torstai 28. huhtikuuta 2016

Verkkouutiset: Perheenjäsenien ensimmäisistä oleskelulupahakemuksista tulee maksullisia

Verkkouutiset: Perheenjäsenien ensimmäisistä oleskelulupahakemuksista tulee maksullisia 28.4.2016

Kansainvälistä suojelua saavien ulkomaalaisten perheenjäsenien ensimmäiset oleskelulupahakemukset ovat jatkossa aina maksullisia.

Taustalla on hakemusmäärien ennakoitu kasvu, jonka myötä hakemusten käsittely tulee vaatimaan entistä enemmän resursseja. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemusten maksullisuutta torstaina.

Viime vuonna turvapaikanhakijoiden määrä kymmenkertaistui edellisvuoteen verrattuna, ja sen myötä myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden perheenjäsenten oleskelulupahakemusmäärien ennakoidaan kasvavan merkittävästi tulevasta kesästä alkaen.

Maahanmuuttovirasto on arvioinut, että tänä vuonna jätettäisiin jopa 17 000 hakemusta. Viime vuonna hakemuksia jätettiin yhteensä 770.

Käsittelymaksuista kerättävillä tuloilla voidaan kattaa ainakin osa kustannuksista, joita henkilöstötarpeen kasvu aiheuttaa Maahanmuuttovirastolle ja Suomen edustustoille ulkomailla.

Pääsääntöisesti oleskelulupahakemukset ovat jo nykyisin maksullisia. Maksullisuus koskee lähtökohtaisesti myös perheenjäsenten oleskelulupahakemuksia. Poikkeuksena ovat olleet kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenjäsenet tietyin edellytyksin. Nyt poikkeuksesta luovutaan.

Jatkossakin esimerkiksi turvapaikkahakemukset ja pakolaiskiintiössä Suomeen otettavan ulkomaalaisen oleskelulupahakemukset säilyvät maksuttomina.

Aikuisen perheenjäsenen ensimmäinen oleskelulupa maksaa 455 euroa, joka kattaa hakemuksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Lapsen oleskelulupa maksaa 230 euroa, eli noin puolet omakustannushinnasta.

Humanitaarisen suojelun kategoriasta luovutaan

Jatkossa Suomesta kansainvälistä suojelua hakeneelle voidaan myöntää turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella. Erillisestä kansallisesta humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta luovutaan. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen ilman muutoksia. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Tavoitteena on, että Suomen lainsäädäntö ei eroa Euroopan unionin ja muiden jäsenvaltioiden lainsäädännöstä. Jatkossa kansainvälisen suojelun käsite vastaa Euroopan unionin lainsäädäntöä, jossa kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan vain pakolaisasemaa ja toissijaista suojelua.

Myös käsittelymaksujen perimistä tehostetaan. Ulkomaalaislakia tarkennetaan siten, että hakemuksen käsittelyä jatketaan vasta kun hakija on suorittanut oleskeluluvan tai muun maksullisen hakemuksen käsittelymaksun.

Muutokset tulevat voimaan 16. toukokuuta.