tiistai 2. kesäkuuta 2015

HS: Ulkomaalaisten työntekijöiden raskas lupaprosessi pysyy voimassa

Helsingin Sanomat: Ulkomaalaisten työntekijöiden raskas lupaprosessi pysyy voimassa 2.6.2015

Yritykset pettyivät EU:n ulkopuolisten työntekijöiden tarveharkinnan jatkamiseen

Suomeen ei tulevaisuudessakaan pääse töihin EU:n ulkopuolelta ilman raskasta lupaprosessia, vaikka työpaikka olisi hankittu.

Syynä on saatavuusharkinta, jonka Juha Sipilän (kesk) hallitus päätti säilyttää vastoin kokoomuksen ja keskustan vaaliohjelmia.

Saatavuus- tai tarveharkinta tarkoittaa, että viranomaiset voivat estää ulkomaalaisen työntekijän maahantulon, jos alueella asuu työttömiä ammattilaisia. Taustalla on ajatus, että rekrytoivan työnantajan olisi ensisijaisesti palkattava työtön.

"Melkoinen pettymys", luonnehtii Helsingin seudun kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen hallituksen ratkaisua.

"Toivoimme muutosta", sanoo Lassila & Tikanojan rekrytointipäällikkö Visa Myllyntaus.

Esimerkiksi Lassila & Tikanoja ei palkkaa EU:n ulkopuolelta tulevia ihmisiä, jos heillä ei ole työskentelyyn oikeuttavaa työlupaa valmiina. Syynä on raskas, kaksivaiheinen lupamenettely, joka voi pahimmillaan kestää kuukausia.

"Liian hidasta ja monimutkaista", Myllyntaus perustelee.

Raskaaseen lupaprosessiin on puuttunut myös valtiontalouden tarkastusvirasto, joka on todennut, että lainsäädännön selkeyttäminen tehostaisi valtion varojen käyttöä.

Myllyntaus sanoo, että hallituksen ratkaisu pitää menettely ennallaan on lyhytnäköinen. "Maailma on menossa siihen, että meillä on pian kansainväliset työmarkkinat."

Elinkeinoelämän pettymys ei saa ymmärrystä työvoimaviranomaiselta.

Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä pitää hallituksen linjausta "järkevänä", kun maassa on paljon työttömiä.

"Olisi ollut epäloogista avata duunariammatit ulkomailta rekrytoitaville ulkomaalaisille nyt", Sorainen sanoo.

Soraisen mukaan lupakäytännön purkamista ajavien kannattaa miettiä, miksi työnantaja haluaisi palkata ulkomaalaisen, kun "kulttuurin ja kielen tunteviakin" on tarjolla.

Kyse voi Soraisen mukaan olla työnantajan halusta vähentää työntekijäpuolen neuvotteluvoimaa. Muualta tulevat työntekijät eivät ehkä ole järjestäytyneitä. "Todennäköisesti he ovat muutoinkin vähään tyytyväisiä", Sorainen sanoo.

Rekrytointipäällikkö Myllyntaus sanoo ymmärtävänsä pelkoja, joita työperäiseen maahanmuuttoon liittyy.

Hänen mukaansa töitä riittää suomalaisille. "Meillä esimerkiksi on sata työpaikkaa auki joka päivä."

Myllyntauksen mukaan harva työnantaja lähtee kuitenkaan ehdoin tahdoin rekrytoimaan ulkomaalaisia. "Se tulee kalliiksi ja vaatii perusteellista perehdyttämistä." Hänen mukaansa tiettyjen alojen työvoimaa on vaikea löytää Suomesta.

Hallituksen ratkaisu on työvoitto perussuomalaisille, sillä kokoomus ja keskusta ajoivat tarveharkinnan poistamista ennen vaaleja.

Asiasta on kiistelty jo pitkään. Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on vastustanut tarveharkinnan poistoa, kun elinkeinoelämän keskusliitto EK puolestaan on ajanut sitä.


Fakta
Suomeen töihin
- EU:n ulkopuolelta tulevan työntekijän työlupahakemuksesta päättää ensin TE-toimisto.
- Lopullisen päätöksen tekee maahanmuuttovirasto Migri.
- Kaksivaiheinen käsittely kestää joskus yli säädetyn neljän kuukauden ajan.
- EU:n ulkopuolelta Suomeen tulee työ- ja elinkeinoministeriön mukaan eniten työntekijöitä Venäjältä, Ukrainasta, Filippiineiltä ja Kiinasta.