalon mukaan jää yksittäisten Frontexin operaatiossa toimivien suomalaisten virkamiesten tehtäväksi toimia niin, että he eivät riko Frontexin sääntöjä ja kansainvälisiä sopimuksia. Suomi voi Ohisalon mukaan kuitenkin tarpeen mukaan vielä harkita sitä, muodostuuko Frontexin operaatiosuunnitelma Kreikan rajalla sellaiseksi, että suomalaiset rajavartijat voivat osallistua toimintaan.

”On selvää, että suomalaiset virkahenkilöt eivät voi lähteä mukaan lain rikkomiseen.”

MUUN MUASSA YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on kannanotossaan lausunut, että Kreikka rikkoo kansainvälistä oikeutta, koska se ei ota kuukauteen vastaan turvapaikkahakemuksia.

”Kaikilla valtioilla on oikeus valvoa rajojaan ja hallita epäsäännöllistä liikettä, mutta samalla tulisi pidättäytyä käyttämästä liiallista tai suhteetonta voimaa ja oli pidettävä yllä säännönmukaisia turvapaikkahakemusjärjestelmiä”, UNHCR lausuu Kreikan tilanteesta.

EU:ssa turvapaikanhakijan oikeusasemaa sääntelee monta tasoa. Euroopan unionin maita koskevat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joista turvapaikkaoikeuden kannalta olennaisimpia ovat Euroopan ihmisoikeussopimus sekä Geneven pakolaissopimus ja sen sisältämä palautuskieltoperiaate.

Se, miten Kreikka mahdollisesti rikkoo EU:n sopimuksia ja kansainvälisiä turvapaikanhakijoiden oikeuksia määrittäviä sopimuksia, ratkeaa lopulta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Ohisalo sanoo.

Samoin saatetaan arvioida myös Frontexin operaation lainmukaisuus.

Siitä, että vastassa on hyvin mahdollisesti tilanteita, joissa rajavalvoja joutuisi toimimaan lain vastaisesti, on jo esimerkkejä. Ohisalo nostaa itse esiin se, miten Tanskasta Poseidon-operaatioon osallistunut partioalus on joutunut kieltäytymään operaatiossa saamastaan tehtävästä, koska se olisi rikkonut sääntöjä.

OHISALO muistuttaa siitä, että Suomen Venäjän-vastaisella rajalla voisi olla vastaava tilanne, ja silloin Suomi toivoisi muiden EU-maiden tulevan apuun. Tällöinkään Suomi ei Ohisalon mukaan voisi keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottoa.

”Suomi on sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiin, ja me otamme vastaan turvapaikanhakijoiden hakemukset.”Kokoomus kertoi perjantaina, että se vaatii, että myös Suomeen on luotava valmius rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

Perussuomalaiset puolestaan ilmoitti tekevänsä välikysymyksen siirtolaistilanteesta.

SUOMESTA lähtee Frontexin kaikkiaan kaksi kuukautta kestävään nopean toiminnan operaatioon Kreikan ja Turkin väliselle maarajalle ensin kuukaudeksi neljän hengen rajavartiopartio ja partion koira. Kuukauden jälkeen partio ja koira vaihtuvat seuraaviin neljään rajavartijaan ja koiraan, kertoo rajavartiolaitoksen esikunnan kansainvälisen yhteistyön yksikön rajaturvallisuusasiantuntija Ville Joskitt.

”Lisäksi Varsovaan lähetetään yksi koordinaatioupseeri operaation komentokeskukseen kuukaudeksi kerrallaan, eli kuukauden jälkeen tulee toinen tilalle. Tehtävänä on raportointi ja tilannekuvan tuottaminen.”

Lisäksi Suomi valmistautuu lähettämään myös Frontexin merioperaatioon lisää miehistöä jo operaatiossa toimivaan valvonta-alukseen.

JOSKITT kuvaa Frontexin nopean toiminnan operaatioita eräänlaiseksi rajavalvonnan palokunnaksi, jolla pystytään reagoimaan tilanteisiin, joissa rajan yli tulee nopeasti poikkeuksellisen paljon ihmisiä.

Nopean toiminnan operaatioita on ollut tätä ennen kaksi. Nyt alkava operaatio eroaa aikaisemmista siinä, että tulijamäärä rajan yli kasvoi vain muutamassa päivässä. Kreikan ja Turkin rajalla on jatkuvasti laittomasti rajan ylittäviä, ja alueella on jo entuudestaan myös Frontexin rajavalvojia.

”Tässä operaatiossa on otolliset mahdollisuudet siihen, että vastaan voi tulla tilanteita, joissa on todella pohdittava, toteutuvatko perusoikeudet”, Joskitt sanoo.

Kyse ei kuitenkaan ole vai siitä, että perusoikeuksia rikkoisi Kreikka omilla kansallisilla päätöksillään. Turkki on tuonut tuhannen poliisin erikoisjoukot omalle puolelleen rajavyöhykettä.

”Suomen osallistumisen kannalta oleellista on se, että Frontex-operaatiossa osallistujat toimivat täysin lakien ja asetusten mukaisesti.”

Joskitt kertoo suomalaisten rajavalvojien partioivan joko kaksin tai kaikki neljä samassa partiossa aivan Kreikan ja Turkin rajan tuntumassa. ”Suomalaiset eivät toimi yksin, vaan jokaisen partioon tai soluun isäntämaa Kreikka on velvollinen laittamaan oman jäsenen, joka edustaa toimivaltaa.”

Suomen kannalta tehtävät ovat operaatiossa selkeitä, Joskitt sanoo. ”Suomalaiset tekevät käytännön rajavalvontaa. Partio havainnoi ja tarvittaessa etsii maastossa liikkuvia ja estää maastossa liikkuvia pakenemasta. Otamme rajan yli tulleet kiinni. Varustamme partiot näihin tehtäviin, ja heillä on eurooppalaisella mittakaavalla aika kova suorituskyky.”

PERIAATTEESSA ole syytä olettaa, etteikö Frontexin operaatiossa pystyttäisi turvaamaan rajan Kreikan rajan yli tulevien perusoikeuksien toteutuminen, Joskitt sanoo.

”Emme tee maailmanpolitiikkaa emmekä Kreikan politiikkaa. Me emme sovella mitään isäntämaan kansallisia tarkentavia ohjeistuksia, vaan toimimme operaatiosuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Resursseja ei saa käyttää lainvastaiseen toimintaan, eikä tässä operaatiosuunnitelmassa ole mitään, mikä niitä rikkoisi.”

Kreikan ja Turkin rajalla on jo Frontexin operaatio käynnissä. Yleensä ne ihmiset, jotka rajavalvojat rajalta tavoittavat, ilmoittavat heti hakevansa turvapaikkaa, Joskitt sanoo.

”Jos on saapunut laittomasti maahan, rajaviranomainen on velvollinen ottamaan henkilön kiinni. Jos henkilö hakee turvapaikkaa, hänet siirretään rekisteröinti- tai identifiointipisteeseen. Siellä otetaan sormenjäljet mahdollista jatkotoimenpiteitä varten, tehdään muita rekisteröintitoimenpiteitä. Pyritään siis identifioimaan tulija, jotta tältä voidaan ottaa turvapaikkahakemus kirjallisessa muodossa hallitusti vastaan. Henkilöt myös viedään jonkinlaiseen säilöönottopisteeseen, jotka voivat olla myös tilapäisiä, jos tulijoita on paljon.”

Frontexin maarajaoperaation rajavalvojien tehtäviin kuuluu saattaa kiinni otettu tulija Kreikan rajapoliisin haltuun. Tästä eteenpäin kyse on Kreikan viranomaisten prosessista, Joskitt sanoo.

”Jos kiinniotettu henkilö hakee turvapaikkaa, rajavartijat huomioivat sen, ja asiakas ohjataan Kreikan rajapoliisille. Kreikka pyytää Frontexilta nimenomaan rajavartiopartioita. Heidän tehtävänään ei ole olla muutoin osa turvapaikan hakemisen käsittelyketjua.”