keskiviikko 20. huhtikuuta 2016

Aamulehti: Suomi hyväksyy turvapaikanhakijakiintiöt kriisitilanteissa

Aamulehti/STT: Suomi hyväksyy turvapaikanhakijakiintiöt kriisitilanteissa 20.4.2016
Sisäministeriö: Ministeri Orpo: Eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä on uudistettava

Suomi hyväksyy Dublin-sopimuksen uudistamisen siten, että turvapaikanhakijoita voidaan siirtää kriisitilanteissa EU-maasta toiseen. Hallitusohjelman mukaan siirtojen pitää olla vapaaehtoisia.

EU:n komissio on esittänyt kaksi vaihtoehtoa Dublin-sopimuksen uudistamiseen. Molemmat sisältävät ajatuksen turvapaikanhakijoiden siirroista maakohtaisin kiintiöin. Tällä pyritään jakamaan vastuuta tasaisemmin EU-maiden kesken. Suomi ei hyväksy sitä, että komissio saisi päättää siirtojen käynnistämisestä.

Hallitus linjasi kantansa EU:n turvapaikkapolitiikan uudistamiseen alkuviikosta. EU-maiden sisäministerit keskustelevat aiheesta huomenna Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Petteri Orpo (kok.).

Kreikan ja Italian painetta helpottavista väliaikaisista kiintiöistä on jo sovittu, mutta niiden toimeenpano on ollut hidasta. Kiintiöiden hyväksyminen on ollut Suomessa vaikeaa etenkin perussuomalaisille. Hallitus äänesti tyhjää, kun asiasta syksyllä päätettiin.

Vapaaehtoisia vai pakollisia?

Jos uudesta kiintiömekanismista joudutaan äänestämään, Suomi on jälleen tukalassa tilanteessa. Hallitus on tulkinnut, että kiintiöt ovat vapaaehtoisia, jos EU-maat saavat sovittua niistä yksimielisesti. Jos äänestykseen joudutaan, kiintiöistä tulee väistämättä pakollisia, koska myös vastaan äänestävien maiden on pantava ne toimeen.

Joukko itäisen Keski-Euroopan maita äänesti väliaikaisia kiintiöitä vastaan. Unkari ja Slovakia ovat vieneet päätöksen EU-tuomioistuimeen.

Uutta äänestystä ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä, sillä komissio ei ole vielä edes laatinut virallista lakiesitystä Dublin-sopimuksen uudistamisesta. Sen on tarkoitus valmistua kesään mennessä EU-maiden käymän keskustelun pohjalta.

Nykyisen Dublin-sopimuksen mukaan turvapaikkahakemuksesta vastaa maa, johon tulija ensin saapuu. Hallituksen mukaan tästä periaatteesta ei pidä luopua. Kuormittuneesta maasta voitaisiin kuitenkin kriisitilanteessa siirtää turvapaikanhakijoita muihin EU-maihin.


________________________________________

Sisäministeriö: Ministeri Orpo: Eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä on uudistettava

EU:n sisäministerit kokoontuvat oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon Luxemburgiin 21.4. Kokouksen aiheena on muun muassa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen. Tavoitteena on turvapaikkaprosessien ja päätöksenteon yhdenmukaistaminen.

Komissio antoi tiedonannon uudistamisesta 6.4., joka sisältää ehdotuksia muun muassa niin sanotusta Dublin-järjestelmästä. Dublin-asetuksen mukaan turvapaikanhakija on rekisteröitävä ja hänen asiansa on käsiteltävä ensimmäisessä EU-maassa, johon hän saapuu.

- Nykyjärjestelmä ei toimi. Sen vuoksi turvapaikkajärjestelmä on uudistettava kokonaisuudessaan. Suomen kannalta olisi hyvä, että sisäisten siirtojen järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön kriisitilanteessa, kun tulijamäärät vaarantavat Dublinin soveltamisen jäsenmaassa ja aiheuttavat vakavaa häiriötä koko EU:lle. Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi osallistua sisäisiin siirtoihin, kokouksessa Suomea edustava sisäministeri Petteri Orpo sanoo.

Suomen kanta on, että on saatava selkeä ja toimiva järjestelmä, joka edellyttää tiettyjä muutoksia EU-lainsäädäntöön. Järjestelmän on kiistatta määritettävä turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio ja maahan saapuvat henkilöt on tunnistettava ja rekisteröitävä. Tilanne ulkorajoilla on saatava hallintaan ja palautukset toimimaan kolmansien maiden kanssa.

Turvapaikanhakijoiden laajamittainen ja hallitsematon saapuminen EU:n alueelle on rasittanut suuresti sekä jäsenvaltioiden että Euroopan turvapaikkajärjestelmiä. Nykyinen järjestelmä, mukaan lukien Dublin ja Schengen, ei pysty vastaamaan näin suureen muuttopaineeseen.

Turvapaikanhakijoita uudelleensijoitetaan Turkista

Sisäministerit keskustelevat kokouksessaan myös muuttoliiketilanteesta, erityisesti Turkin kanssa tehtävän yhteistyön osalta. On tärkeää, että EU jatkaa yhteistyötä Turkin kanssa muuttoliikkeen hallitsemiseksi. Tarkoitus on, että jokaista Kreikan saarilta Turkkiin palautettua syyrialaista kohden uudelleen sijoitetaan yksi muu syyrialainen Turkista jäsenmaihin tai muihin EU:n ulkopuolisiin maihin, jotka ovat mukana järjestelyssä. Asiasta sovittiin EU-Turkki-julkilausumalla 18.3.2016.

Tavoitteena on, että suuren laittomien maahantulijoiden määrän sijaan EU:n alueelle saapuu pienempi määrä kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia maahantulijoita laillisesti. Ihmisten uudelleensijoittamisella päästäisiin järjestäytyneempään, ennakoitavampaan, humanitaarisempaan ja hallitumpaan maahantuloon.

Suomi pitää tehokasta ja toimivaa palautuspolitiikkaa välttämättömänä. Kaikki EU:n alueelle laittomasti saapuvat tulee rekisteröidä ja laittomista maahantulijoista täytyy nopeasti erottaa kansainvälistä suojelua tarvitsevat. Muut maahantulijat on tehokkaasti ja pikaisesti palautettava lähtö- tai kauttakulkumaihin.

EU:n ja kolmansien maiden kanssa käytäviä palauttamista ja takaisinottoa koskevia neuvotteluprosesseja tulee jatkaa. Suomen näkökulmasta neuvottelut pitäisi aloittaa myös Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa.