torstai 7. huhtikuuta 2016

Yle: Hallitus tiukentamassa perheenyhdistämisen edellytyksiä – tulorajat eivät koskisi suomalaisia

Yle: Hallitus tiukentamassa perheenyhdistämisen edellytyksiä – tulorajat eivät koskisi suomalaisia 7.4.2016
Tiedote: Perheenyhdistämisen edellytyksiin tiukennuksia
Hallituksen esitys HE 43/2016vp

Kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavalla perheenyhdistämisen edellytyksenä olisi jatkossa riittävä toimeentulo, sisäministeriö kertoo. Toimeentuloedellytystä ei uloteta Suomen tai Pohjoismaiden kansalaisiin.

Perheenyhdistämisen edellytyksiin esitetään tiukennuksia, kertoo sisäministeriö. Tämä tarkoittaa, että jatkossa kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavalla perheenyhdistämisen edellytyksenä olisi riittävä toimeentulo.

Hallitus ei kuitenkaan esitä, että toimeentuloedellytys ulotettaisiin Suomen tai Pohjoismaiden kansalaisiin, ministeriö toteaa tiedotteessaan. Asiasta nousi helmikuussa kohu ja kiristysten kerrottiin koskevan myös niitä suomalaisia, jotka haluavat asettua Suomeen Euroopan unionin ulkopuolelta tulevan puolisonsa kanssa.

Tulorajojen ulottamista Suomen kansalaisiin vastustettiin niin hallitus- kuin oppositiopuolueissa. Monet muutkin tahot, muun muassa Poliisihallitus, arvostelivat ankarasti silloista lakiluonnosta perheenyhdistämisen tiukennuksista.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä ulkomaalaislain muuttamisesta tänään torstaina. Toimeentuloedellytyksestä voitaisiin poiketa, jos siihen olisi poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatisi, sisäministeriö kertoo.

Perheenyhdistämishakemusten on ennakoitu kasvavan tänä vuonna. Tämä johtuu viime vuoden suuresta turvapaikanhakijamäärästä.

______________________________

Tiedote: Perheenyhdistämisen edellytyksiin tiukennuksia

Perheenyhdistämisen edellytyksiin esitetään tiukennuksia EU-direktiivin mukaisesti. Jatkossa kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan henkilön perheenyhdistämisen edellytyksenä olisi riittävä toimeentulo. Kansainvälistä suojelua hakeneelle voidaan antaa esimerkiksi turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi tänään 7. huhtikuuta.

Toimeentuloedellytys koskisi vastedes myös kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien niin sanottuja vanhoja perheitä. Tällä tarkoitetaan perhettä, joka on muodostettu jo ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa. Perheenkokoajalta edellytetään turvattua toimeentuloa jo nykyisen lain perusteella niissä tapauksissa, joissa perheenyhdistämistä haetaan Suomeen tulon jälkeen muodostetulle perheelle.

Turvapaikan saaneiden henkilöiden perheenjäsenet voisivat hakea perheenyhdistämistä ilman toimeentuloedellytystä kolmen kuukauden kuluessa perheenkokoajan turvapaikkapäätöksestä. Sama koskisi kiintiöpakolaisia. Sen jälkeen toimeentuloedellytys koskisi myös heitä. Kolmen kuukauden aikaraja tulee suoraan EU-direktiivistä ja se velvoittaa kaikkia jäsenvaltioita. Sen sijaan toissijaista suojelua saaneita toimeentuloedellytys koskisi aina.

Toimeentuloedellytyksestä voitaisiin yksittäisessä tapauksessa poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii. Näin voidaan toimia myös nykyisen lain mukaan tilanteissa, joissa toimeentuloedellytys on perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä.

Hallituksen esityksessä ei esitetä toimeentuloedellytyksen ulottamista Suomen tai pohjoismaiden kansalaisten perheenjäseniin.

Perheenyhdistämishakemusten määrän ennakoidaan kasvavan

Toimeentuloedellytys on yksi EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mahdollistamista lisäedellytyksistä. Toimeentuloedellytys on valittu siksi, että se on paitsi keinona tehokas myös toteutettavissa nopealla aikataululla.

Viime vuoden ennätyssuurten turvapaikanhakijamäärien johdosta myös perheenyhdistämishakemusten ennakoidaan kasvavan tänä vuonna. Maahanmuuttovirasto on luvannut purkaa turvapaikkahakemusjonon syksyyn mennessä. Nyt esitetty lakimuutos on tarkoitus käsitellä eduskunnassa kevätistuntokaudella.

Jatkoselvitys käynnistymässä

EU-direktiivi mahdollistaa toimeentuloedellytyksen lisäksi muitakin edellytyksiä perheenyhdistämiselle. Sisäministeriössä käynnistyy kevään aikana selvityshanke, jossa selvitetään muiden edellytysten täysimääräistä käyttöönottoa. Lisäksi selvitetään toimeentuloedellytyksen soveltamista Suomen ja pohjoismaiden kansalaisten perheenjäseniin.

Lue lisää hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/perheenyhdistaminen